Spring naar de content

Uw afspraak via de telefoon of beeldbellen

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg is een zogenoemde afspraak op afstand. Het is namelijk niet altijd per se nodig dat u lijfelijk in het ziekenhuis bent voor een afspraak. De telefoon, tablet of computer kan soms een prima alternatief zijn.

Afspraak via beeldbellen

Via uw tablet, computer of smartphone hebben u en uw arts beeldcontact met elkaar: beeldbellen dus.

Telefonische afspraak

Gewoon een telefonische afspraak kan ook, u en uw dokter bellen elkaar op een afgesproken moment.

Het voordeel is dat u niet meer voor iedere afspraak naar het ziekenhuis komt. Dat bespaart u een reis naar het ziekenhuis en het bespaart u en uw arts tijd. De praktijk wijst uit dat u niet voor iedere afspraak in het ziekenhuis hoeft te zijn.

Een medewerker van Bernhoven bespreekt met u of een afspraak via beeldbellen mogelijk is. Soms is alleen een telefonisch gesprek genoeg. Soms kan het nodig zijn dat u naar het ziekenhuis komt, bijvoorbeeld als lichamelijk onderzoek gedaan moet worden. Als onze medewerker u belt, bespreken we met u welke van deze mogelijkheden in uw situatie de beste is.

Om te kunnen beeldbellen, heeft u een computer met webcam, tablet of smartphone nodig. We raden u aan om gebruik te maken van Google Chrome als internetbrowser. Safari (standaard op Apple apparaten) en Microsoft Edge (standaard op Windows apparaten) werken ook. Let op: maak geen gebruik van de internetbrowser Internet Explorer.

Verder is het belangrijk dat u beeldbelt in een rustige en stille ruimte, zodat u goed verstaanbaar bent. Als u wilt dat een familielid of naaste bij de afspraak met beeldbellen aanwezig is, dan mag dat. In deze handleiding leggen we u stap voor stap uit hoe u kunt beeldbellen.


Hoe werkt het beeldbellen?

Voorafgaand aan de afspraak met beeldbellen:

  • Een medewerker van Bernhoven neemt contact met u op
  • Hij/zij spreekt met u af wanneer u gaat beeldbellen met uw arts
  • U krijgt dan een vergadernummer. Dit nummer heeft u later nodig om met uw computer, tablet of smartphone contact te maken met Bernhoven
  • Lees deze handleiding ruim voor uw afspraak rustig door, we leggen u stap voor stap uit hoe het beeldbellen werkt.

Ongeveer 10 minuten voor de afspraak met beeldbellen zorgt u ervoor dat:

  • het vergadernummer dat u heeft gekregen is ingevoerd in de digitale wachtkamer
  • Uw eigen naam ingevoerd is zodat de zorgverlener u kan herkennen in de digitale wachtkamer

De zorgverlener haalt u op de afgesproken tijd uit de digitale wachtkamer en voert het gesprek met u.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u met ons deelt. Wij vragen van u hetzelfde. Beeldbellen kan door u opgenomen worden. Overleg dit van te voren met uw behandelaar als u dit wilt doen. Wij wijzen u erop dat het volgens de wet niet is toegestaan dat u deze opnames met anderen deelt. Zo blijft onze vertrouwensrelatie in stand.

 

Handleiding & veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met vragen?
  

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Onze medewerkers van het begeleidingscentrum staan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur voor u klaar. U kunt hen bereiken via 0413 – 40 28 47 of stuur een mail naar pgo@bernhoven.nl

Wanneer is een afspraak op afstand geschikt?
  

Een beeldbelafspraak of telefonische afspraak is mogelijk wanneer u niet lichamelijk onderzocht hoeft te worden, er geen bloed hoeft te worden geprikt, geen foto’s hoeven te worden gemaakt en dergelijke. Als u alleen een gesprek heeft met uw arts, dan kan dat prima op afstand. Via uw tablet, computer of telefoon kunt u toch persoonlijk contact hebben met uw arts. Als u dat prettig vindt, kan een naaste bij uw afspraak of afstand aanwezig zijn.

Wie bepaalt of ik een afspraak op afstand krijg?
  

Dat is met name uw eigen arts. Deze kan het beste beoordelen of uw afspraak geschikt is voor beeldbel- of telefonische afspraak. Wilt u toch liever naar het ziekenhuis komen? Dan mag dat natuurlijk, geef dat wel even aan wanneer voor u een nieuwe afspraak wordt ingepland.

Is een afspraak op afstand net zo goed als een afspraak in het ziekenhuis?
  

Ja, uw arts heeft aangegeven dat een beeldbel- of telefonische afspraak op dit moment voor u een prima optie is. Inhoudelijk verloopt die afspraak hetzelfde als dat u in het ziekenhuis zou zijn. Bereid uw afspraak dus op dezelfde manier voor. Zorg dat u actueel medicijnoverzicht heeft, zet eventuele vragen alvast op papier. Zorg dat iemand met u meeluistert als u dat fijn vindt, twee weten meer dan één. Mocht een ingrijpende behandeling worden voorgesteld, vraag dan gerust bedenktijd. U mag het gesprek ook opnemen zodat u het later rustig kunt terugluisteren. Geef wel vooraf aan dat u het gesprek gaat opnemen.

Wat kost een afspraak op afstand?
  

Een beeldbel- of telefonische afspraak is net als een bezoek aan het ziekenhuis wel een écht consult. De rekening voor dit consult wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Net als bij een fysieke afspraak, tellen ook voor een beeldbel- of telefonische afspraak de kosten mee voor uw eigen risico.

Algemene informatie over zorgkosten vindt u op de website van De Zorgnota.