Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

De wachttijd in de onderstaande tabel is gebaseerd op indicatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning van de behandelingen binnen Bernhoven.

Op aangeven van de medisch specialist kan er sprake zijn van een spoedbehandeling. Dan zal de wachttijd afwijken van de onderstaande gegevens. De wachttijd is bepaald per specialisme voor Bernhoven als geheel en is gegeven in weken. De wachttijd voor een specifieke arts kan afwijken. 

De aangegeven wachttijden gelden alleen wanneer u géén voorkeur heeft voor medisch specialist.

- Peildatum 16 juli 2018 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

6

Chirurgie Liesbreuk

5 a 7

Chirurgie Galblaas

5 a 7

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

nvt

Urologie Sterilisatie man

8

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

4

Orthopedie Totale heup OK

14 a 16

Orthopedie Kijkoperatie Knie

2 a 3

Orthopedie Totale knie OK

14 a 16

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

2

Neurochirurgie Hernia

10

Neurochirurgie CTS

1

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

10

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

10

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

10

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

8

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

1

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

3

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

3

Gynaecologie Incontinentie vrouw

4

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

7 a 8

volw.

6

KNO-Heelkunde TV-buisjes

6

KNO-Heelkunde Neustussenschot

7

Oogheelkunde Staar OK

> 20

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

 

6Hieronder krijgt u een overzicht van de poliklinische wachttijden voor Bernhoven. Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de afspraak als 'nieuwe patiënt' en het moment waarop u werkelijk op het spreekuur van de medisch specialist kunt komen.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist heeft kan de wachttijd anders zijn.

- Peildatum 19 juli 2018-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

20

nvt

Cardiologie

13

42

Chirurgie

5

40

Dermatologie

16

19

Gynaecologie

50

nvt

Interne geneeskunde

34

44

Kindergeneeskunde

41

40

Klinische geriatrie

50

55

KNO

15

35

Longgeneeskunde

8

42

Maag-, Darm-, Leverziekten

62

nvt

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

33

nvt

Neurologie

7

47

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

nvt

nvt

Orthopedie

5

27

Plastische chirurgie

8

nvt

Reumatologie

51

54

Urologie

13

6

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 17 juli 2018-

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

4

CT scan radiologie

4

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1