Skip to Content

Abcesdrainage met behulp van CT

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijg je dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s een abces gezien. Jouw behandelend arts heeft met je besproken dat er tijdens dit onderzoek pus of vocht wordt afgevoerd (gedraineerd) om het abces te ontlasten. Dit gebeurt met behulp van een CT-onderzoek van de buik. Voor dit onderzoek word je opgenomen op de afdeling ambulant centrum / dagbehandeling. Als je al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar je ligt.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk je één uur vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling Dagbehandeling, routenummer 140. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het CT–apparaat maakt geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Wat is een abcesdrainage?

Bij een drainage wordt door middel van een drain, pus of vocht uit het abces afgevoerd zodat dit de buik zal ontlasten. De juiste plaats voor de drainage wordt in deze situatie met behulp van CT bepaald.

Risico's en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als je meerdere onderzoeken hebt ondergaan. Er bestaat een kans dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Als je zwanger bent

Als je zwanger bent of daar een vermoeden van hebt, bel dan van tevoren met de afdeling radiologie om te bespreken of je dit onderzoek wel of niet kunt krijgen.

Medicijnen

Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft jouw aanvragend arts aangegeven of en hoe je moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als je bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer je dit onderzoek ondergaat.


Onderzoek

Waar meld je je?

In de meeste gevallen ben je al opgenomen in het ziekenhuis. De verpleegkundige van deze afdeling geeft je uitleg over de gang van zaken. Je wordt op de afgesproken tijd naar afdeling radiologie gebracht. Voor je naar de afdeling Radiologie gaat voor de drainage, krijg je medicijnen die je helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijg je een infuus in jouw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Als je aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige je naar de CT-kamer van de afdeling radiologie.

Tijdens het onderzoek lig je op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van jouw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een röntgenbuis die om je heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. Je hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet je ontspannen en stil blijven liggen. De foto's kunnen mislukken als je je beweegt.

Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het abces, wordt deze plaats gemarkeerd met een metalen rastertje. Het rastertje wordt op de huid geplakt en is dan zichtbaar op de foto. De plaats waar de radioloog gaat prikken, wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift, op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Daarna prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik duurt kort, maar kan wel even pijn doen. Door de holle naald wordt een drain geplaatst. Als deze op de juiste wijze is gebracht, gaat de naald eruit en blijft de drain zitten. Deze wordt aangesloten op een zak waarin het pus of vocht wordt opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen je na het onderzoek weer ophalen. Op de afdeling wordt beoordeeld wanneer je wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Uitslag

Jouw behandelend arts zal met je bespreken wanneer de drain weer verwijderd mag worden.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie. Telefoon 0413 - 40 19 62