Skip to Content


Waar we voor staan

Onze belofte en strategie Lees verder

Organisatiestructuur

Organogram Verder lezen

Cijfers en publicaties

Kengetallen, jaarverslagen en jaarrekeningen Verder lezen

Bestuur

Directieteam en Raad van Commissarissen Verder lezen

Medezeggenschap

Cliëntenraad en Ondernermingsraad Verder lezen

Vereniging Medische Staf (VMS)

Verenigen van alle medisch specialisten verbonden aan Bernhoven Verder lezen

Vrijwilligers

Stichting Vrijwilligers Bernhoven Verder lezen

Investeren in Bernhoven

Uitgifte obligaties Verder lezen

Pers en media

Vragen, interviews, opnames en beeldmateriaal Verder lezen

Duurzame zorg

Samen werken aan een gezonde toekomst Verder lezen