Skip to Content

Alcoholvergiftiging bij kinderen

Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis geweest. Dit kan zowel voor u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn. In deze folder gaan we in op wat dit voor u en uw kind betekent. Ook informeren wij u hoe de nazorgtraject eruit ziet en vertellen we u meer over de gevolgen van drinken op jonge leeftijd.

Gevolgen van alcoholvergiftiging

Kinderen die een alcoholvergiftiging hebben, kunnen last hebben van onderkoeling, een shock of black-out of ander opgelopen letsel. Ze kunnen zich later vaak niets meer van wat er is gebeurt herinneren. In het ziekenhuis worden de ‘vitale functies’, zoals ademhaling, temperatuur en de bloeddruk van uw kind in de gaten gehouden. Zo nodig ondersteunen we die vitale functies. Soms is het zelfs nodig dat dit op een afdeling Intensive Care gebeurt.

Uw kind krijgt via een infuus vocht en suiker om uitdroging te behandelen of te voorkomen en er voor te zorgen dat de bloedsuikerwaarde goed blijft.

Gevolgen op lange termijn

Er kunnen echter ook gevolgen op langere termijn optreden. Alcohol is in principe een giftige stof. Dat is voor volwassenen, maar in nog sterkere mate zeker voor jongeren, het geval. De ontwikkeling van het brein is in de puberteit en zelfs tot de leeftijd van 24 jaar volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan leiden tot minder goede school-, studie- en werkprestaties. Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter en concentreren wordt moeilijker. Na een weekend stevig drinken is er zeker twee dagen hersteltijd nodig. Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die zij zonder alcohol niet zullen doen, bijvoorbeeld ongewenste of onveilige seks. Onder invloed van alcohol is er een vermindering van het reactievermogen en dus een verhoogde kans om bij ongelukken betrokken te raken.

Hoe ziet een opname in het ziekenhuis er uit?

Wanneer de toestand van uw kind weer redelijk goed is gaat uw kind vanaf de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) naar de Kinder- en jongerenafdeling. Hierbij kijken we ook naar de leeftijd en de alcoholwaarde in het bloed. Uit ervaring weten we dat als jongeren buiten bewustzijn zijn, ze vaak in hun braaksel liggen en met regelmaat in hun broek plassen. Soms kunnen ze zelfs heel agressief reageren. De volgende ochtend, als ze weer wakker zijn, weten ze niets meer van deze periode. Ons advies is met uw mobiele telefoon een filmpje of foto’s te maken en deze de volgende ochtend aan uw kind te laten zien. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Onze ervaring is dat jongeren erg schrikken van de beelden.
De ochtend na opname komt de kinderarts langs. Als het medisch niet meer nodig is om langer in het ziekenhuis te blijven, krijgen u en uw kind een ontslaggesprek. We vragen uw kind – anoniem - een formulier in te vullen ten behoeve van landelijk onderzoek.

Nazorgtraject

Bij ontslag melden wij, uiteraard in overleg met u als ouder, uw kind aan bij Novadic Kentron. Novadic Kentron is een organisatie in de regio die hulp verleent aan jongeren en jong volwassenen die een probleem hebben met het gebruik van genotmiddelen. (www.novadic-kentron.nl)

Binnen drie werkdagen wordt er met u, vanuit Novadic Kentra, contact opgenomen om een afspraak te plannen. We gaan er vanuit dat u en uw kind hier naar toe gaan; liefst beide ouders als dat mogelijk is. Dit gesprek zal plaatsvinden op een plek dichtbij u in de buurt. Tijdens dit gesprek wordt inzicht gegeven aan jongeren en ouders over alcoholgebruik. Ook wordt gesproken over de communicatie over alcoholgebruik en hoe u als ouders uw kind kunt ondersteunen en begeleiden.

Het ziekenhuisbezoek is een goede reden om met uw kind te praten over alcohol. Heeft u regels thuis? Hoe zit het met uw eigen alcoholgebruik? Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Weet u wat en hoeveel uw kind drinkt? Hierover gaan we met u in gesprek en u krijgt tips over alcohol-opvoedregels. We adviseren u het drinken van alcohol onder de 18 jaar te verbieden.
Onderzoek toont aan dat wanneer ouders dit doen, de kans op buitensporige alcoholgebruik kleiner is dan wanneer ouders kinderen onder de 18 jaar af en toe toestaan alcohol te drinken.

Praat over de gevaren

Het drinken van alcohol op jonge leeftijd brengt meer gevaren met zich mee dan de meeste jongeren en ouders weten. Het is belangrijk het volgende met uw kind te bespreken.

Alcohol is extra ongezond voor jongeren

De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24ste jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van uw kind. Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter.

Meer dan vijf glazen alcohol drinken noemen we ‘binge drinken’. Maar ook het regelmatig drinken van kleinere hoeveelheden is niet goed voor de hersenen. Geef als ouders het goede voorbeeld en maak duidelijke afspraken. Als uw kind zich niet aan de afspraken houdt, is het belangrijk dat u hier gevolgen aan verbindt en zich daaraan houdt. (Bijvoorbeeld bepaalde dingen (tijdelijk) verbieden)

Minder goede school-, studie- en werkprestaties

Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Bij jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassene. Na een avond veel drinken, ben je de volgende ochtend nog steeds onder invloed. Jongeren hebben net als volwassenen na een weekend stevig drinken zeker twee dagen nodig voor herstel.

Meer kans op onveilig vrijen

Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen. Zo vrijen jongeren vaker onveilig als ze gedronken hebben. De helft van de jongeren twijfelt of het wel zou lukken om onder invloed van alcohol een condoom te gebruiken.

Toename van ongelukken en agressie

Naast controlevermindering neemt ook het reactievermogen af. De kans op ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

Vaak voorkomend; een black-out

Een black-out kan ontstaan wanneer veel alcohol in korte tijd wordt gedronken. Op het moment van drinken lijkt er niets aan de hand maar de volgende ochtend blijkt de herinnering uit het geheugen verdwenen te zijn. Een regelmatige black-out kan blijvende schade veroorzaken aan de hersenen.

Toename van kans op alcoholvergiftiging

Jongeren drinken tijdens het uitgaan vaak veel in korte tijd. De kans op een alcoholvergiftiging neemt hierdoor toe. Bij een alcoholvergiftiging raakt het zenuwstelsel verdoofd en treedt er bewusteloosheid op. Bij een zeer zware alcoholvergiftiging kan dit leiden tot een coma met zelfs de dood tot gevolg.

Meer weten?

Meer informatie over alcoholmisbruik onder jongeren vindt u op de volgende websites:

en in de boeken:

  • Onze kinderen en alcohol, Nico van der Lely en Mirelle de Visser en Joke Ligterink
  • De alcoholvrije puber een praktische gids, Nico van der Lely en Mirelle de Visser