Skip to Content

Abcesdrainage met behulp van CT

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s een abces gezien, een abces is een met etter (pus) gevulde puist, een ontsteking. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat er tijdens dit onderzoek pus wordt afgevoerd (gedraineerd) om het abces te ontlasten. Dit gebeurt met behulp van een CT-onderzoek van de buik. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling ambulant centrum / dagbehandeling. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich één uur en 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling Dagbehandeling, routenummer 140. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het CT–apparaat maakt geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Wat is een abcesdrainage?

Bij een drainage wordt door middel van een drain, pus of vocht uit het abces afgevoerd zodat dit de buik zal ontlasten. De juiste plaats voor de drainage wordt in deze situatie met behulp van CT bepaald.

Risico's en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan. Er bestaat een kans dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u zwanger bent

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, bel dan van tevoren met de afdeling radiologie om te bespreken of u dit onderzoek wel of niet kunt krijgen.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.


Onderzoek

Waar meldt u zich?

In de meeste gevallen bent u al opgenomen in het ziekenhuis. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken. U word op de afgesproken tijd naar afdeling radiologie gebracht. Voor u naar de afdeling Radiologie gaat voor de drainage, krijgt u medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een infuus in uw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de CT-kamer van de afdeling radiologie.

Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u ontspannen en stil blijven liggen. De foto's kunnen mislukken als u zich beweegt.

Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het abces, wordt deze plaats gemarkeerd met een metalen rastertje. Het rastertje wordt op de huid geplakt en is dan zichtbaar op de foto. De plaats waar de radioloog gaat prikken, wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift, op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Daarna prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik iduurt kort maar doet wel even pijn. Verdoven van de buikwand kan helaas niet. Door de holle naald wordt een drain geplaatst. Als deze op de juiste wijze is gebracht, gaat de naald eruit en blijft de drain zitten. Deze wordt aangesloten op een zak waarin het pus of vocht wordt opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Op de afdeling wordt beoordeeld wanneer u wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie. Telefoon 0413 - 40 19 62