Spring naar de content

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor eerste polikliniekbezoeken en behandelingen.

Vanaf 1 september 2008 zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd.

Binnen Bernhoven worden deze wachttijden wekelijks bepaald.

De wachttijd in de onderstaande tabel is gebaseerd op indicatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning van de behandelingen binnen Bernhoven.

Op aangeven van de medisch specialist kan er sprake zijn van een spoedbehandeling. Dan zal de wachttijd afwijken van de onderstaande gegevens. De wachttijd is bepaald per specialisme voor Bernhoven als geheel en is gegeven in weken. De wachttijd voor een specifieke arts kan afwijken. 

De aangegeven wachttijden gelden alleen wanneer u géén voorkeur heeft voor medisch specialist.

- Peildatum 08 juli  2019 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

6

Chirurgie Liesbreuk

13 a 16

Chirurgie Galblaas

8

Chirurgie Sterilisatie man

nvt

Chirurgie CTS

nvt

Urologie Sterilisatie man

8

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

3

Orthopedie Totale heup OK

10 a 14 wkn

Orthopedie Kijkoperatie Knie

2 a 4 wkn

Orthopedie Totale knie OK

10 a 14 wkn

Orthopedie Hernia

nvt

Orthopedie CTS

                  nvt

Neurochirurgie Hernia

8

Neurochirurgie CTS

2 wkn

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

 12 wkn

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

 12 wkn

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

 12 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

10 wkn

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

1

Plastische chirurgie CTS (poli)

2

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

3

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

5

Gynaecologie Incontinentie vrouw

5

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

2 a 3

volw.

8 a 9

KNO-Heelkunde TV-buisjes

1 a 2 wkn

KNO-Heelkunde Neustussenschot

9 wkn

Oogheelkunde Staar OK

12 a 16 wkn

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

2

6Hieronder krijgt u een overzicht van de poliklinische wachttijden voor Bernhoven. Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de afspraak als 'nieuwe patiënt' en het moment waarop u werkelijk op het spreekuur van de medisch specialist kunt komen.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist heeft kan de wachttijd anders zijn.

- Peildatum 17 juli 2019-

Specialisme

locatie Uden

locatie Oss

 

wachttijd in dagen

Anesthesiologie (pijnbestrijding)

23

nvt

Cardiologie

6

22

Chirurgie

0

40

Dermatologie

20

19

Gynaecologie

90

nvt

Interne geneeskunde

35

21

Kindergeneeskunde

          28

         33

Klinische geriatrie

90

90

KNO

63

75

Longgeneeskunde

41

nvt

Maag-, Darm-, Leverziekten

65

nvt

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

15

nvt

Neurologie

51

           61

Neurochirurgie

nvt

nvt

Oogheelkunde

42

42

Orthopedie

13

34

Plastische chirurgie

7

nvt

Reumatologie

62

58

Urologie

33

33

 

Hieronder krijgt u een overzicht van de wachttijd voor MRI-, CT en gastroscopische onderzoeken in Bernhoven.

Dit betekent dat u ziet hoeveel tijd er zit tussen het moment (peildatum) van het maken van de onderzoeksafspraak en het moment waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Deze wachttijd is bedoeld voor patiënten die elders zorg ontvangen en tegen een lange wachttijd aanlopen en die het betreffende onderzoek in Bernhoven willen laten uitvoeren.

Deze wachttijd wordt wekelijks bepaald op de peildatum. De wachttijden zijn per locatie bepaald. Wanneer u voorkeur voor een specialist of een locatie heeft, kan de wachttijd anders zijn. Bij een wachttijd tot 7 dagen staat er 1 week. Bij een wachttijd van 7 tot 14 dagen staat er 2 weken en zo verder.

- Peildatum 16 juli 2019 -

Diagnostisch onderzoek

specialisme

wachttijd in weken

MRI scan radiologie

4

CT scan radiologie

4

Kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm maag-darm-leverziekten

1

Bevolkingsonderzoek darmkanker maag-darm-leverziekten

1