Skip to Content

Audiometrie (gehooronderzoek)

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een gehooronderzoek wordt verricht. In medische termen wordt dit een audiometrie genoemd. Met een gehooronderzoek kan worden nagegaan in hoeverre uw gehoorklachten samenhangen met een stoornis van het gehoororgaan. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven verloopt.

Voorafgaande het onderzoek:

De assistente kijkt vóór de hoortest in uw oren om te zien of er geen verstopping door oorsmeer is. Zonodig maakt zij de oren schoon.

Het onderzoek

Het onderzoek kan uit een of twee delen bestaan: een test voor het gehoor van tonen (toonaudiometrie) en eventueel een test voor het gehoor van spraak (spraakaudiometrie). Beide testen vinden plaats in een geluidsarme, afgesloten ruimte.

De toonaudiometrie

U krijgt een hoofdtelefoon op en een apparaatje in de hand met een drukknop. Door de hoofdtelefoon worden tonen aangeboden. U wordt gevraagd op de knop te drukken wanneer u door de hoofdtelefoon een pieptoon hoort. Afwisselend worden zowel harde als zachte tonen aangeboden, waardoor het mogelijk wordt uw gehoordrempel te bepalen.

De spraakaudiometrie

Ook bij de spraakaudiometrie draagt u een hoofdtelefoon. Door deze hoofdtelefoon krijgt u een aantal woorden te horen. Vervolgens wordt u gevraagd deze woorden zo nauwkeurig mogelijk na te zeggen. Hierdoor wordt het mogelijk de spraakverstaanbaarheid vast te stellen.

Duur van het onderzoek

Een toon- of spraakaudiogram duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Een combinatie van deze twee onderzoeken duurt ongeveer 25 minuten.

Complicaties

Er zijn geen complicaties bekend.

Na het onderzoek

Uitslag

Na afloop van het onderzoek bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u.

Voorbereiding

Waar wordt u verwacht?

Drie dagen voor uw afspraak krijgt u een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meldt u zich digitaal aan voor uw afspraak. Lukt het niet om uzelf thuis aan te melden? Meld u dan met uw geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor u een dagticket met uw afspraak of afspraken.

Verhinderd?

Belt u tijdig wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Het gehoororgaan

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Een trilling komt via de gehoorgang bij het trommelvlies aan dat nu eveneens begint te trillen. De trillingen worden op deze manier doorgegeven aan het middenoor, waarin zich drie gehoorbeentjes bevinden. Via het middenoor wordt de trilling doorgegeven naar het binnenoor (slakkenhuis). In het binnenoor worden de trillingen geregistreerd door een zenuw die de signalen doorgeeft aan de hersenen, waar het als geluid wordt waargenomen en begrepen. De kwaliteit van het gehoor heeft te maken met het functioneren van het middenoor en het binnenoor.

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de poli KNO heelkunde telefoonummer: 0413 - 40 19 47.