Skip to Content

Vrijwilligers

De 150 vrijwilligers die in Bernhoven werken zijn georganiseerd in de Stichting Vrijwilligers Bernhoven. Zij spelen een belangrijke rol in de ondersteuning of begeleiding om onze patiënten en bezoekers een gastvrij verblijf te bieden.

Aan de slag als vrijwilliger

Zoek jij een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij je echt iets kan betekenen voor een ander? Dan is vrijwilligerswerk in Bernhoven misschien wel iets voor jou. Of je nu onze bezoekers te woord staat in de hal of zorgt voor koffie of thee op de poliklinieken. Jouw ervaring is op heel veel plekken welkom! 

Wat doen de vrijwilligers zoal?

 • Ontvangst van patiënten en bezoekers en op verzoek de weg wijzen in het ziekenhuis;
 • Het serveren van koffie/thee/limonade op de polikliniek Uden;
 • Het begeleiden van patiënten van het Regionaal Pijn Centrum;
 • Het vervoeren van patiënten tussen parkeerplaats en hoofdingang met de shuttle;
 • Het verzorgen van koffie/thee en eventuele broodmaaltijd voor de patiënten op de spoedeisende hulp en op verzoek van verpleegkundigen assisteren bij het transport van patiënten naar bijv. radiologie.

Dit gebeurt op normale werkdagen en -tijden, met uitzondering van de spoedeisende hulp (SEH). Op de SEH werken vrijwilligers 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Bekijk hier een lijst van projecten waar je als vrijwilliger aan mee kunt doen. 

Wanneer kom je in aanmerking? 

De maximale leeftijd bij de start van het vrijwilligerswerk is 71 jaar. We vinden het belangrijk dat je goed voorbereid aan je nieuwe uitdaging begint. Als nieuwe vrijwilliger krijg je daarom altijd een rondleiding door het ziekenhuis en word je ingewerkt en begeleid door de projectleider.

Na een proeftijd van 2 à 3 maanden volgt een evaluatiegesprek en als dit positief is, onderteken je de vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst staan de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten. Je overeenkomst is in principe voor onbepaalde tijd. Echter, aan het einde van het jaar waarin je als vrijwilliger 75 jaar wordt, wordt de vrijwilligersovereenkomst ontbonden.

Vragen?

Wil je meer weten? In onze lijst van projecten vind je alle informatie over vrijwilligerswerk in Bernhoven. Voel je je aangesproken? Neem dan contact op met Gerda Prijs, T 0412 - 46 50 11 of stuur een e-mail aan: vrijwilligersbernhoven@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Bernhoven bestaat uit:

 • Meraldi van de Wert, voorzitter
 • Ria Schmalgemeijer, secretaris
 • Gerda Prijs, penningmeester
 • Henk Bernards, ledenadministratie
 • Rini Schamp, algemeen bestuurslid
 • Ben Alferink, algemeen bestuurslid en notulist