Skip to Content

Aanvullende behandeling bij borstkanker: Zoledroninezuur

Uw behandelaar heeft met u besproken dat u, naast de behandeling met hormoontherapie, in aanmerking komt voor behandeling met zoledroninezuur.

Waarom deze behandeling?

U krijgt deze aanvullende behandeling om de kans dat de borstkanker terugkomt in uw borst of ergens anders in uw lichaam kleiner te maken. Het is helaas niet mogelijk om tijdens de behandeling te controleren of deze ook werkt.

Wat is zoledroninezuur?

Vrouwen die met antihormonale therapie behandeld worden hebben een verhoogd risico op botontkalking. Zoledroninezuur wordt gebruikt als medicijn tegen botontkalking.

Zoledroninezuur grijpt in op de balans tussen botaanmakende en botafbrekende cellen. Het medicijn stabiliseert als het ware de botten.

Naast dat het medicijn gebruikt wordt tegen botontkalking blijkt zoledroninezuur ook de eventueel nog aanwezige tumorcellen af te kunnen remmen. Eventuele tumorcellen hebben zuurstof nodig om te kunnen delen. Zoledroninezuur remt de vorming van nieuwe bloedvaten en daardoor de zuurstofaanvoer, waardoor de eventuele kankercel niet meer kan delen en dood gaat

Hoe wordt zoledroninezuur toegediend?

U krijgt zoledroninezuur toegediend via een infuus. In totaal neemt de behandeling een uur in beslag. Zoledroninezuur wordt in uw situatie twee maal per jaar toegediend.

U krijgt dit de komende drie jaar toegediend, dus in totaal zes maal. Dat gebeurt gewoon bij u thuis. Hiervoor geven wij opdracht aan de firma eurocept-homecare.

Het is goed om vóór en na de toediening extra te drinken, bijvoorbeeld één à twee glazen water zowel vóór als nadat zoledroninezuur wordt toegediend. Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en voldoende vitamine D noodzakelijk. Uw behandelaar schrijft u zonodig een combinatiemedicijn voor.

Zijn er bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen komen vaak voor, dat wil zeggen bij 1 op 10 mensen):

 • Hoofdpijn, een griepachtig ziektebeeld, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, en bot-, gewrichts- en/ of spierpijn, spierkramp, spierstijfheid. Misselijkheid en braken, verlies van eetlust, diarree. Deze klachten verdwijnen vaak na enkele uren of maximaal binnen drie dagen. Na de eerste twee infusies komen deze klachten vaker voor dan bij de vervolgtoedieningen. Soms helpt het om 1-2 uur vooraf 1000mg paracetamol in te nemen. Als er wel klachten komen, neem dan ook aan het einde van de dag 2 tabletten paracetamol in. U mag dit herhalen tot maximaal 4x daags 2 tabletten.

Deze bijwerkingen komen soms voor bij 1 op 100 mensen:

 • Botbeschadiging (osteonecrose) van de kaak (zie ‘Voorzorgen’)
 • onregelmatige hartslag
 • allergische reactie: kortademigheid, zwelling van gezicht en keel.

Wat is botbeschadiging?

Een van de mogelijke bijwerkingen van van zoledroninezuur is botbeschadiging van het kaakbeen. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in het kaakbeen. De medische term van botbeschadiging is osteonecrose. Botbeschadiging van de kaak kan spontaan ontstaan tijdens de behandeling of op het moment dat u een tandheelkundig ingreep krijgt, zoals het trekken van tanden. Het is belangrijk dat u voor start van de zoledroninezuur behandeling een afspraak maakt bij uw tandarts om te zien tandheelkundige ingrepen nodig zijn. Dan kan gekeken worden om dit te doen voordat u met zoledroninezuur start. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat dit tijdens de drie jaar van behandeling met zoledroninezuur nodig is.

Voorzorgen

Om de kans op botbeschadiging van de kaak zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zorgt voor een goede gebitshygiëne:

 • Poets uw tanden en tong na elke maaltijd en voor het slapen gaan.
 • Spoel de mond goed na.
 • Poets met een zachte borstel.
 • Houd uw mond goed vochtig, door regelmatig wat te drinken.
 • Laat uw gebit elk half jaar controleren bij de tandarts. Laat de tandarts weten dat u behandeld wordt met zoledroninezuur.
 • Als u een kunstgebit draagt: zorg dat deze goed past.

Als dit voor u van toepassing is: stop met roken. Roken maakt de kans op botbeschadiging groter.

Mocht u last krijgen van de volgende klachten dan is het belangrijk contact op te nemen:

 • pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak
 • zwelling of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak, infecties in de mond
 • een verdoofd of zwaar of ongewoon gevoel in de kaak of aan de tanden of kiezen
 • het los gaan zitten van een tand.

Uw casemanager kan u informeren over mogelijkheden voor ondersteuning bij het stoppen met roken.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met uw casemanager.