Skip to Content

13-weken echo (eerste trimester SEO)

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft u doorverwezen naar het Echocentrum voor het maken van een ETSEO anders bekend als de 13-weken echo. In deze folder krijgt u praktische informatie over het onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak bel je op werkdagen met het klant contact centrum via 0413 - 40 40 40. Zij plannen een afsrpaak voor je in. 

Maak zo snel mogelijk een afspraak als je de 13 weken echo wilt laten doen. Als je weet hoe ver je zwanger bent, kun je bellen voor een afspraak. De echo zelf wordt gedaan rond de 13de week van de zwangerschap.

Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit a.u.b. bij het maken van de afspraak.

Waar vindt u het Echocentrum?

Bernhoven Echocentrum
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

De ingang van het Echocentrum bevindt zich aan de rechter buitenzijde van de hoofdingang van het ziekenhuis.

Wij vragen u vriendelijk om vijf tot tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Die tijd hebben we nodig om samen met u wat administratieve zaken af te handelen.

Hoe bereidt u zich voor?

  • U hoeft geen volle blaas te hebben voor het onderzoek.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Wij vragen u om geen kinderen mee te nemen omdat het om een medisch onderzoek gaat dat de volledige concentratie van de echoscopist vergt.
  • Tijdens het onderzoek mag er één andere volwassene aanwezig zijn. Dit omdat het een medische echo betreft d.w.z. geen pretecho.
  • Tijdens het onderzoek mogen er geen video-opnamen of foto’s gemaakt worden. De echoscopist maakt enkele afdrukken van de baby voor u.
  • Als u een navelpiercing heeft, moet u deze verwijderen vóór het onderzoek.

Als u onverhoopt meer dan tien minuten te laat op uw afspraak komt, kan het onderzoek helaas niet door gaan. We hebben dan namelijk te weinig tijd om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. We maken dan een nieuwe afspraak met u.

Hoe verloopt het echoscopisch onderzoek?

Het echoscopisch onderzoek wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar uw onderbuik moet ontbloot zijn. De echoscopist brengt gel aan op uw buik. De echoscopist beweegt met een apparaat (transducer) over uw buik. Op een monitor kunt u meekijken naar de echobeelden. Het komt voor dat een echoscopist in opleiding stage loopt bij het Echocentrum en aanwezig is bij de echo. Als u hiertegen bezwaar heeft, vertel ons dit dan bij het begin van uw bezoek.

Nadere informatie ETSEO

  • De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijk afwijkingen bij uw kind. De 13 weken echo lijkt veel op de 20 weken echo.
  • Deze echo is onderdeel van een wetenschappelijke studie.
  • Het echo-onderzoek duurt ongeveer 30-40 minuten.
  • Het kan soms noodzakelijk zijn om een inwendige echo te maken.

Uitslag ETSEO

De echoscopist geeft uitleg over de beelden tijdens het onderzoek. De echoscopist deelt de uitslag aan u mee nadat het onderzoek klaar is. U hoeft niet te wachten op een afspraak met uw verloskundige of gynaecoloog. Het verslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar uw verloskundige of gynaecoloog.
Bij ongeveer 2 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor uw kind betekent. Heeft de echoscopist iets afwijkends gezien? In dat geval kunt u kiezen voor een vervolgonderzoek. U wordt door de echoscopist doorverwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Radboudumc (Academisch Ziekenhuis Nijmegen). Uw verloskundige of gynaecoloog wordt hiervan dezelfde dag telefonisch op de hoogte gesteld. De verloskundige of gynaecoloog neemt dan contact met u op voor eventuele verdere ondersteuning en begeleiding.

Wat kost een ETSEO?

De ETSEO wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle zwangeren.

Bescherming van uw privacy

Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen we aannemen dat u instemt met het verstrekken van uw gegevens aan het landelijk screenings dossier (Peridos) en andere betrokken zorgaanbieders zoals uw counselor en artsen van het academisch ziekenhuis (bij vervolgonderzoek). Als niet wilt dat anderen uw gegevens kunnen zien dan kunt u dat melden aan uw zorgverlener.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echo-onderzoeken. Om de kwaliteit van de echo-onderzoeken te bewaken wordt het Echocentrum periodiek gevraagd om beelden van echo’s aan het regionaal centrum te sturen. Ook worden beelden en gegevens van de (screenings)onderzoeken gebruikt voor de bespreking van casuïstiek met zorgverleners die betrokken zijn met de prenatale screening. Het doel van de besprekingen is het leren van elkaar om de kwaliteit van de onderzoeken te verhogen. We zorgen ervoor dat de gegevens niet direct herleidbaar zijn tot uw persoon. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden kunt u dat aan ons melden. We zullen dan uw gegevens niet gebruiken voor de kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit

Ondanks de beste zorg kan het mogelijk zijn dat later blijkt dat uw kindje een afwijking heeft die niet bij het echoscopisch onderzoek was geconstateerd. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afloop van de zwangerschap en de gezondheid van uw kindje. Na de bevalling zal uw verloskundige informatie over de gezondheid van uw baby naar het Echocentrum opsturen als u hiervoor toestemming geeft.

Klachtenregeling

De echoscopisten spannen zich in om u de beste zorg te geven. De echoscopisten stellen het zeer op prijs als u bij een eventuele klacht contact opneemt met het Echocentrum, eventueel via de verloskundige of gynaecoloog. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via het Patiëntenservicebureau van Bernhoven of uw verloskundige informatie te krijgen over de klachtenregeling.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij is altijd bereid om het een en ander toe te lichten.

Meer informatie

Lees voor meer informatie over de 13-weken echo op de website van het RIVM.