Skip to Content

Profiel

Sinds 2021 ben ik medisch leider van de trombosedienst in Bernhoven. Ik ben internist-vasculair geneeskundige met (anti)stolling als aandachtsgebied. Vanuit deze achtergrond wil ik graag het kwaliteit van de trombosedienst Bernhoven verbeteren en toewerken naar een regionale samenwerking op dit gebied. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de connectie met zowel de 1e als 2e lijn goed is en dat collega’s laagdrempelig met vragen over antistolling bij de trombosedienst terecht kunnen. Mijn doel is dan ook om de trombosedienst uit te breiden naar een antistollingscentrum.

Opleiding

Jaar

Bachelor gezondheidswetenschappen - Universiteit Maastricht 

2005 - 2008

Master Arts-Klinisch onderzoeker - Universiteit Maastricht

2008 - 2012

Interne geneeskunde - Maastricht Universitair Medisch Centrum  

2013 - 2019

Onderzoek 

 • Proefschrift: Direct oral anticoagulants care. Focus on management and monitoring. Gepromoveerd 9 september 2022 te Maastricht

Publicaties

 • Upstream versus downstream thrombin inhibition. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2016;14(11):1273-1282.
 • Detecting clinically relevant rivaroxaban or dabigatran levels by routine coagulation tests or thromboelastography in a cohort of patients with atrial fibrillation. Thromb J. 2018;16:3.
 • The daily practice of direct oral anticoagulant use in patients with atrial fibrillation; an observational cohort study. PLoS One. 2019;14(6):e0217302.
 • Het gebruik van idarucizumab bij een gastro-intestinale bloeding. Focus vasculair. 2019:4
 • Organisation of care for patients using direct oral anticoagulants. Neth Heart J. 2020.
 • Calibrated automated thrombogram II: removing barriers for thrombin generation measurements. Thromb J. 2021 Aug 28;19(1):60.
 • Pectoralis minor muscle causes venous thoracic outlet syndrome: visualized using venography. Lancet. 2022 Jan 8;399(10320):e1.
 • Long-term adherence to direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation; a comparative cross- sectional study. Acta Haematol 2022.

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde. (NVIVG)

Nevenfuncties

 • Medisch Leider trombosedienst Eindhoven (TDRE)
 • Medisch Leider trombosedienst Helmond (Elkerliek)
 • Internist vasculair geneeskundige Elkerliek ziekenhuis. 
 • Bestuurslid Federatie Nederlandse trombosediensten (FNT)

AGB-code: 03309942