Skip to Content

Algemene informatie rondom diepe sedatie

Binnenkort ondergaat u een onderzoek of behandeling. U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat dit gebeurt onder diepe sedatie. In deze folder vindt u antwoord op de volgende vragen:

  1. Waarom sedatie?
  2. Wat is sedatie?
  3. Hoe bereidt u zich voor?
  4. Waar kunt u terecht met vragen?

1. Waarom sedatie

De sedatie zorgt er voor dat u een onplezierig en/ of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen. U voelt geen stress, pijn en angst.

2. Wat is sedatie?

Sedatie is de medische benaming voor het verlagen van het bewustzijn. Bij diepe sedatie wordt u in een diepe slaap gebracht. De sedatie wordt gegeven door een van onze sedatie praktijk specialisten (SPS) van de afdeling anesthesiologie.

Als voorbereiding voor het onderzoek of behandeling krijgt u een infuus in uw hand of arm, dit is nodig om de slaapmedicatie met eventueel pijnstilling toe te dienen. Er wordt gezocht naar een goede hoeveelheid slaapmedicatie, waarbij u wel zelfstandig blijft ademen, maar nauwelijks tot niets mee krijgt van het onderzoek. De sedatie praktijk specialist is tijdens het hele onderzoek/ behandeling bij u. Hij of zij controleert uw bloedsomloop en ademhaling, hiervoor wordt u aangesloten aan bewakingsapparatuur. Tevens krijgt u een slangetje bij uw neus waardoor u extra zuurstof krijgt. Als het onderzoek/behandeling is afgelopen wordt de toediening van het slaapmiddel en de pijnstiller gestopt. Door de korte werking van beide middelen bent u snel weer wakker. De sedatie praktijk specialist brengt u naar de uitslaapkamer.

2.1. Complicaties en bijwerkingen

  • Er bestaat een kleine kans dat u misselijk wordt of moet overgeven. Als dit het geval is, krijgt u hiertegen een medicijn.
  • Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Ernstige complicaties komen rondom sedatie bijna niet voor. Het kan gebeuren dat een allergische reactie optreedt op bepaalde medicijnen. Ernstige complicaties door sedatie hangen in de meeste gevallen samen met uw gezondheidstoestand. Dit wordt met u besproken tijdens het pre sedatie spreekuur.

De sedatie praktijk specialist gebruikt kortwerkende medicijnen. Deze medicijnen zijn gemiddeld na een uur geheel uitgewerkt. De verpleegkundige van de afdeling  geeft aan wanneer u weer naar huis kunt, dit moet wel onder directe  begeleiding gebeuren. U mag zelf niet actief deel nemen aan het verkeer!

Het duurt meestal een tot drie dagen voordat u zich weer helemaal fit voelt. Dat is heel gewoon, uw lichaam heeft nu eenmaal tijd nodig om te herstellen van het onderzoek of behandeling.

3. Hoe bereidt u zich voor?

3.1. Voorbereidingen thuis

  • Gezondheidsvragenlijst invullen en meenemen
  • actueel medicatieoverzicht (AMO); opvragen en ophalen bij de eigen apotheek, controleren op fouten en meenemen voor uw eigen veiligheid.
  • stickers meenemen
  • als u niet goed Nederlands spreekt, graag een tolk (familie, buren, vrienden) meenemen. Wanneer dit niet mogelijk is regelen wij via de tolkentelefoon een tolk.

3.2 pre sedatie spreekuur

Het pre sedatie spreekuur duurt ongeveer één uur. De sedatie praktijk specialist die u hier te spreken krijgt, is niet per se dezelfde persoon die ook de sedatie bij u verzorgt. De doktersassistente registreert uw bezoek en neemt de gezondheidsvragenlijst in ontvangst. De sedatie praktijk specialist geeft u uitleg over de sedatie, neemt de ingevulde gezondheidsvragenlijst met u door en zal de bloeddruk en lengte en gewicht opnemen. Tijdens dit gesprek zal hij/zij een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van uw gezondheidstoestand. De sedatie praktijk specialist luistert in de meeste gevallen met een stethoscoop naar uw hart en longen en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen zoals; bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) of een consult bij een andere specialist.

3.3 Waar vindt het pre sedatie spreekuur plaats?

Het pre sedatie spreekuur vindt plaats op route 020.

3.4 Voorbereiding op het onderzoek of de behandeling

Hoe het onderzoek of behandeling waarbij u sedatie krijgt verloopt, leest u in de aparte folder over die behandeling. Uw dokter geeft u deze folder mee of laat u zien waar op de website van Bernhoven u de folder kunt vinden.

4. Heeft u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen over de sedatie? Schrijft u deze dan op in deze folder, zodat u deze vragen kunt bespreken tijdens het pre sedatie spreekuur.

Telefoon tijdens kantooruren: 0413 - 40 13 60