Skip to Content


Waar we voor staan

Onze belofte en strategie

Lees verder

Organisatiestructuur

Organogram

Verder lezen

Cijfers en publicaties

Kengetallen, jaarverslagen en jaarrekeningen

Verder lezen

Bestuur

Directieteam en Raad van Commissarissen

Verder lezen

Medezeggenschap

Cliëntenraad en Ondernermingsraad

Verder lezen

Vrijwilligers

Stichting Vrijwilligers Bernhoven

Verder lezen

Investeren in Bernhoven

Uitgifte obligaties

Verder lezen

Pers en media

Vragen, interviews, opnames en beeldmateriaal

Verder lezen