Skip to Content

Ambulante flebectomie van Müller

Je komt binnenkort op de polikliniek dermatologie of chirurgie voor het operatief verwijderen van spataderen. In deze folder lees je wat deze behandeling inhoudt.

Wat zijn spataderen?

Met spataderen, in medische termen ‘varices’ geheten, worden abnormale verwijdingen van aders bedoeld. Aders zijn bloedvaten die als functie hebben dat ze het bloed vanuit de weefsels weer laten terugstromen naar het hart.

Spataderproblemen doen zich voornamelijk in de benen voor. Hier moet het bloed van de tenen via de aderen weer helemaal terug kunnen stromen naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed daarbij naar beneden zakt, zitten er kleppen in deze aderen. Bij spataderen sluiten deze klepjes niet goed.

In de oppervlakkige ader, die vrij dicht onder de huid loopt, doen zich de meeste spataderproblemen voor. Wanneer er sprake is van klachten, is het belangrijk om verder onderzoek naar de spataderen te laten doen.

Wat zijn de klachten?

In veel gevallen geven spataderen geen klachten. Wel ervaren veel mensen de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk. Wanneer er wel klachten zijn, dan zijn dat meestal de volgende:

 • Een moe, loom en zwaar gevoel in de benen

 • Wisselende pijn, steken, krampen of jeuk in het been

 • Trillingen in de benen, de benen niet goed stil kunnen houden in bed (restless legs)

 • Meer vocht in het onderhuids weefsel van enkel en voet waardoor deze gezwollen en pijnlijk zijn ( oedeem)

 • Een gevoel alsof er iets over de benen kruipt

 • Er gaat een spatader bloeden (Komt zelden voor)

 • Soms ontstaat er een stolsel in de spatader waardoor deze gaat ontsteken. De verschijnselen hiervan zijn: dik, warm, roodgezwollen, pijn

 • In een latere fase kunnen wonden in het been ontstaan die slecht genezen (ulcus cruris)

Wat is de Müller procedure?

Een ambulante flebectomie van Müller is een operatieve ingreep, waarbij de spataderen onder plaatselijke verdoving via minuscule sneetjes in de huid worden verwijderd. Het is een behandeling waarbij oppervlakkige spataderen worden gestript.

Het voordeel van deze techniek is dat met deze ingreep grotere zijtakspataders definitie kunnen worden verwijderd.

Over het algemeen betreft het bij een Müller behandeling voornamelijk cosmetisch storende spataderen die in enkele gevallen ook klachten kunnen geven. Het is dan belangrijk om te onderzoeken of er een onderliggende oorzaak voor de oppervlakkige spataderen te vinden is. Dit gebeurd op de polikliniek. Een Müller behandeling voor enkel cosmetische problematiek wordt niet per definitie vergoed door de zorgverzekering. Overleg dit goed met je chirurg of dermatoloog op de polikliniek.

Hoe bereid je je voor?

Voorafgaand aan de behandeling is het goed om aan het volgende te denken:

 • Neem je Actuele Medicatie Overzicht mee (AMO). Veranderingen in het gebruik van de medicijnen moet je van te voren doorgeven aan de arts of assistente. Meld het als je bloedverdunners gebruikt.

 • Op de dag van de behandeling mag je de benen niet insmeren met een crème of bodylotion. Dit bemoeilijkt onder andere het aanprikken van de aders.

 • Op de dag van de behandeling kun je geen strak zittende broek dragen en draag schoenen of slippers die niet te strak zitten.

 • Na de behandeling kun je zelf niet autorijden of fietsen. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat iemand jouw begeleidt.

Tijdens de behandeling

 • De behandeling wordt uitgevoerd op de poli - klinische behandelkamer in Uden. Je mag je op de afgesproken tijd melden bij route 140.

 • In de behandelkamer neem je staande plaats.

 • De chirurg of dermatoloog markeert met een stift welke spatader verwijderd wordt. Hierna neem je plaats op de behandeltafel.

 • De huid wordt gedesinfecteerd, plaatselijk verdoofd en de huid wordt afgedekt met steriele doeken.

 • Er worden om de 5 - 6 cm kleine sneetjes (ongeveer 3mm lang) gemaakt waardoorheen de spatader straks verwijderd wordt.

 • Met een Oeschhaakje (een klein instrumentje dat op een haaknaaldje lijkt) wordt de spatader aangehaakt en voorzichtig door het gaatje naar buiten getrokken. Dit gebeurt bij alle openingetjes in de huid.

 • Vervolgens wordt het spatadertje in delen uit het been gestript.

 • De openingetjes zijn zo klein dat ze niet gehecht hoeven te worden, er komen hechtpleisters op.

 • De gehele behandeling duurt tussen de 45 tot 60 minuten.

 • Na de ingreep moet je 10 minuten in de wachtkamer wachten in verband met een eventuele nabloeding.

Na de behandeling

 • Je mag niet zelf autorijden na de ingreep (dit geldt tot 1 dag na de ingreep)

 • Er is geen belangrijke pijn te verwachten na de ingreep. Mocht dit wel zo zijn of, als het verband te strak lijkt, waardoor je een dikke voet krijgt, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie of dermatologie

 • Je krijgt een drukverband wat 2 dagen dag en nacht moet blijven zitten, daarna moet het drukverband verwijderd worden

 • Het is beter 2 weken niet intensief te sporten

 • Wandelen en bewegen is wel heel verstandig, dit bevordert de genezing!

Zijn er complicaties?

De Müller procedure kent weinig risico's of complicaties. De volgende problemen kunnen optreden:

 • Vaak ontstaan er bloeduitstortingen (hematomen). Dit hoort erbij, het been kan bont en blauw zien een week na de ingreep. Dit trekt allemaal vanzelf weg in 3 - 6 weken.

 • Bij een ingreep in de knieholte kan er door een bloeduitstorting tijdelijk een dof gevoel in het been ontstaan. Dit gebeurt zelden, en het trekt binnen 1 - 2 dagen weg.

 • Soms ontstaat pijn of kramp in het been of de voet omdat het drukverband te strak zit. In dat geval neem je contact op met polikliniek chirurgie of dermatologie.

 • Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het verwijderen van een spatader. Hierdoor kan het gevoel (pijn en tastzin) in het gebied er onder verminderd zijn of weg zijn.

 • Ook dit herstelt zich meestal volledig, maar het duurt langer, enkele maanden. Grote en belangrijke zenuwen die spieren aansturen worden nooit beschadigd bij een Müller procedure, want die zenuwen bevinden zich allemaal veilig in de diepte.

 • Een enkele keer ontstaat een infectie van een van de wondjes.

Controle

Er is geen controle nodig.

Heeft u nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan je arts of de assistente. Je mag ons ook bellen op onderstaand telefoonnummer.

 • Polikliniek dermatologie: 0413 - 40 19 29 (tijdens kantooruren)
 • Polikliniek chirurgie (bij behandeling door vaatchirurgie): 0413 - 40 19 59 (tijdens kantooruren)
 • Spoedeisende hulp: 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)