Skip to Content

Aanvullende behandeling bij borstkanker: Zoledroninezuur

Je behandelaar heeft met je besproken dat je, naast de behandeling met hormoontherapie, in aanmerking komt voor behandeling met zoledroninezuur.

Waarom deze behandeling?

Je krijgt deze aanvullende behandeling om de kans dat de borstkanker terugkomt in je borst of ergens anders in je lichaam kleiner te maken. Het is helaas niet mogelijk om tijdens de behandeling te controleren of deze ook werkt.

Wat is zoledroninezuur?

Vrouwen die met antihormonale therapie behandeld worden hebben een verhoogd risico op botontkalking. Zoledroninezuur wordt gebruikt als medicijn tegen botontkalking.

Zoledroninezuur grijpt in op de balans tussen botaanmakende en botafbrekende cellen. Het medicijn stabiliseert als het ware de botten.

Naast dat het medicijn gebruikt wordt tegen botontkalking blijkt zoledroninezuur ook de eventueel nog aanwezige tumorcellen af te kunnen remmen. Eventuele tumorcellen hebben zuurstof nodig om te kunnen delen. Zoledroninezuur remt de vorming van nieuwe bloedvaten en daardoor de zuurstofaanvoer, waardoor de eventuele kankercel niet meer kan delen en doodgaat.

Hoe wordt zoledroninezuur toegediend?

Je krijgt zoledroninezuur toegediend via een infuus. In totaal neemt de behandeling 1 uur in beslag. Zoledroninezuur wordt in jouw situatie 2 keer per jaar toegediend.

Je krijgt dit de komende 3 jaar toegediend, dus in totaal 6 keer. Dat gebeurt gewoon bij je thuis. Hiervoor geven wij opdracht aan de firma Eurocept-homecare.

Het is goed om vóór en na de toediening extra te drinken, bijvoorbeeld 1 tot 2 glazen water, zowel vóór als nadat zoledroninezuur wordt toegediend. Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en voldoende vitamine D noodzakelijk. Je behandelaar schrijft je zo nodig een combinatiemedicijn voor.

Zijn er bijwerkingen?

Bij 1 op 10 mensen

De volgende bijwerkingen komen vaak voor, dat wil zeggen bij 1 op 10 mensen:

 • Hoofdpijn, een griepachtig ziektebeeld, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, en bot-, gewrichts- en/of spierpijn, spierkramp, spierstijfheid. Misselijkheid en braken, verlies van eetlust, diarree.

Deze klachten verdwijnen vaak na enkele uren of maximaal binnen 3 dagen.

Na de eerste 2 infusies komen deze klachten vaker voor dan bij de vervolgtoedieningen. Soms helpt het om 1 tot 2 uur vooraf 1000 mg paracetamol in te nemen. Als er wel klachten komen, neem dan ook aan het einde van de dag 2 tabletten paracetamol in. Je mag dit herhalen tot maximaal 4x daags 2 tabletten.

Bij 1 op 100 mensen

Deze bijwerkingen komen soms voor bij 1 op 100 mensen:

 • Botbeschadiging (osteonecrose) van de kaak (zie ‘Voorzorgen’)
 • Onregelmatige hartslag
 • Allergische reactie: kortademigheid, zwelling van gezicht en keel.

Wat is botbeschadiging?

Een van de mogelijke bijwerkingen van zoledroninezuur is botbeschadiging van het kaakbeen. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in het kaakbeen. De medische term voor botbeschadiging is osteonecrose. Botbeschadiging van de kaak kan spontaan ontstaan tijdens de behandeling of op het moment dat je een tandheelkundige ingreep krijgt, zoals het trekken van tanden. Het is belangrijk dat je voor start van de zoledroninezuur behandeling een afspraak maakt bij je tandarts om te zien of tandheelkundige ingrepen nodig zijn. Dan kan gekeken worden om dit te doen voordat je met zoledroninezuur start. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat dit tijdens de drie jaar van behandeling met zoledroninezuur nodig is.

Voorzorgen

Om de kans op botbeschadiging van de kaak zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat je zorgt voor een goede gebitshygiëne:

 • Poets je tanden en tong na elke maaltijd en voor het slapengaan. Spoel de mond goed na.
 • Poets met een zachte borstel.
 • Houd je mond goed vochtig, door regelmatig wat te drinken.
 • Laat je gebit elk half jaar controleren bij de tandarts. Laat de tandarts weten dat je behandeld wordt met zoledroninezuur.
 • Als je een kunstgebit draagt: zorg dat deze goed past.
 • Als dit voor jou van toepassing is: stop met roken. Roken maakt de kans op botbeschadiging groter.

Mocht je last krijgen van de volgende klachten dan is het belangrijk contact op te nemen:

 • Pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak
 • Zwelling of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak, infecties in de mond
 • Een verdoofd of zwaar of ongewoon gevoel in de kaak of aan de tanden of kiezen
 • Het losgaan van een tand.

Je casemanager kan je informeren over mogelijkheden voor ondersteuning bij het stoppen met roken.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met je casemanager.