Skip to Content

Behandeling met Rivastigmine

Uw arts heeft u Rivastigmine voorgeschreven. In deze folder leest u meer over het gebruik van de Rivastigmine pleister. Deze folder vervangt niet de adviezen van uw behandelend arts of die uit de bijsluiter.

Wat is Rivastigmine en waarvoor wordt het gebruikt?

Rivastigmine is een middel dat wordt voorgeschreven bij bepaalde vormen van dementie, onder andere bij de ziekte van Alzheimer. Het kan ook bij andere vormen zoals bijvoorbeeld Lewy body dementie of Parkinsondementie gegeven worden.

De symptomen van dementie kunnen zijn:

 • Toenemend geheugenverlies
 • Verwardheid
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Gedragsveranderingen

Door deze symptomen wordt het uitoefenen van dagelijkse bezigheden steeds moeilijker. Er bestaan geen geneesmiddelen die dementie kunnen genezen of het ziekteproces kunnen vertragen, maar door middel van behandeling met Rivastigmine willen we bereiken dat u de dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk uit kunt blijven voeren. Rivastigmine werkt niet bij alle patiënten. Of het bij u wel werkt, is van te voren niet te zeggen. Rivastigmine is ook bekend onder de merknaam Exelon.

Hoe werkt Rivastigmine?

Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde ‘boodschapperstoffen’ nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze boodschapperstoffen ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dat zijn functies om te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden. Een van deze boodschapperstoffen is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen die optreden bij dementie een gevolg zijn van een tekort aan deze boodschapperstof acetylcholine. Rivastigmine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op deze manier de alertheid en uw functioneren kunnen verbeteren. Het kan ook een goed effect hebben op hallucinaties.

Hoe gebruikt u de Rivastigmine pleister?

De Rivastigmine pleister is een dunne pleister, die u op de huid plakt. De pleister is beschikbaar in de sterkte 4,6 mg en 9,5 mg. In de regel start uw arts met de kleine 4,6 mg pleister en wanneer u deze goed verdraagt, wordt de dosering na 4 weken verhoogd naar de grote 9,5 mg pleister.

Let u bij het aanbrengen en verwijderen van de pleister op het volgende:

 • Breng de pleister één keer per dag aan en verwissel de pleister iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.
 • De pleister mag alleen geplakt worden op een schone, droge, haarloze, intacte gezonde huid op de onder- of bovenrug, bovenarm of borst (niet op de borsten), op een plek waarlangs geen nauwsluitende kleding wrijft. De pleister mag niet op een rode, geïrriteerde of verwonde huid geplakt worden.

afbeelding: plakplaatsen pleister

 • Plak een nieuwe pleister binnen 14 dagen niet op precies dezelfde plaats. Dit kan voor huidirritatie zorgen.
 • De pleister van de vorige dag moet iedere dag voor het aanbrengen van een nieuwe pleister verwijderd worden.
 • De pleister dient minimaal 30 seconden stevig worden aangedrukt met de handpalm, totdat de rand goed is vast geplakt.
 • Als de pleister loslaat, moet u een nieuwe aanbrengen voor de rest van de dag. De nieuwe pleister dient dan de volgende dag op de normale tijd vervangen te worden.
 • Wanneer de behandeling niet meer dan drie dagen onderbroken is, kan de behandeling met een pleister van dezelfde dosis worden voortgezet. Overleg in andere gevallen altijd met de geriater.
 • De pleister kan in alledaagse situaties gebruikt worden, ook tijdens het douchen/baden en bij warm weer.
 • De pleister mag niet voor langere periodes blootgesteld worden aan externe warmtebronnen, bijvoorbeeld overmatig zonlicht, sauna, zonnebank.
 • De pleister mag niet in stukken worden geknipt.

Plakinstructie

Elke pleister is apart verpakt in een verzegeld sachet dat de pleister beschermt. Maak de verpakking daarom pas open als u de pleister direct gaat plakken.

U plakt de pleister als volgt op:

Knip de verpakking langs de stippellijn met een schaar open. Zorg ervoor dat u over de stippellijn knipt en niet ernaast, want anders loopt u het risico de pleister kapot te knippen. Haal de pleister uit de verpakking. Bewaar de lege verpakking om de gebruikte pleister in weg te gooien.

Voordat u de beschermfolie aan de plakzijde verwijdert, adviseren wij u de datum op de pleister te schrijven, als geheugensteuntje. Buig vervolgens de pleister, zodat het beschermfolie in het midden omhoog komt en trek het beschermfolie aan één zijde los. Raak het plakgedeelte van de pleister niet aan

.

Plak de pleister op de huid van de bovenrug, onderrug, bovenarm of borst (niet op de borsten). Trek de beschermfolie aan de andere kant los en druk de pleister goed aan gedurende 30 seconden. Zorg dat de randen goed blijven plakken. Raak uw ogen niet aan met uw vingers en was uw handen met water en zeep na het opplakken van de pleister.

Wat zijn bijwerkingen van Rivastigmine pleister?

Zoals bij alle medicijnen kunnen bijwerkingen ontstaan bij het gebruik van de Rivastigmine pleister. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • huiduitslag, jeuk, irritatie en zwelling van de huid op de plaats waar de pleister is aangebracht
 • braken, buikpijn, misselijkheid of diarree
 • een verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel
 • slaperigheid, vermoeidheid en hoofdpijn

De meeste mensen krijgen geen bijwerkingen. Mochten er bijwerkingen optreden dan treden deze vooral op als u net bent gestart met de pleister of wanneer de dosering wordt verhoogd.

Denkt u dat er bijwerkingen optreden? Laat dit dan altijd aan uw behandeld arts weten. Hij/zij kan dan bepalen of er een (tijdelijke) aanpassing van de dosering nodig is. De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen enkele dagen. Als de klachten na enkele dagen niet weg zijn, dan kunt u contact opnemen met uw behandeld arts. Ga niet zelf de dosis veranderen. Bespreek dit dan altijd met uw arts. Om bijwerkingen te voorkomen is het belangrijk dat u gedurende de dag voldoende drinkt (minimaal acht glazen).

Heeft u nog vragen?

Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw behandeld arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. De polikliniek van de geriatrie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 16.30 uur via telefoonnummer 0413 – 40 19 84.

Meer informatie

 • Alzheimer Nederland (deze vereniging komt op voor de gezamenlijke belangen van mensen met dementie en hun familie) telefoon 030-6596900, internet www.alzheimer-nederland.nl
 • Of kijk op www.dementie.nl, de website voor mantelzorgers die dagelijks met dementie te maken hebben.