Skip to Content

Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Duizeligheid (BPPD)

BPPD is een acute vorm van duizeligheid. Het komt in aanvallen (paroxismaal). Deze duizeligheid is positieafhankelijk van het hoofd. De aanvallen zijn goedaardig (benigne) van aard, dat wil zeggen dat ze ongevaarlijk zijn.

Wat is de oorzaak?

In het binnenoor zitten in het evenwichtsorgaan halfcirkelvormige kanalen. Bij BPPD zitten er  loszittende ‘oorkristallen’ in deze kanalen. Deze oorkristallen slaan bij een snelle positiewisseling van het hoofd (bijvoorbeeld bij het snel omkijken, omhoog kijken of bij het bukken) neer op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit overprikkelt de zintuigcellen waardoor de draaiduizeligheid wordt opgewekt.

BPPD kan optreden na een infectie van het oor, een ongeluk met het hoofd of door slijtage van het binnenoor door het ouder worden. De directe reden is niet altijd duidelijk.

Hoe wordt BPPD behandeld?

De behandeling die je krijgt doet een fysiotherapeut en bestaat uit het verplaatsen van de oorkristallen naar een minder gevoelig deel van het oor waardoor er minder of geen overprikkeling meer plaatsvindt van de zintuigcellen. Deze vorm van behandeling is de Epley-methode.

De Epley-methode bestaat uit vier opeenvolgende bewegingen van het hoofd. Iedere beweging moet je ongeveer 30 tot 60 seconden aanhouden. Daardoor krijgen de oorkristallen de tijd om naar de juiste richting te verplaatsen. Deze bewegingen kunnen de klachten opwekken.

de epley-methode

Na de behandeling is het verstandig om nog 10 minuten te wachten voordat je naar huis gaat. De oorkristallen kunnen vooral de eerste minuten nog naar de oude plek verschuiven waardoor weer duizeligheid kan ontstaan. Het is dan ook verstandig om niet zelf naar huis te rijden. Neem iemand mee die je naar de poli brengt en weer ophaalt.

Na de behandeling kun je je 1 of 2 dagen licht in het hoofd voelen. Dit is een normale reactie van het evenwichtsorgaan. Houdt er rekening mee dat je hierdoor een verhoogd risico hebt op vallen.

Na de eerste behandeling zijn er ongeveer nog 1 of 2 vervolgbehandelingen nodig.

Effect op de lange termijn

BPPD kan soms opnieuw ontstaan, ook nadat deze succesvol behandeld is door de fysiotherapeut. Neem contact op met de fysiotherapeut voor een nieuwe behandeling wanneer je weer dezelfde klachten krijgt. Denk eraan dat er altijd een verhoogde kans op vallen is tijdens een periode van BPPD klachten. Houdt hier rekening mee.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met je arts of fysiotherapeut.