Skip to Content

Duurzame zorg

Samen werken aan een gezonde toekomst

Het klimaat verandert overal, ook in Nederland. Dit heeft gevolgen voor het milieu én onze gezondheid. Wij zien dit uiteindelijk terug in het ziekenhuis. Daarom doen wij mee aan de Green Deal 3.0 'Samen werken aan duurzame zorg'. Deze deal heeft 5 doelen als basis voor ons duurzaamheidsbeleid.

Gezondheidsbevordering

Wij zetten ons in voor de gezondheid van patiënten, medewerkers en de gemeenschap. Door te focussen op preventie, een gezonde leefomgeving en levensstijl willen we meer gezonde levensjaren en minder zorggebruik bereiken.

Kennis en bewustwording

Bewustwording over de relatie tussen ons gedrag, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid is belangrijk. Wij informeren en stimuleren medewerkers, patiënten en bezoekers om de impact van hun keuzes te begrijpen en actie te ondernemen.

CO2-reductie

Wij willen de CO2-uitstoot verminderen om klimaatverandering tegen te gaan. We maken onze gebouwen, processen en vervoer duurzamer met als doel om in 2030 minstens 55% minder CO2 uit te stoten.

Circulair

Wij streven naar minder afval en meer hergebruik van materialen. We willen 20% van de wegwerpartikelen vervangen door duurzame alternatieven en de hoeveelheid restafval met 25% verminderen.

Medicijnen

De productie en het gebruik van medicijnen hebben een grote impact op het milieu. Wij zetten in op gepast voorschrijven, verminderen van verspilling en bewustwording over de invloed van medicijnen op het water.

Wij streven ernaar om niet alleen goede zorg te bieden, maar ook positief bij te dragen aan het milieu en de gezondheid van huidige en toekomstige generaties. Samen werken we aan een duurzame toekomst!

Duurzaamheidsbeleid

Wil je meer weten over duurzame zorg in Bernhoven? Lees meer in ons duurzaamheidsbeleid: