Skip to Content

Behandeling met galantamine

Uw arts heeft u galantamine voorgeschreven. In deze folder leest u meer over de behandeling met galantamine.

Wat is galantamine en waarvoor wordt het gebruikt?

Galantamine is een middel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde vormen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer.

De symptomen van dementie kunnen zijn: toenemend geheugenverlies; verwardheid; moeite met plannen en organiseren; gedragsveranderingen

Door deze symptomen wordt het steeds moeilijke de dagelijkse bezigheden uit te voeren. Er bestaan geen geneesmiddelen die dementie kunnen genezen of het ziekteproces kunnen vertragen. Maar met galantamine willen we bereiken dat u de dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk uit kunt blijven voeren. Galantamine werkt niet bij alle patiënten. Of het bij u wel werkt, is vooraf niet te zeggen. Galantamine is ook bekend onder de merknaam Reminyl.

Hoe werkt galantamine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Eén van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen van dementie een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier uw functioneren kunnen verbeteren.

Hoe gebruikt u galantamine?

U neemt eenmaal per dag een galantaminecapsule in met water of een andere vloeistof. Liefst ‘s ochtends bij het ontbijt, halverwege de maaltijd. Dus: eerst eten, dan de capsule slikken en dan weer dooreten. De galantaminecapsules slikt u helemaal door. U mag de capsule dus niet kauwen of fijn maken. In verband met de werking en mogelijke bijwerkingen is het beter als u dit middel inneemt onder toezicht van familie of thuiszorg.

Meestal wordt onderstaand doseringsschema gebruikt:
Week 1 t/m 4 1 x per dag 1 capsule van 8 mg
Week 5 t/m 8 1 x per dag 1 capsule van 16 mg
Vanaf week 9 1 x per dag 1 capsule van 24 mg

Let op! Uw arts kan voor een ander doseringsschema kiezen. Volg altijd het advies van uw arts op.

Wat zijn de bijwerkingen van galantamine?

Zoals bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van galantamine. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • misselijkheid
  • braken en soms diarree
  • hoofdpijn

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan is dit meestal:

Bij het starten van de galantamine; als de hoeveelheid wordt opgehoogd; wanneer galantamine niet bij de maaltijd wordt ingenomen; als u een extra capsule inneemt (omdat u bent vergeten dat u er al eentje hebt genomen)

Denkt u dat er bijwerkingen optreden? Laat dit dan altijd even aan uw behandeld arts weten. Hij/zij kan dan bepalen of er een (tijdelijke) aanpassing van de dosering nodig is.
De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. De arts kan eventueel tijdelijk een middel tegen misselijkheid geven. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, dan kunt u contact opnemen met uw behandeld arts. Ga niet zelf de dosis veranderen. Bespreek dit dan altijd met uw arts. Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat u gedurende de dag voldoende drinkt (minimaal acht glazen).

Meer informatie

Alzheimer Nederland
telefoon: 030 - 65 96 900
internet: www.alzheimer-nederland.nl

Vragen

Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. De polikliniek van de geriatrie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 – 40 19 84, route 120j.