Skip to Content

Behandeling met donepezil

Uw arts heeft u donepezil voorgeschreven. In deze folder leest u meer over de behandeling met donepezil. Deze folder vervangt niet de adviezen van uw behandelend arts of die uit de bijsluiter.

Wat is donepezil en waarvoor wordt het gebruikt?

Donepezil is een middel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde vormen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer.

De symptomen van dementie kunnen zijn:

  • toenemend geheugenverlies
  • verwardheid
  • moeite met plannen en organiseren
  • gedragsveranderingen

Door deze symptomen wordt het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker. Er bestaan geen geneesmiddelen die dementie kunnen genezen of het ziekteproces kunnen vertragen, maar door middel van behandeling met donepezil willen we bereiken dat u de dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk uit kunt blijven voeren. Donepezil werkt niet bij alle patiënten. Of het bij u wel werkt, is van tevoren niet te zeggen. Donepezil is ook bekend onder de merknaam Navazil.

Hoe werkt donepezil?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen die optreden bij dementie een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Donepezil verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier uw functioneren kunnen verbeteren. Het kan een bescheiden effect hebben op het concentratie- en spraakvermogen.

Hoe gebruikt u donepezil?

U neemt het tabletje donepezil eenmaal per dag in vlak voor het naar bed gaan, dus niet bij het eten. Het tabletje kunt u op de tong houden tot het uit elkaar valt of innemen met een glas water.

In verband met de werking en mogelijke bijwerkingen is het gewenst, dat u donezepil inneemt onder toezicht van familie of thuiszorg. Meestal wordt gestart met een begindosering van 5 mg 1x per dag gedurende tenminste een maand. Wanneer u het tabletje goed verdraagt , kan de dosering door uw arts worden opgehoogd naar 10 mg 1x per dag. Het is niet altijd nodig om op te hogen tot 10 mg. Een tablet van 5 mg is ook al een werkzame dosering.

Let op! Uw arts kan voor een ander doseringsschema kiezen. Volgt u altijd het advies van uw arts op.

Wat zijn de bijwerkingen van donepezil?

Zoals bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van donepezil. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Misselijkheid en braken
  • diarree
  • hoofdpijn

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan treden deze vooral op als u net met de medicatie bent begonnen of wanneer de dosis wordt verhoogd.

Denkt u dat er bijwerkingen optreden? Laat dit dan altijd even aan uw behandeld arts weten. Hij/zij kan dan bepalen of er een (tijdelijke) aanpassing van de dosering nodig is. De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. De arts kan eventueel tijdelijk een middel tegen misselijkheid geven. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, dan kunt u contact opnemen met uw behandeld arts. Ga niet zelf de dosis veranderen. Bespreek dit dan altijd met uw arts. Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat u gedurende de dag voldoende drinkt (minimaal acht glazen).

Heeft u nog vragen?

Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. De polikliniek van de geriatrie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 – 40 19 84, route 120j.

Meer informatie

Bij de volgende vereniging kunt u terecht voor meer informatie:

  • Alzheimer Nederland (deze vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van mensen met dementie en hun familie); telefoon: 030 - 65 96 900; internet: www.alzheimer-nederland.nl
  • Of kijk op www.dementie.nl, de site voor mantelzorgers die dagelijks met dementie te maken hebben.