Skip to Content

Alcoholvergiftiging bij kinderen

Jouw zoon of dochter is in het ziekenhuis geweest vanwege alcoholvergiftiging. Dit kan zowel voor jou als voor jouw kind een schokkende ervaring zijn. In deze folder gaan we in op wat dit voor jou en jouw kind betekent. We informeren je ook over hoe het nazorgtraject eruitziet en vertellen je meer over de gevolgen van drinken op jonge leeftijd.

Gevolgen van alcoholvergiftiging

Kinderen die alcoholvergiftiging hebben, kunnen last hebben van onderkoeling, een shock, black-out of ander opgelopen letsel. Ze kunnen zich later vaak niets meer herinneren van wat er is gebeurd. In het ziekenhuis houden we de 'vitale functies', zoals ademhaling, temperatuur en bloeddruk van jouw kind in de gaten. Zo nodig ondersteunen we deze vitale functies. Soms is zelfs opname op de Intensive Care-afdeling noodzakelijk.

Jouw kind krijgt via een infuus vocht en suiker om uitdroging te behandelen of te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de bloedsuikerwaarde goed blijft.

Gevolgen op lange termijn

Er kunnen echter ook gevolgen op lange termijn optreden. Alcohol is in principe een giftige stof, en dit geldt in nog sterkere mate voor jongeren. De ontwikkeling van het brein is in de puberteit en zelfs tot de leeftijd van 24 jaar volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan leiden tot minder goede school-, studie- en werkprestaties. Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter en wordt concentreren moeilijker. Na een weekend stevig drinken is er zeker twee dagen hersteltijd nodig. Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen, bijvoorbeeld ongewenste of onveilige seks. Onder invloed van alcohol is er een vermindering van het reactievermogen en dus een verhoogde kans om bij ongelukken betrokken te raken.

Hoe ziet een opname in het ziekenhuis er uit?

Wanneer de toestand van jouw kind weer redelijk goed is, gaat jouw kind vanaf de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) naar de Kinder- en jongerenafdeling. Hierbij kijken we ook naar de leeftijd en de alcoholwaarde in het bloed. Uit ervaring weten we dat als jongeren buiten bewustzijn zijn, ze vaak in hun braaksel liggen en met regelmaat in hun broek plassen. Soms kunnen ze zelfs heel agressief reageren. De volgende ochtend, als ze weer wakker zijn, weten ze niets meer van deze periode. Ons advies is om met jouw mobiele telefoon een filmpje of foto's te maken en deze de volgende ochtend aan jouw kind te laten zien. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Onze ervaring is dat jongeren erg schrikken van de beelden.

De ochtend na opname komt de kinderarts langs. Als het medisch niet meer nodig is om langer in het ziekenhuis te blijven, krijgen jij en jouw kind een ontslaggesprek.

Nazorgtraject

Bij ontslag melden wij, uiteraard in overleg met jou als ouder en met jouw kind, jouw kind aan bij Novadic Kentron. Novadic Kentron is een organisatie in de regio die hulp verleent aan jongeren en jongvolwassenen die een probleem hebben met het gebruik van genotmiddelen (www.novadic-kentron.nl).

Binnen drie werkdagen wordt er met jou, vanuit Novadic Kentron, contact opgenomen om een afspraak te plannen. We gaan ervan uit dat jij en jouw kind hier naartoe gaan; bij voorkeur beide ouders als dat mogelijk is. Dit gesprek zal plaatsvinden op een plek dicht bij jou in de buurt. Tijdens dit gesprek wordt inzicht gegeven aan jongeren en ouders over alcoholgebruik. Ook wordt gesproken over de communicatie over alcoholgebruik en hoe jij als ouder jouw kind kunt ondersteunen en begeleiden.

Het ziekenhuisbezoek is een goede reden om met jouw kind te praten over alcohol. Heb je regels thuis? Hoe zit het met jouw eigen alcoholgebruik? Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Weet je wat en hoeveel jouw kind drinkt? Hierover gaan we met jou in gesprek en je krijgt tips over alcohol-opvoedregels. We adviseren je om het drinken van alcohol onder de 18 jaar te verbieden. Onderzoek toont aan dat wanneer ouders dit doen, de kans op buitensporig alcoholgebruik kleiner is dan wanneer ouders kinderen onder de 18 jaar af en toe toestaan alcohol te drinken.

Praat over de gevaren

Het drinken van alcohol op jonge leeftijd brengt meer gevaren met zich mee dan de meeste jongeren en ouders weten. Het is belangrijk het volgende met jouw kind te bespreken.

  • Alcohol is extra ongezond voor jongeren. De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24ste jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van uw kind. Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter.

    Meer dan vijf glazen alcohol drinken noemen we ‘binge drinken’. Maar ook het regelmatig drinken van kleinere hoeveelheden is niet goed voor de hersenen. Geef als ouders het goede voorbeeld en maak duidelijke afspraken. Als jouw kind zich niet aan de afspraken houdt, is het belangrijk dat je hier gevolgen aan verbindt en je eraan houdt (bijvoorbeeld bepaalde dingen tijdelijk verbieden).

  • Minder goede school-, studie- en werkprestaties. Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Bij jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassene. Na een avond veel drinken, ben je de volgende ochtend nog steeds onder invloed. Jongeren hebben net als volwassenen na een weekend stevig drinken zeker twee dagen nodig voor herstel.

  • Meer kans op onveilig vrijen. Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig als ze gedronken hebben. De helft van de jongeren twijfelt of het wel zou lukken om onder invloed van alcohol een condoom te gebruiken.

  • Toename van ongelukken en agressie. Naast controlevermindering neemt ook het reactievermogen af. De kans op ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

  • Vaak voorkomend; een black-out. Een black-out kan ontstaan wanneer veel alcohol in korte tijd wordt gedronken. Op het moment van drinken lijkt er niets aan de hand maar de volgende ochtend blijkt de herinnering uit het geheugen verdwenen te zijn. Een regelmatige black-out kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen.

  • Toename van kans op alcoholvergiftiging. Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De kans op een alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe. Bij een alcoholvergiftiging raakt het zenuwstelsel verdoofd en treedt er bewusteloosheid op. Bij een zeer zware alcoholvergiftiging kan dit leiden tot een coma met zelfs de dood tot gevolg.

Meer weten?

Meer informatie over alcoholmisbruik onder jongeren vind je op de volgende websites:

en in de boeken:

  • Onze kinderen en alcohol, Nico van der Lely en Mirelle de Visser en Joke Ligterink
  • De alcoholvrije puber een praktische gids, Nico van der Lely en Mirelle de Visser