Skip to Content

Amiodaron

De cardioloog heeft het medicijn Amiodaron voorgeschreven. Deze folder is een aanvulling op de bijsluiter en geen vervanger daarvan. Het medicijn Amiodaron werkt vaak heel goed, maar er zitten ook nadelen aan. Hierover lees je in de bijsluiter. Als aanvulling op de bijsluiter lees je in deze folder informatie over het gebruik van dit medicijn en de bijwerkingen ervan. Voor overige vragen neem je contact op met je apotheker of cardioloog.

Oplaadschema

Je begint met een oplaadschema om een spiegel van dit middel op te bouwen in het bloed. Omdat Amiodaron een middel is wat langzaam werkt, kost het tijd om een goed werkende bloedspiegel te krijgen. Als je stopt met dit middel kunnen de effecten hierdoor nog een aantal maanden aanhouden.

Zon en huid

Het medicijn kan invloed hebben op het pigment in de huid, waardoor je makkelijk kunt verbranden of een grauwe huidskleur kunt krijgen. Zoek de zon daarom niet actief op of draag bedekkende kleding. Smeer jezelf goed in met factor 50.

Schildklier

Het medicijn kan verstorend werken op de schildklier en deze te hard of te traag laten werken. Voordat je start met Amiodaron wordt de schildklierfunctie bepaald. Daarnaast controleren we de schildklierfunctie 2 keer per jaar door middel van een bloedtest.

Lever

Het medicijn kan de leverfunctie verstoren. Hierdoor controleren we regelmatig je leverfunctie door middel van een bloedtest.

Longen

Het medicijn kan een ontstekingsreactie geven in de longen. Meestal treedt dit op bij jarenlang gebruik, maar in zeldzame gevallen kan dit sneller zijn.

Wisselwerking met andere medicijnen

Het medicijn kan een wisselwerking geven met andere medicijnen. Hierdoor kan een aanpassing van een dosis of het omzetten van een medicijn naar een ander medicijn nodig zijn. De cardioloog en apotheker houden dit in de gaten en bespreken dit zo nodig met je.

Heb je nog vragen?

Heb je naar aanleiding van deze folder nog vragen of wil je meer weten? Lees dan de bijsluiter of neem contact op met je cardioloog of apotheker.

  • Cardiologie, telefoon 0413 – 40 19 23