Skip to Content

Abatacept (Orencia®)

In overleg met je reumatoloog heb je besloten dat je wordt behandeld met het medicijn Abatacept. In deze folder vind je informatie over de werking van Abatacept, de bijwerkingen en de verschillende manieren waarop dit medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt Abatacept?

Abatacept behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (bio­logicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatoïde artritis (RA) niet bekend is, wordt bij patiënten met RA een verhoogde hoeveelheid van een aantal ontste­kingseiwitten gevonden. T-lymfocyten, dit zijn specifieke witte bloedcellen, spelen een rol bij de toename van deze ontstekingseiwitten.

Abatacept is een eiwit waarmee de activiteit van T-lymfocyten wordt onderdrukt. Daardoor wordt de gewrichtsontsteking geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ten gevolge van vermindering van gewrichtsontstekingen neemt de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Abatacept treedt langzaam op in de loop van enkele maanden.

Hoe wordt Abatacept gebruikt?

 • Abatacept wordt toegediend via een infuus of via een spuitje wat je bij jezelf onder de huid toedient.

 • Abatacept wordt soms als enig antireuma middel gebruikt, maar bijvoorkeur gecombineerd met Methotrexaat of andere antireuma middelen omdat het in combinatie met deze middelen beter werkt.

Via infuus

De infusen worden gegeven op de dagbehandeling en duren ongeveer 2,5 uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop je bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Abatacept helemaal door het infuus in je lichaam is gelopen, moet je nog een half uur blijven. Mocht je last krijgen van bijwerkingen dan kan de inloopsnelheid van het infuus aange­past worden.

Het tweede infuus volgt 2 weken na het eerste infuus en het derde infuus weer 2 weken later. Daarna worden de infusen elke 4 weken gegeven. De hoeveelheid is afhankelijk van je lichaamsgewicht. Abatacept mag niet worden gegeven als je een ernstige infectie hebt. Voor de start van het infuus worden er vragen aan je gesteld over je gezondheid via een checklist. Belangrijk is dat je vertelt of je de periode voorafgaand aan het infuus ziek bent geweest of antibiotica hebt genomen. Verder wordt er aan je gevraagd naar mogelijke bijwerkingen van eerdere Abatacept infusen. Wanneer nodig word je door een arts gezien om te beoordelen of er redenen zijn het infuus niet te geven of de dosering aan te passen.

Via onderhuidse injectie

Als je kiest voor de onderhuidse injecties dan is de gebruike­lijke hoeveelheid 125 mg. 1 keer per week. De injecties worden toegediend door jezelf of eventueel door je partner of een andere hulpverlener. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe je jezelf kunt spuiten. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren. Je moet Abatacept altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Abatacept?

De meest voorkomende bijwerkingen:

 • Milde infecties van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis.

 • Hoofdpijn.

 • Misselijkheid, buikpijn, diarree.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

 • Verhoging van de bloeddruk.

 • Duizeligheid.

 • Milde infecties zoals koortsblaasjes en gordelroos.

 • Zweertjes in de mond (aften).

 • Huiduitslag, jeuk.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Tijdens de behandeling zijn zelden ernstige infecties beschreven. Als je klachten of symptomen hebt die kunnen passen bij een ernstige infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met je (huis)arts/verpleegkundig reumaconsulent.

 • In zeldzame gevallen kan het zijn dat je tijdens of direct na toediening een zogenaamde infusie (=allergische reactie) ontwikkelt. Als je last krijgt van kort­ademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk moet je dit onmiddellijk laten weten aan de verpleegkundige, zodat hij/zij meteen de arts kan waarschuwen. Zo nodig wordt de toediening van Abatacept vertraagd of onderbroken of een anti-allergiemiddel toegediend.

Wat je verder nog moet weten

 • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tubercu­lose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Abatacept gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen.

 • Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of je in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als je eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat je hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

 • Abatacept mag niet worden toegediend op het moment dat je een ernstige infectie hebt. Als je klachten of symptomen hebt die kunnen passen bij een infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met je arts. Bij ernstige infecties kan de arts adviseren de Abatacept tijdelijk te staken.

 • Aandachtspunt voor patiënten met suikerziekte: Bloedglucose meetsystemen kunnen reageren met de in Abatacept aanwezige maltose. Dit heeft op de dag van Abatacept infusie een vals verhoogde meting van de bloedglucose waarden tot gevolg. Je kunt je insuline dosering hier dus niet op baseren.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als je Abatacept gebruikt is de kans groter dat je na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met je reumatoloog als je een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat je wordt behandeld met Abatacept.

Andere geneesmiddelen

Abatacept kan, voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere genees­middelen. Overleg bij twijfel met je arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Abatacept tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, wordt het gebruik daarvan ontraden in deze situaties. Overleg met je arts voordat je zwanger wilt worden of indien je onverwacht zwanger bent geworden.

Autorijden

Abatacept geeft geen sufheid of slaperigheid. Je mag daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling. Als je na toediening van Abatacept last krijgt van duizeligheid, mag je geen voertuig besturen of machines bedienen.

Vaccinaties

Als je Abatacept gebruikt mag je jezelf voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we je aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij je huisarts.

Heb je nog vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kun je contact opnemen met je reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via polikliniek reumatologie:

 • Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur: 0413 - 40 19 65

 • De Regioapotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur: 0413 – 40 87 80

 • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts / huisartsenpost