Skip to Content

Medezeggenschap

Patiënten en medewerkers denken, praten en beslissen mee over het beleid van Bernhoven. Dit gebeurt in de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Bernhoven is benieuwd naar hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in het ziekenhuis. Met cliënten bedoelen we zowel patiënten als hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen. Meer over de taken van de Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt en op beleidsniveau overlegt met het directieteam. Meer over de taken van de Ondernemingsraad.