Spring naar de content

Algemeen directeur Geert van den Enden neemt afscheid van Bernhoven

Geplaatst: donderdag 09 december 2021

Na een periode van ruim 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij Bernhoven, waarvan 4 jaar als algemeen directeur, legt Geert van den Enden zijn bestuurlijke taak neer. Daartoe hebben de Raad van Commissarissen en Geert van den Enden in goed overleg besloten.

Geert heeft in de afgelopen 7 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie en aan de ontwikkeling van onze vernieuwende strategie. Dit heeft ertoe geleid dat Bernhoven en het unieke model van Bernhoven landelijk op de kaart staan en dat Bernhoven als ziekenhuis een uitmuntende positie heeft op het terrein van reputatie, kwaliteit van zorg en klanttevredenheid.

In 2020 werd onze regio extreem hard getroffen door Covid-19. Als gevolg daarvan werd Bernhoven in 2020 het centrum van de Covid-crisis. Dit heeft een enorme impact gehad op de hele organisatie en op alle medewerkers. Geert heeft op inspirerende en verbindende wijze leiding gegeven aan het ziekenhuis in deze moeilijke fase. 

De Raad van Commissarissen heeft in goed overleg met Geert van den Enden besloten dat Bernhoven in een nieuwe ontwikkelingsfase zit en dat daar een ander type leiderschap bij past. Voor Geert van den Enden is na de veeleisende achterliggende jaren een natuurlijk moment aangebroken om het stokje over te dragen en zich te gaan richten op de toekomst. Zijn ambitie om bij te blijven dragen aan het zorgsysteem is daarbij onveranderd.

De Raad van Commissarissen heeft Hans Feenstra bereid gevonden om aan te treden als interim bestuurder. Feenstra was eerder onder meer 11 jaar bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis en tot voor kort nog interim bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum. Over de benoeming van Feenstra heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Ondernemingsraad van het ziekenhuis. De opdracht voor Hans Feenstra is te komen tot een financieel duurzaam businessmodel voor de korte en middellange termijn.

De Raad van Commissarissen is Geert van den Enden zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de identiteit van Bernhoven. Wij wensen zowel Geert als Hans veel succes.