Skip to Content

Allergietest met plakproeven op de huid

U komt binnenkort naar de polikliniek Dermatologie van Bernhoven voor een allergietest met plakproeven. In deze folder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe verloopt het onderzoek?

U komt in één week drie keer naar het ziekenhuis voor dit onderzoek.

  1. Op de eerste dag wordt de test opgeplakt,
  2. op de tweede dag wordt deze verwijderd
  3. en op de derde dag krijgt u de uitslag van de test.

Het opplakken van de allergietest

Een assistente plakt op het bovenste deel van de rug een aantal pleisters met daarin de testmaterialen. Dit zijn stoffen waarvan bekend is dat allergieën hiervoor regelmatig voorkomen. Het kan zijn dat u door de dermatoloog gevraagd is om eigen producten mee de nemen. Deze worden dan ook getest. De pleisters moeten 48 uur blijven zitten en worden tijdens het twee bezoek verwijderd.

Het verwijderen van de allergietest

Als de pleisters door een assistente worden verwijderd, kan deze zien of er al een reactie te zien is. De assistente vertelt alleen of er een reactie is, maar niet voor welke stof. Dat bespreekt de arts verder met u.

De testplaatsen worden na het verwijderen van de pleister gemarkeerd met een huidstift zodat de dermatoloog de volgende dag goed kan zien waar de testplaatsen zitten. U mag daarom deze dag niet douchen.

Het aflezen van de allergietest

Tijdens de afspraak met de dermatoloog leest deze allergietest af en bespreekt de uitslag met u. Na deze afspraak mag u weer douchen, baden en zwaar lichamelijk werk verrichten

Medicijnen

Sommige medicijnen kunnen de resultaten van deze test beïnvloeden. Uw dermatoloog bekijkt samen met u of dit bij u zo is. Wanneer dat zo is dan wordt de test aangepast. Ook mogen in de week voorafgaand aan het onderzoek geen hormoonzalven of protopic zalf gesmeerd worden op de rug. Op de rest van het lichaam mag wel gewoon gesmeerd worden.

Aandachtspunten

  • Tijdens de gehele testperiode mag u niet douchen, baden of zwaar lichamelijk werk verrichten.
  • Gebruik enkele dagen vóór de test geen crème, zalf of bodylotion hoog op de rug, zodat de pleisters goed blijven plakken.
  • Mocht u op de testplaatsen jeuk hebben, probeer dan niet te krabben of te wrijven. Hierdoor kunnen de teststoffen door elkaar lopen en dit kan de plakproef ongunstig beïnvloeden. Bij ondraaglijke jeuk of pijnklachten mag u contact opnemen met de polikliniek dermatologie.
  • Soms kan een allergische reactie wat later opkomen. In de week na de test kan er dan een eczeemplekje ontstaan op de plek waar de allergietest op de huid heeft gezeten. U moet dan contact opnemen met de poli dermatologie opnemen om dit te laten beoordelen.
  • Als u veel beharing op uw rug heeft, laat dan uw rug twee dagen voor de eerste afspraak scheren.

Wat doet u bij ziekte of als u niet kunt komen?

Als u door ziekte of om een andere reden niet kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek dermatologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kan er meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of de assistente. U mag natuurlijk ook bellen :

  • Polikliniek Dermatologie : 0413 – 40 19 29 (kantooruren)
  • Spoedeisende Hulp : 0413 – 40 40 40 (buiten kantooruren)