Skip to Content

Behandeling van kaakfracturen

Je hebt een breuk in je kaakbot. Bij een breuk in de kaak die we gaan behandelen, proberen we er altijd voor te zorgen dat het bot weer vast groeit in de juiste stand. De tandbogen van onder- en bovenkaak moeten precies op elkaar  passen. Bij de behandeling maken we onderscheid tussen:

  • conservatieve behandeling (zonder te opereren);
  • operatieve behandeling; hierbij zet de MKA-chirurg de breukdelen op de juiste plaats en maakt ze aan elkaar vast met kleine titanium plaatjes en schroefjes. (zie afbeelding) 

Welke behandeling jij krijgt hangt af van de plaats van de breuk en of er veel bot is verschoven.

Bij een operatie moet de MKA-chirug de onder- en bovenkaak in sommige gevallen voor een periode van 4 tot 6 weken met  elastieken aan elkaar bevestigen. Bij kaakfracturen opereren we meestal volledig via de mond, zodat geen littekens aan de buitenkant van de mond ontstaan.

Bij breuken van jukbeen, jukboog, oogkas of schedel kan wel een snede in de huid noodzakelijk zijn. De MKA-chirurg zal dit zo onopvallend mogelijk in de huidplooien doen. Als het mogelijk is bespreekt de chirurg dit van te voren met je. 

 

Behandeling kaakfractuurBehandeling aangezichtsfractuur

Na de behandeling

Bij een breuk is het belangrijk dat de botdelen weer kunnen vastgroeien. Daarom mag je de kaak niet te veel belasten. Je mag de eerste vier tot zes weken niet echt kauwen. Het eten moet vloeibaar tot zacht zijn. Houd rekening met de extra tijd die dit kost. Het klaarmaken en eten van vloeibaar voedsel kost meer tijd. Het is  het beste om wat vaker per dag te eten. In principe kun je alles eten, maar moet je het fijnmalen. Dit kun je doen met een keukenmachine, blender, staafmixer.

Na de operatie is je gezicht (soms erg) gezwollen. De zwelling wordt meestal na een aantal dagen snel minder. Meestal kun je direct na de operatie de mond al een klein beetje open doen. 

Hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven hangt af van de operatie, dit varieert van 1 tot enkele dagen.

Controle’s

Na ontslag uit het ziekenhuis moet je een paar keer terug komen naar het ziekenhuis voor controle. De MKA-chirurg bekijkt dan hoe de genezing verloopt. De plaatjes en schroefjes waarmee de botdelen tijdens de operatie zijn vastgezet, zijn van titanium. Deze kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in je lichaam achterblijven. Bij kinderen worden ze echter toch na ongeveer een half jaar verwijderd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of in dagbehandeling.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen die in deze folder niet beantwoord worden, stel ze gerust aan de MKA-chirurg of bel naar de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie: 0413 - 40 19 26