Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

De wachttijd in de onderstaande tabel is gebaseerd op indicatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning van de behandelingen binnen Bernhoven.

Op aangeven van de medisch specialist kan er sprake zijn van een spoedbehandeling. Dan zal de wachttijd afwijken van de onderstaande gegevens. De wachttijd is bepaald per specialisme voor Bernhoven als geheel en is gegeven in weken. De wachttijd voor een specifieke arts kan afwijken. 

De aangegeven wachttijden gelden alleen wanneer u géén voorkeur heeft voor medisch specialist.

- Peildatum  12 november  2018 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

6

Chirurgie Liesbreuk

4 a 8

Chirurgie Galblaas

3 a 7

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

nvt

Urologie Sterilisatie man

8

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

2 a 3

Orthopedie Totale heup OK

12 - 16 wkn

Orthopedie Kijkoperatie Knie

3 a 4 wkn

Orthopedie Totale knie OK

12 - 16 wkn

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

2

Neurochirurgie Hernia

7

Neurochirurgie CTS

5 dagen

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

2 a 3

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

2 a 3

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

2 a 3

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

2 a 3

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

1

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

2

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

3

Gynaecologie Incontinentie vrouw

2

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

2

volw.

8

KNO-Heelkunde TV-buisjes

2 a 3

KNO-Heelkunde Neustussenschot

8

Oogheelkunde Staar OK

16

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

6Hieronder krijgt u een overzicht van de poliklinische wachttijden voor Bernhoven. Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de afspraak als 'nieuwe patiënt' en het moment waarop u werkelijk op het spreekuur van de medisch specialist kunt komen.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist heeft kan de wachttijd anders zijn.

- Peildatum  6 november  2018-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

9

nvt

Cardiologie

9

15

Chirurgie

21

22

Dermatologie

20

34

Gynaecologie

90

nvt

Interne geneeskunde

0

1

Kindergeneeskunde

          23

17

Klinische geriatrie

2

14

KNO

57

59

Longgeneeskunde

9

43

Maag-, Darm-, Leverziekten

28

nvt

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

20

nvt

Neurologie

22

30

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

42

42

Orthopedie

2

0

Plastische chirurgie

10

nvt

Reumatologie

35

35

Urologie

10

13

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 6 november 2018 -

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

2

CT scan radiologie

3

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1