Skip to Content

Behandeling met Tocilizumab (RoActemra®)

In overleg met uw reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Tocilizumab. In deze folder vindt u onder andere informatie over hoe Tocilizumab werkt, welke mogelijke bijwerkingen er zijn en hoe het medicijn gebruikt moet worden.

Hoe werkt Tocilizumab?

Tocilizumab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische - antireumatica (bio­logicals). Tocilizumab wordt ingezet voor de behandeling van reumatoïde artritis en grote vaten vasculitis (ReusCelArteriitis (RCA)) Bij patiënten met deze aandoeningen worden een verhoogde hoeveelheid van een aantal ontste­kingseiwitten (cytokines) gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen en vaatontstekingen. Tocilizumab blokkeert de werking van het specifieke ontstekingseiwit Il-6. Daardoor worden de gewrichts- en vaatontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Ook voelen veel patiënten zich minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Tocilizumab kan optreden binnen enkele weken.

Hoe wordt Tocilizumab gebruikt?

Tocilizumab wordt gegeven via een infuus, eenmaal per vier weken of via een prik onder de huid, een keer per week. Tocilizumab kan als enig antireuma middel gebruikt worden, maar het wordt soms samen met Methotrexaat of ander antireuma middel gegeven.

Via infuus

De infusen worden gegeven op de dagbehandeling en duren ongeveer 1,5 uur. De verpleegkundige controleert vooraf, tussentijds en na afloop uw bloeddruk, pols en temperatuur. Nadat de Tocilizumab is toegediend, moet u nog een half uur blijven. Voor de start van het infuus vragen we u hoe het met uw gezondheid is. Daar gebruiken we een vragenlijst voor. Zo willen we weten of u bijwerkingen van eerdere Tocilizumab infusen had en of er geen tekenen van een infectie zijn. Zo nodig komt de arts bij u langs om te bekijken of de hoeveelheid Tocilizumab moet worden aangepast of dat het infuus misschien moet worden uitgesteld. Het komt heel weinig voor, maar er is een kleine kans dat u tijdens of meteen nadat het infuus gegeven is, een allergische reactie krijgt. Mocht dit gebeuren dan wordt het tempo van het infuus verlaagd of onderbroken of u krijgt een anti-allergisch middel toegediend.

Via onderhuidse injectie (via een pen of een wegwerpspuit)

Als u kiest voor een prik onder de huid dan is de gebruike­lijke hoeveelheid 162 mg eenmaal per week. Tijdens de spuitinstructie leggen we precies uit hoe u uzelf kunt spuiten. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Tocilizumab altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Tocilizumab?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Milde infecties van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid en bronchitis.
  • Huidreactie op de prikplaats: roodheid, pijn, jeuk

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagd aantal bloedplaatjes en verhoogde cholesterol- en leverenzymwaarden.
  • Koortsblaasjes (koortlip)
  • Darmontsteking (diverticulitis). Overleg met uw huisarts wanneer u heftige buikklachten heeft.
  • Tijdens de behandeling zijn zelden ernstige infecties beschreven. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw huisarts

Wat moet u verder nog weten

  • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling met andere biologische middelen tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiën­ten die beginnen met behandeling met biologische medicijnen gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Bij patiënten die starten met Tocilizumab zal na vier tot acht weken bloed worden onderzocht om een eventuele verhoging van het cholesterol of lever­enzymwaarden op te sporen en veranderingen in het bloedgehalte.

Tocilizumab veroorzaakt een daling van het CRP en in mindere mate van de bezinking. CRP en bezinking in het bloed zijn een maat voor ontstekingsactivi­teit. Daarom kunnen deze bloedbepalingen tijdens behandeling met Tocilizumab niet goed gebruikt worden als maat voor het beoordelen van de ernst van een infectie. Ook kan koorts ontbreken ondanks de aanwezigheid van een infectie.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Als u Tocilizumab gebruikt is de kans groter dat u na een operatie of een behandeling bij de tandarts een infectie krijgt. Bespreek het met uw dokter als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Tocilizumab. Het is niet nodig om de behandeling met Tocilizumab te onderbreken.

Andere geneesmiddelen

Tocilizumab kan voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg bij twijfel met uw dokter.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Tocilizumab tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, is het advies om het medicijn dan niet te gebruiken. Overleg met uw dokter voordat u zwanger wilt worden of als u onverwacht toch zwanger bent geworden.

Vaccinaties

Als u Tocilizumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder kunt u contact op nemen met de polikliniek reumatologie via onderstaand telefoonnummer:

  • Telefoon polikliniek reumatologie, maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65.