Skip to Content

Benzbromaron (Desuric) bij jicht

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Benzbromaron. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Benzbromaron, de toediening en de bijwerking van dit medicijn.

Hoe werkt Benzbromaron?

Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuurgehalte in het bloed. Een acute jichtaanval wordt behandeld met Colchicine en/of andere ontstekingsremmende middelen. Wanneer jichtaanvallen veel voorkomen, bij gewrichtsschade door jicht en bij aanwezigheid van jichtknobbeltjes (tophi) is een behandeling met urinezuurverlagende medicijnen nodig om in de toekomst aanvallen te voorkomen en schade te beperken. Benzbromaron is een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in uw lichaam verlaagt. Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het lichaam lager is geworden, zullen er geen jichtaanvallen meer optreden en zullen eventuele jichtknobbeltjes (tophi) verdwijnen.

Hoe wordt Benzbromaron gebruikt?

Benzbromaron wordt gegeven in tabletten van 100 mg. Neem de tabletten tijdens het ontbijt in. De tabletten kunnen met water worden ingenomen. U mag niet op de tabletten kauwen. Benzbromaron kan in het eerste half jaar van de behandeling zelf een jichtaanval uitlokken. Daarom zal de arts met u afspreken in het begin tevens een ontstekingsremmend medicijn te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat u de Benzbromaron door blijft gebruiken. Raadpleeg uw arts indien u tijdens het gebruik opnieuw een aanval krijgt. Uw arts kan, indien nodig, dan tijdelijk een ander medicijn tegen de aanval geven.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Benzbromaron?

De meest voorkomende bijwerking is:

  • Huiduitslag.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • Maag-darmklachten (dit kan verminderen door de tabletten na de maaltijd in te nemen).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden? Dan moet u in principe de behandeling met Benzbromaron tijdig stoppen. Overleg met uw reumatoloog bij een zwangerschapswens over de mogelijkheden. Niet alleen de vrouw moet op tijd stoppen; ook de man moet zijn medicijngebruik op tijd stoppen als er een vaderschapswens is.

Jonge moeders die Benzbromaron gebruiken, wordt afgeraden om borstvoeding te geven.

Mag ik Benzbromaron met andere geneesmiddelen gebruiken?

Benzbromaron versterkt de werking van Mercaptopurine en Azathioprine bij gelijktijdig gebruik zodat de dosering aangepast moet worden. Gebruikt u deze medicatie, raadpleeg dan uw arts.

Controles

Om te bepalen welke dosis Benzbromaron u nodig hebt om het urinezuur in uw lichaam te verlagen, zal er in het begin van de behandeling regelmatig bloedonderzoek worden gedaan. Aan de hand van dit bloedonderzoek wordt de dosis aangepast. Ook daarna zal (minimaal één keer per jaar) uw bloed worden gecontroleerd. De bloedcontroles zullen plaatsvinden voorafgaand aan uw poliklinische bezoek of telefonische afspraak bij uw reumatoloog.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De RegioApotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8:00 – 24:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost