Spring naar de content

Samen werken aan een gezond Bernhoven

Geplaatst: woensdag 26 januari 2022

Bernhoven zit in een nieuwe ontwikkelingsfase waarbij het bouwen van een financieel gezonde organisatie de hoogste prioriteit heeft. Over de kwaliteit van zorgverlening in Bernhoven bestaat geen twijfel echter het businessmodel onder onze strategie van toekomstbestendige zorg moet kloppend zijn. Zodat de zorg voor onze patiënten kan doorgaan en aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. Om dit te realiseren is een nieuw type leiderschap nodig. Hans Feenstra is daarom in december aangetreden als interim bestuurder, in principe tot 1 mei aanstaande.

De opdracht van Hans Feenstra is om Bernhoven weer financieel gezond te maken. Want Bernhoven verkeert in financieel zwaar weer. Onze vernieuwende strategie gericht op toekomstbestendige zorg heeft de afgelopen jaren geleid tot kwalitatieve, goede zorg. De kosten voor de bedrijfsvoering zijn echter uit de pas gaan lopen. Deze kosten zijn structureel hoger komen te liggen dan wat contractueel was afgesproken met de zorgverzekeraars en andere partners en wat als marktconform gezien wordt in vergelijking met collega-ziekenhuizen. De zorgverlening vanuit de principes samen beslissen en het leveren van gepaste, zinnige  zorg blijft uitgangspunt voor de toekomst.

Masterplan

Na een eerste eigen grondige analyse van de ontwikkelingen werken wij samen met een team van KPMG aan een Masterplan dat op 1 maart 2022 klaar is. De ingrediënten voor het masterplan zijn nodig om Bernhoven weer vitaal en financieel gezond te maken. Uitgangspunt is een totale ombuiging van 20 miljoen euro op jaarbasis waaronder een inkrimping van het personeelsbestand met 100 – 120 FTE in voornamelijk de ondersteunende diensten en een verhoging van de productiviteit van het primaire proces in patiënt contact uren en efficiency. Een ingrijpend traject dat in goed overleg met betrokkenen vorm zal gaan krijgen en reikt over een periode van twee jaar.

Daarnaast wordt er serieus gekeken naar het portfolio van Bernhoven en een vaste samenwerkingspartner (ander ziekenhuis en/ of VVT-organisatie). Ook komt er focus op het optimaliseren van de opbrengsten door betere registratie en verbeterde productiviteit (direct patiëntgebonden uren voor zorgmedewerkers). Daarnaast is een eigentijds ICT-systeem de sleutel voor samenwerken met andere partijen. En een meerjaren-investeringsagenda is voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering. Het masterplan gaat hierover duidelijkheid geven alsook een route vooruit schetsen.

Kwaliteit van zorg en stip op de horizon

Hoewel de uitdagingen op financieel vlak groot zijn, staat vast dat Bernhoven goede zorg levert en dat daar veel waardering voor is. Door collega-ziekenhuizen, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en door de burgemeesters van de regio is aangegeven dat Bernhoven bestaansrecht heeft. Zowel de NIAZ-accreditatie alsook de waardering in zorgkaart zijn zeer positief.