Skip to Content

Vereniging Medische Staf (VMS)

De Vereniging Medische Staf verenigt alle medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsgroepen die verbonden zijn aan Bernhoven. Het is een sterke staf die bindt en ondersteunt.

Bestuur

Het stafbestuur vertegenwoordigt de medisch specialisten verbonden aan Bernhoven en bestaat momenteel uit 5 leden. De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2024 is:

Naam Functie
Ronald van den Bosch Cardioloog, voorzitter
Heleen Huisman SEH-arts, vice voorzitter
Richard van der Linden Uroloog, penningmeester
Inge Blokzijl - Boezeman Kinderarts
Jasper Kersten MDL-arts

Missie

De missie van de Vereniging Medische Staf sluit aan op de missie van Bernhoven:

'Uit liefde voor mensen creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg'

De visie van de Vereniging Medische Staf 'Samen werken naar besturen' tot 2026 benadrukt de cruciale rol van samenwerking tussen de Raad van Bestuur, Verpleegkundige Staf en Vereniging Medische Staf, waaronder het vormen van een nieuwe bestuursraad. Met focus op strategie, beleid en zorginhoudelijke koers streven we naar gezamenlijke besluitvorming. Financiële gezondheid, Kwaliteit en Veiligheid en ICT zijn speerpunten. Professionalisering omvat het instellen van commissies en een brede focus op financiën, welzijn, externe betrekkingen, wetenschap en opleiding. We omarmen 'shared decision making' en investeren in medisch leiderschap. Onze toekomstgerichte aanpak mikt op creativiteit, pro-activiteit en trots zijn op wat we in Bernhoven doen. Met de ambitie een vooruitstrevende gezondheidsorganisatie te worden en een voorbeeld te stellen voor andere Nederlandse ziekenhuizen.

Visie

De Vereniging Medische Staf streeft naar een uitmuntende en innovatieve perifere gezondheidsorganisatie waarbij we, samen met de Raad van Bestuur en de Verpleegkundige Staf, actief bijdragen aan strategische besluitvorming. Onze focus ligt op stabiliteit, continuïteit, financiële gezondheid, dialoog met zorgverzekeraars en het zijn van een inspiratiebron voor gezondheidsorganisaties in Nederlandse transities.

Contact

Het bestuur en de leden van de Vereniging Medische Staf wordt ondersteund door Caroline de Roij-Arts, beleidsadviseur Medisch Zorgbedrijf. De Vereniging Medische Staf is bereikbaar via het mailadres vms@bernhoven.nl en het telefoonnummer 0413-40 28 71.