Skip to Content

Klachten en complimenten

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over je verblijf in Bernhoven. Toch kan het gebeuren dat niet alles goed is gegaan. In dat geval vinden wij het fijn als je dat bespreekt met ons. Ook als je ergens tevreden over bent en dat graag wil laten weten staan wij daarvoor open.

Klachten

Als je ergens niet tevreden over bent kun je allereerst terecht bij de medewerkers van de betreffende afdeling. Zij kunnen direct actie ondernemen als dat nodig is. Meestal kom je door een goed gesprek tot een oplossing.

We begrijpen dat deze directe benadering niet voor iedereen even gemakkelijk is. Daarom kun je ook altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Dit kan via het klachtenformulier.

Samen met de klachtenfunctionaris bekijk je welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. In veel gevallen vervult de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol bij het oplossen van de onvrede of de klacht. Wanneer de klacht ondanks bemiddeling niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je een oordeel vragen aan het directieteam. Hier vind je alle informatie over de Klachtenregeling Patiënten Bernhoven.

Klachtenonderzoekscommissie
Om de klacht te kunnen beoordelen vraagt de directie advies aan de klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie bestaat uit 3-5 personen en is onafhankelijk. Naast de voorzitter en een externe jurist, zitten in deze commissie mensen met een medische achtergrond. De commissie bestaat zowel uit mensen die in dienst zijn van Bernhoven als mensen die niet verbonden zijn aan Bernhoven.

Afhankelijk van de klacht wordt bekeken op welke wijze deze het best kan worden onderzocht. Eventueel vindt een hoorzitting plaats waarvoor beide partijen worden uitgenodigd. Het directieteam geeft binnen zes weken nadat zij de klacht hebben ontvangen, een oordeel. Als het nodig is kan deze termijn met vier weken worden verlengd.

Lees hier meer over:

Geschilleninstantie
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bepaalt dat iedere zorgverlener bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie moet zijn aangesloten. Bernhoven is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Je kunt hier een klacht indienen als de klachtenprocedure bij Bernhoven niet tot oplossing van de klacht heeft geleid. Tenzij sprake is van een bijzondere situatie behandelt de geschilleninstantie alleen klachten die al eerder zijn ingediend bij Bernhoven.

De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk. Meer over de Geschillencommissie Zorg.

Complimenten

Ben je tevreden over Bernhoven of heb je een suggestie of tip? Dan horen wij dat graag. Via dit formulier kun je jouw compliment of suggestie aan ons doorgeven. Natuurlijk kun je jouw compliment of suggestie ook direct aan de afdeling geven. Dit helpt ons om onze zorg- en dienstverlening nog verder te verbeteren.

Daarnaast kan je als patiënt Zorgkaart Nederland gebruiken om je ervaringen te delen en de ervaringen van andere patiënten te zien. Zorgkaart is een initiatief van de Patiëntenfederatie.