Spring naar de content

Nieuwe bezoektijden in Bernhoven vanaf 1 augustus

Geplaatst: woensdag 20 juli 2022

Met ingang van 1 augustus gelden in Bernhoven nieuwe bezoektijden. In de afgelopen periode zijn de bezoektijden regelmatig gewijzigd in verband met COVID-19. De bezoektijden die op 1 augustus ingaan betekenen een verruiming ten opzichte van de tijden tijdens corona.

Wel is er een aspect gewijzigd. De regel van vóór corona dat de hele dag een bezoeker aan het bed welkom was komt te vervallen.

Gebleken is dat de mogelijkheid om de hele dag bezoek te mogen ontvangen weliswaar een gastvrij principe is, maar het is niet bevorderlijk voor de rust en het herstel van de patiënt. Ook kwam het met grote regelmaat voor dat bezoekers toch moesten wijken omdat verpleegkundigen en artsen hun werk aan het bed van de patiënt moesten doen. Dit legde grote druk op het werkproces.

Het kader is nu dat bezoek welkom is tussen 11.00-14.00 uur en tussen 17.00-20.00 uur waarbij wel een aantal regels geldt.

Contactpersoon

In de ochtend tussen 11.00-14.00 uur is de contactpersoon (of vervanger van de contactpersoon) welkom. In deze uren vindt vaak ook de ochtendvisite plaats. Zo kan de contactpersoon actief bij de behandeling van- en zorg voor de patiënt worden betrokken

Vroege avond

In de vroege avond van 17.00-20.00 uur is overig bezoek welkom. Daarbij geldt een maximum van 2 bezoekers per patiënt. Willen in die tijd meer mensen komen, spreek dit dan met elkaar af en verdeel de beschikbare tijd zodat de rust in het ziekenhuis en aan bed bewaart blijft.

Binnen deze kaders is de regie aan de patiënt (en diens familie) om te zorgen voor een goed verloop van het bezoek waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt én de noodzaak van goede zorgverlening in Bernhoven.

Afwijkende tijden

Een aantal afdelingen hanteert afwijkende tijden. Dit betreft de afdelingen verloskunde en couveuseafdeling, de kinder- en jongerenafdeling, intensive care en  coronary care afdeling en de stroke care afdeling.

Uiteraard vermeldt Bernoven de nieuwe tijden ook op de website

Afdeling

Bezoektijden

A1

Gehele dag (max 1 begeleider)

B1Oost

11.00 - 14.00 uur 1 contactpersoon +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B1West

11.00 - 14.00 uur 1 contactpersoon +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B2Oost

11.00 - 14.00 uur 1 CP +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B2West

11.00 - 14.00 uur 1 contactpersoon +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B3Oost

11.00 - 14.00 uur 1 contactpersoon +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B3West (AOA)

11.00 - 14.00 uur 1 contactpersoon +  17.00 - 20.00 uur 2 pers

B4Oost (Kind)

9.30 - 19.00 uur (regie bij patiënt)

B4Oost (Couveuse)

9.30 - 20.00 uur (regie bij patiënt)

B4West (Kraam)

13.30-15.00 uur / 18.00-19.30 uur / partner en kinderen in overleg met patiënt en afdeling

Stroke Care Unit

14.00 - 15.30 uur + 19.00 - 20.30 uur

IC/CC

13:30 tot 15:00 uur 2 pers + 18:30 tot 20:00 uur 2 pers

SEH/EHH

Gehele dag - 24/7 (max 2 begeleiders)