Skip to Content

Adalimumab (Amgevita®) bij reumatische aandoeningen

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Adalimumab. In deze folder vindt u informatie over hoe Adalimumab werkt, hoe het toegediend wordt en wat de bijwerkingen zijn.

Hoe werkt Adalimumab?

Adalimumab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische – antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen. Adalimumab is een antilichaam tegen TNF dat voor een deel gemaakt is van menselijke eiwitten. Adalimumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. De werking van Adalimumab merkt u over het algemeen binnen enkele weken. Heel soms kan het enkele maanden duren voordat u er iets van merkt.

Hoe wordt Adalimumab gebruikt

Adalimumab wordt gegeven via onderhuidse injecties. De gebruikelijke hoeveelheid is 40 mg eenmaal per twee weken. Adalimumab wordt bij voorkeur gecombineerd met Methotrexaat of andere anti-reumamiddelen, omdat deze combinatie beter werkt. De injecties worden door patiënten zelf gegeven door hun partner. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Misschien een eng idee, maar in de praktijk blijkt dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Adalimumab altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C). Als u met vakantie gaat, mag u de Adalimumab maximaal twee weken op kamertemperatuur bewaren.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Adalimumab?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: (meer dan 10 procent):

  • Infecties zoals luchtweginfecties, verkoudheid, griep en urineweginfecties. Als u klachten hiervan heeft, moet u contact opnemen met uw (huis)arts.

Af en toe voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

  • Tijdens het gebruik van andere TNF blokkerende middelen is bij patiënten die lijden aan hartfalen verslechtering in de hartfunctie beschreven. Als u hartfalen heeft, meld dit aan uw arts.
  • Gordelroos

Zelden voorkomende bijwerkingen: ( minder dan 0,01-0,1 procent)

  • Het ontstaan van andere auto-immuunziekten zoals multipele sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE = bij SLE zijn in de meeste gevallen ontstekingen te vinden in de huid, de gewrichten, de slijmvliezen en de nieren). Als u klachten bemerkt van tintelingen, krachtsverlies of slechter zien, meld het dan aan uw arts.
  • Adalimumab mag niet worden gegeven als u een ernstige infectie heeft. Als u klachten of kenmerken heeft die kunnen passen bij een infectie zoals onder andere hoge koorts (2 dagen boven 38,5º C), ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw arts. Bij ernstige infecties kan uw arts adviseren Adalimumab tijdelijk te stoppen. Meestal zal de huisarts dan antibiotica voorschrijven.Het ontwikkelen van een huidtumor komt voor bij minder dan 0,7% van de patiënten. Daarom is het belangrijk dat u zelf ieder jaar de huid van uw armen, benen, hoofd en hals checkt. Als u een afwijking aan de huid bemerkt moet u dit melden bij uw huisarts.

Wat moet u verder nog weten?

  • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Adalimumab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest . Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen. Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u Adalimumab gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep gaat krijgen. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Adalimumab.

Andere geneesmiddelen

TNF blokkerende middelen kunnen voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg bij twijfel met uw behandelend arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Adalimumab kan veilig gebruikt worden tijdens de gehele zwangerschap en Adalimumab kan veiliggebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Vaccinaties

Als u Adalimumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccines zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose.

Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De Regio-apotheek Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost