Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

Door personeelstekort langere wachttijden in Bernhoven

De wachttijden voor een operatie of behandeling nemen helaas toe. Het landelijke tekort aan zorgpersoneel (zoals verpleegkundigen en operatieassistenten) heeft ook invloed op de capaciteit van Bernhoven. Dit betekent dat wij minder operaties en behandelingen uitvoeren dan eerder ingepland. De wachttijd voor uw operatie of ingreep kan hierdoor langer zijn dan verwacht. Helaas kan dit ook betekenen dat operaties worden uitgesteld.

Wij betreuren dit als zorginstelling zeer en doen onze uiterste best om het team weer op volle sterkte te krijgen. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. We doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk wel te helpen. Zodra er meer bekend is over de (nieuwe) operatiedatum nemen wij contact met u op.

- Peildatum 9 september 2019 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

6

Chirurgie Liesbreuk

13 a 16

Chirurgie Galblaas

10

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

nvt

Urologie Sterilisatie man

3

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

3

Orthopedie Totale heup OK

12 a 16 wkn

Orthopedie Kijkoperatie Knie

3 a 5 wkn

Orthopedie Totale knie OK

12 a 16 wkn

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

                  nvt

Neurochirurgie Hernia

8

Neurochirurgie CTS

1 wk

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

 12 wkn

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

 12 wkn

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

 12 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

10 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

2

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

3

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

5

Gynaecologie Incontinentie vrouw

5

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

3 a 4

volw.

4 a 5

KNO-Heelkunde TV-buisjes

2 wkn

KNO-Heelkunde Neustussenschot

10 wkn

Oogheelkunde Staar OK

12 a 16 wkn

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

6Hieronder krijgt u een overzicht van de poliklinische wachttijden voor Bernhoven. Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de afspraak als 'nieuwe patiënt' en het moment waarop u werkelijk op het spreekuur van de medisch specialist kunt komen.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist heeft kan de wachttijd anders zijn.

- Peildatum 11 september 2019-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

26

nvt

Cardiologie

0

1

Chirurgie

0

2

Dermatologie

15

0

Gynaecologie

55

nvt

Interne geneeskunde

7

6

Kindergeneeskunde

            8

         19

Klinische geriatrie

90

90

KNO

40

40

Longgeneeskunde

26

nvt

Maag-, Darm-, Leverziekten

54

nvt

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

12

nvt

Neurologie

42

         43

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

42

42

Orthopedie

0

0

Plastische chirurgie

7

nvt

Reumatologie

50

79

Urologie

21

40

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 10 september 2019 -

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

3

CT scan radiologie

1

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1