Skip to Content

Allergie kind: patienteninformatie na een positieve provocatietest

Patiënteninformatie na een positieve provocatietest

Uw kind heeft vandaag een provocatietest ondergaan en heeft een reactie gehad op ................................................en heeft medicatie toegediend gekregen.

Deze folder bevat een advies om deze medicatie thuis nog voort te zetten.

Medicatie:

Antihistaminica: ...................................

Hoeveelheid:.....................................................

Gedurende …..............dagen geven ...............…. maal daags

Corticosteroïden: .........................................

Hoeveelheid: .............................................

Gedurende ….................. dagen geven ….............. maal daags

 

Allergische klachten

Daarnaast kun u zo nodig de onderstaande maatregelen nemen bij:

Eczeem:

  • Bij uitbreiding eczeem de eigen hormoonzalf smeren

  • Eventueel foto’s maken voor latere evaluatie

Benauwdheid:

  • bij een piepende uitademing: inhaleren (Ventolin) met de eigen inhalator.

  • indien de benauwdheid/kortademigheid niet afneemt, neem de eerste 24 uur na opname contact op met de Kinder- en jongerenafdeling, telefoonnummer: 0413 403492. Bel op werkdagen naar de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 401944.

Braken/diarree:

  • bij fors braken en/of diarree, neem de eerste 24 uur na opname contact op met de Kinder- en jongerenafdeling, telefoonnummer: 0413 403492. Bel op werkdagen naar de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 401944.

Nazorg

3-4 dagen na de provocatietest belt de verpleegkundige u op om na te vragen of zich late reacties hebben voorgedaan en welke extra medicamenten uw kind eventueel heeft gebruikt. Noteer reacties thuis, maak eventueel foto's en bespreek dit tijdens de telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, neem contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde, te bereiken op telefoonnummer 0413 - 40 19 44.