Skip to Content

Allergie kind: Patiënteninformatie na een Provocatietest (Kinderafdeling)

Uw kind heeft vandaag een provocatietest ondergaan. Doordat deze dag vaak als vermoeiend wordt ervaren en uw kind andere voeding of medicijnen dan thuis heeft gekregen, kan uw kind wat hangerig zijn, andere ontlasting hebben of slecht slapen. Daarover hoeft u niet ongerust te zijn. Dit is namelijk geen allergische reactie en het trekt vanzelf weer bij.

Allergische klachten

De kans dat uw kind nog een ernstige allergische reactie krijgt nadat u thuis bent, is zeer klein. Wel kunnen late allergische klachten voorkomen. Graag lichten wij u in over deze late allergische klachten (die weinig voorkomen) en welke maatregelen u kunt nemen.

1. Uitbreiding eczeem over het gehele lichaam met hevige jeuk

  • hormoonzalf smeren.
  • eventueel antihistaminica toedienen voor de jeuk (Tavegil, Xyzal, Fenistil, Aerius, Zyrtec).
  • maak foto's voor latere evaluatie

2. Braken en/of diarree

  • antihistaminica toedienen (Tavegil, Xyzal, Fenistil, Aerius, Zyrtec).
  • bij fors braken en/of diarree, neem de eerste 24 uur na opname contact op met de Kinder- en jongerenafdeling, telefoonnummer: 0413 40 34 17. Bel op werkdagen naar de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 40 19 43.

3. Benauwdheid

  • antihistaminica toedienen (Tavegil, Xyzal, Fenistil, Aerius, Zyrtec).
  • bij een piepende uitademing: inhaleren (Ventolin of Bricanyl) met de eigen inhalator.
  • indien de benauwdheid niet afneemt, neem de eerste 24 uur na opname contact op met de Kinder- en jongerenafdeling, telefoonnummer: 0413 40 34 17. Bel op werkdagen naar de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 40 19 43.

Nazorg

3-4 dagen na de provocatietest neemt de verpleegkundige telefonisch contact met u op om na te vragen of zich late reacties hebben voorgedaan en welke medicamenten uw kind eventueel heeft gebruikt. Noteer reakties thuis, maak eventueel foto's en bespreek dit tijdens de telefonische afspraak. Indien uw kind een dubbelblinde (koemelk)test heeft gehad krijgt u na de tweede testdag tijdens het telefonisch consult te horen welke dag uw kind de koemelk heeft gehad. Tevens wordt besproken of u kunt starten met het geteste voedingsmiddel (of in geval van medicijnprovocatie of het medicijn weer gegeven mag worden). Bij twijfel vindt overleg plaats met de kinderarts.

Twee tot drie weken na de provocatietest bezoekt u uw eigen kinderarts op de polikliniek of bespreekt u in een telefonisch consult de uitslag van de provocatietest. Afspraken hiervoor heeft u al meegekregen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, neem contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde, te bereiken op telefoonnummer 0413 - 40 19 43.