Skip to Content

Baricitinib (Olumiant ®)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Baricitinib. In deze folder leest u informatie over de werking van Baricitinib, de bijwerkingen en de toedieningsvorm van dit medicijn.

Hoe werkt Baricitinib?

Baricitinib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis (RA). U krijgt dit middel alleen als andere reumamedicijnen niet helpen.

Baricitinib is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt en behoort tot de zogenaamde JAK (Janus-kinase) remmers. Baricitinib remt specifieke signalen in de cel waardoor de productie van ontstekingsfactoren afneemt. Dit leidt op korte termijn tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten, waardoor op langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. Baricitinib begint meestal te werken na 8 tot 12 weken. Soms duurt het langer en bij sommige mensen werkt het medicijn onvoldoende of helemaal niet.

Hoe neemt u Baricitinib in?

Baricitinib is verkrijgbaar in tabletvorm van 2 mg en 4 mg. Uw reumatoloog spreekt met u af welke hoeveelheid (dosering) u gaat gebruiken. Om bijwerkingen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen met een glas water. Slik het tablet helemaal door. Bewaar de tabletten in de originele verpakking op kamertemperatuur.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens de behandeling?

  • Infecties van bovenste luchtwegen of urinewegen
  • Gordelroos
  • Verhoogde cholesterolwaarde
  • Maag- en darmklachten, zoals misselijkheid en/of diarree
  • Koortslip
  • Afwijkende bloedwaarden zoals stijging van leverenzymen
  • Verhoogd risico op stolsels in het bloed ( c.q. trombosebeen) met name als er ook andere risicofactoren aanwezig zijn. Neem contact op met uw huisarts bij zwelling van het been of bij benauwdheidsklachten

Wanneer u verkouden bent, kunt Baricitinib gewoon door blijven gebruiken.

Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts of u ziek voelt, dan mag u Baricitinib (tijdelijk) niet gebruiken. Neem dan altijd contact op met poli reumatologie of uw huisarts

Welke controles zijn er nodig bij Baricitinib gebruik?

Voordat u begint met Baricitinib wordt eerst gekeken of u geen (sluimerende) infectie heeft. Denk aan tuberculose (tbc) of een leverontsteking (hepatitis). Om tuberculose uit te sluiten, krijgt u een Mantouxtest en/of een bloedonderzoek of een röntgenfoto van de longen.

Bij patiënten die starten met Baricitinib zal na een aantal weken bloed worden onderzocht om een eventuele verhoging van het cholesterol of leverenzymwaarden op te sporen en veranderingen in het bloedgehalte en aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes te controleren.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van Baricitinib tijdens de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken bij een actuele zwangerschapswens, zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Overleg met uw reumatoloog als u overweegt om zwanger te worden.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Baricitinib gebruikt u bij reumatoïde artritis, soms gecombineerd met methotrexaat, maar dit is niet noodzakelijk. Baricitinib kan niet met alle reuma-remmende medicijnen worden gebruikt. Het is daarom verstandig om altijd aan uw arts en apotheker te vertellen welke medicijnen u gebruikt.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Bespreek met uw arts als u een operatie of een tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel diegene die de ingreep uitvoert dat u behandeld wordt met Baricitinib.

Vaccinaties, reizen

Als u Baricitinib gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts. Bespreek uw reisplannen met uw reumatoloog.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog, verpleegkundig specialist of reumaconsulent via de polikliniek reumatologie.

  • Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65.
  • De Regio Apotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost.

Bron: ReumaNederland