Spring naar de content

Huisregels

Wat is het beleid rond roken in het ziekenhuis, en wat als u schade aan uw eigendommen oploopt? Informatie daarover vindt u hier.

Roken

Roken is in het ziekenhuis nergens toegestaan.

Schade

Als door nalatigheid of schuld van medewerkers van het ziekenhuis schade wordt toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt uw schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit afgeven bij PatiëntService of de receptie van het ziekenhuis. Uw melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

Fotograferen en filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze gasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (gasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven. 

Hoe gaan we in Bernhoven met elkaar om?

Respect betekent letterlijk dat je je medemens aanvaardt als een waardevol en waardig mens. Het is de basis van hoe mensen met elkaar omgaan. Bernhoven vindt dat ieder mens onze zorg waard is omdat ieder mens waardevol is. Andersom vraagt Bernhoven haar gasten om dat respect ook te tonen naar haar medewerkers. Over hoe we met elkaar omgaan hanteren wij een aantal uitgangspunten, hier leest u daar meer over.