Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

Door personeelstekort langere wachttijden in Bernhoven

De wachttijden voor een operatie of behandeling nemen helaas toe. Het landelijke tekort aan zorgpersoneel (zoals verpleegkundigen en operatieassistenten) heeft ook invloed op de capaciteit van Bernhoven. Dit betekent dat wij minder operaties en behandelingen uitvoeren dan eerder ingepland. De wachttijd voor uw operatie of ingreep kan hierdoor langer zijn dan verwacht. Helaas kan dit ook betekenen dat operaties worden uitgesteld.

Wij betreuren dit als zorginstelling zeer en doen onze uiterste best om het team weer op volle sterkte te krijgen. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. We doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk wel te helpen. Zodra er meer bekend is over de (nieuwe) operatiedatum nemen wij contact met u op.

- Peildatum 24 februari 2020 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

poli

Chirurgie Liesbreuk

13 a 16 wkn

Chirurgie Galblaas

3 - 6 wkn

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

poli

Urologie Sterilisatie man

poli

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

2 wkn

Orthopedie Totale heup OK

18-20 wkn

Orthopedie Kijkoperatie Knie

4-6 wkn

Orthopedie Totale knie OK

18-20 wkn

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

                  nvt

Neurochirurgie Hernia

 5 wkn

Neurochirurgie CTS

poli

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

 4 a 8 wkn

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

 4 a 8 wkn

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

 4 a 8 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

2 a 3 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

2

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

3 wkn

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

8 wkn

Gynaecologie Incontinentie vrouw

3 wkn

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

10-12 wkn

volw.

8-10 wkn

KNO-Heelkunde TV-buisjes

8-9 wkn

KNO-Heelkunde Neustussenschot

8-10 wkn

Oogheelkunde Staar OK

22 wkn

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

Alle geplande zorg op de poliklinieken wordt stopgezet in verband met de Coronacrisis.  Wij plannen nu geen nieuwe patiënten in, tenzij spoed. 

Voor ontwikkelingen kunt u de actuele pagina van de website van Bernhoven raadplegen.

- Peildatum maart 2020-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

nvt

nvt

Cardiologie

nvt

nvt

Chirurgie

nvt

nvt

Dermatologie

nvt

nvt

Gynaecologie

nvt

nvt

Interne geneeskunde

nvt

nvt

Kindergeneeskunde

           nvt

         nvt

Klinische geriatrie

nvt

nvt

KNO

nvt

nvt

Longgeneeskunde

nvt

nvt

Maag-, Darm-, Leverziekten

nvt

nvt

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

nvt

nvt

Neurologie

nvt

         nvt

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

nvt

nvt

Orthopedie           nvt

nvt

Plastische chirurgie

nvt

nvt

Reumatologie

nvt

nvt

Urologie

nvt

nvt

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 17 maart 2020 -

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

4

CT scan radiologie

1

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1