Skip to Content

Allergie-hormoonzalven

U heeft met uw arts besloten dat u (voor uw kind)  start met een kuur om een hormoonzalf te gebruiken. Met deze folder informeren wij u in zijn algemeenheid over hormoonzalven en het gebruik ervan. Heeft u nog specifieke vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Hormoonzalven onderdrukken de ontstekingsprocessen in de huid en daardoor de verschijnselen van het eczeem. Ze gaan roodheid en jeuk tegen.

Hormoonzalven gevaarlijk?

Hormoonzalven hebben bij velen een slechte naam en roepen negatieve reacties op. Veel mensen zijn bang om hormoonzalven te gebruiken omdat ze bang zijn voor bijwerkingen. Toen de hormoonzalven net op de markt kwamen (rond 1950) werden deze vaak ondeskundig gebruikt. Inmiddels is gebleken dat bij deskundig gebruik een hormoonzalf goed resultaat geeft met geen of geringe bijwerkingen. Ook door de kwaliteitsverbetering van hormoonzalven treden er minder bijwerkingen op. Het goede resultaat wil niet zeggen dat het eczeem geneest (de oorzaak zoals de erfelijke factor kan immers niet worden weggenomen), maar dat  klachten verminderen.

Verschillende sterkten van hormoonzalven

Er zijn verschillende sterkten (4 klassen) hormoonzalven. Hoe hoger de klasse, hoe sterker de werkzame bestanddelen. Soms kiest een arts ervoor om met een lage klasse te starten en om bij onvoldoende resultaat een sterkere hormoonzalf voor te schrijven. Soms start een arts gelijk met een sterke hormoonzalf zodat de ontsteking in de huid snel en krachtig wordt onderdrukt. Op lange termijn leidt dit in het algemeen tot minder gebruik van hormoonzalven.

Uw kind krijgt het medicijn meestal in een zalf, soms in een crème of lotion. Dit is afhankelijk van de aard en de plaats van het eczeem. In deze folder spreken we verder van hormoonzalven. Wanneer u de zalf waarin de medicijnen zitten niet prettig vindt, geef dit dan door aan de arts. Hij kan dan met u bekijken welke zalf geschikter is. Corticosteroïden in een zalf werken effectiever dan in een crème, behalve bij een nattend eczeem.

Gebruik van hormoonzalven

In de beginfase van het eczeem zal de arts het advies geven één of twee maal daags te smeren. Smeer de hormoonzalf alleen op de plekken waar het eczeem zit. Ziijn er over een groot gedeelte van het lichaamsdeel veel kleine plekjes eczeem, smeer dan het hele lichaamsdeel in.

Afbouwen van hormoonzalven

Na een week ziet u meestal duidelijk verbetering. Voordat u gaat afbouwen moet de huid echt voldoende verbeterd zijn. Het actieve eczeem moet niet meer zichtbaar zijn en de jeuk vermindert.

Hieronder staan diverse afbouwmogelijkheden uitgewerkt. Ga door tot u op enkele dagen smeren in de week uitkomt (bijvoorbeeld alleen in het weekend). Dit kunt u zo maanden volhouden. Bouw niet verder af als er geen verbetering is of als u merkt dat het eczeem weer terugkomt. Bij opvlamming van het eczeem gaat u weer terug in het schema. Is de huid helemaal rustig, dan kunt u stoppen met smeren.

Samengevat:

  • Inspectie van de huid is altijd het belangrijkst, bouw pas af als de huid rustig is
  • Bij opvlamming van het eczeem gaat u terug in het schema
  • Is de huid helemaal rustig (na afbouwen) dan kunt u stoppen
  • Stop nooit ineens met smeren van hormoonzalf

Afbouwschema's hormoonzalf

X = smeren                 0 = geen hormoonzalf smeren

Standaard afbouwschema

  • Blijft de huid rustig? Blijft de jeuk weg? Ga verder met afbouwen!
Start met 2 keer per dag smeren, gedurende 1 week en dan afbouwen
  week 1   week 2   week 3   week 4   week 5  week 6   week 7  
Zaterdag X X 0 0 0 0 0
Zondag X X 0 0 0 0 0
Maandag X X X 0 0 0 0
Dinsdag X X X X 0 0 0
Woensdag X X X X X 0 0
Donderdag X X X X X X 0
Vrijdag X X X X X X X

Afbouwschema, als afbouwen niet lukt (eczeem vlamt op)

         
  week 1 week 2 week 3 week 4  week 5 week 6 week 7
zaterdag X X 0 0 X X X
zondag X X 0 0 X X X
maandag X X X 0 X 0 0
dinsdag X X X * X 0 0
woensdag X X X X       X X X 0
donderdag X X X X       X X X X
vrijdag X X X X       X X X X
 

Huid rustig?

Jeuk weg?

Ga verder met afbouwen

idem idem * Eczeem vlamt op!

Huid rustig?

Jeuk weg?

Ga verder met afbouwen

idem idem

Snelafbouwschema (bij een snelle verbetering na drie à vier dagen

  week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7
zaterdag X      X X 0 0 0 0 0
zondag X      X 0 0 0 0 0 0
maandag X      X 0 0 0 0 0 0
dinsdag X      X X X X X X X
woensdag X X X X 0 0 0
donderdag X X X 0 0 0 0
vrijdag X X 0 0 0 0 0
 

Huid rustig?

Jeuk weg?

Ga verder met afbouwen

idem idem idem idem idem idem