Skip to Content

Beschermende isolatie (kinderafdeling)

Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling omdat uw kind een ziekte heeft waarbij de weerstand afneemt. Deze verminderde weerstand kan van invloed zijn op de genezing van de ziekte. Ook kan uw kind meer vatbaar worden voor andere ziektes die worden overgedragen door een virus of een bacterie. Om uw kind te beschermen tegen virussen en bacteriën, wordt uw kind geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat:

 • Uw kind alléén op een kamer ligt. Uw kind mag alleen van de kamer af wanneer dit nodig is voor bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto.
 • De verpleegkundigen en artsen die uw kind verzorgen en bezoeken, treffen een aantal maatregelen wanneer zij bij uw kind op de kamer komen.
 • Ook van u (en andere bezoekers) wordt verwacht, dat u een aantal maatregelen treft wanneer u bij uw kind op de kamer komt.

Hoe kan een virus of bacterie zich verspreiden?

De maatregelen die u, de verpleegkundigen en de artsen moeten treffen, hangen samen met de manier waarop een virus en bacterie zich kan verspreiden. Een virus en/of bacterie kan zich op meerdere manieren verspreiden:

 • via de handen van degene die het virus of de bacterie bij zich draagt,
 • via de lucht (hoesten en niezen),
 • via materiaal, zoals: speelgoed, weegschaal, deurknop, servies,
 • via bloed.

De belangrijkste maatregel om te voorkomen dat uw kind in aanraking komt met een virus of bacterie, is het geïsoleerd verplegen. Er bestaan verschillende vormen van isolatie. Voor uw kind is de beschermende isolatie van toepassing.

Beschermende isolatie

Wanneer beschermende isolatie?

Deze vorm van isolatie wordt toegepast wanneer een virus of bacterie zich kan verspreiden via:

 • De handen van verpleegkundigen en artsen.
  Wanneer een verpleegkundige uw kind aanraakt of in de directe omgeving van uw kind komt (bijvoorbeeld tijdens de verzorging), kunnen er bacteriën overgebracht worden.
 • De lucht.
  Wanneer een ziekenhuismedewerker hoest of niest, komen hierbij druppeltjes in de lucht die een bacterie of virus kunnen bevatten. Uw kind kan deze druppeltjes inademen, waardoor uw kind besmet wordt.

Maatregelen voor ziekenhuismedewerkers

Om te voorkomen dat uw kind in aanraking komt met een virus of bacterie, treffen de ziekenhuismedewerkers (die uw kind verzorgen, behandelen en bezoeken) de volgende maatregelen:

 • Wanneer zij op de kamer van uw kind komen, dragen zij altijd een kapje over de neus en de mond.
 • Tijdens de verzorging en / of behandeling van uw kind dragen zij een schort en zo nodig ook een muts en handschoenen.
 • Voordat zij op de kamer van uw kind komen desinfecteren zij hun handen en ook bij het verlaten van de kamer desinfecteren zij hun handen.

Maatregelen voor de ouders en andere bezoekers

Alleen naaste familieleden bezoeken uw kind. Naaste famiie is, behalve u als ouder de grootouders, broertjes/zusjes. Familieleden die een infectie hebben (bijvoorbeeld verkouden zijn), raden we aan niet op bezoek te komen. Wilt u ook nog op bezoek bij andere patiënten in het ziekenhuis, ga dan eerst naar uw kind. Dan kunt u daarna nog bij andere mensen op bezoek.

Desinfecteer uw handen voordat u de kamer van uw kind binnengaat en als u de kamer weer verlaat. Bij zichtbaar vuile handen verzoeken wij u uw handen te wassen met zeep, dan spoelt u een groot deel van de eventueel aanwezige bacteriën weg in de wastafel. Vervolgens zorgt het desinfectie-middel ervoor dat de achtergebleven bacteriën worden gedood.

 • Soms wordt u geadviseerd om tijdens het bezoek een kapje over de neus en de mond te dragen. Ook kan het nodig zijn dat u een schort en een muts draagt.
 • Ga tijdens het bezoek niet onnodig van de kamer af. Wanneer u vragen heeft die u wilt stellen aan een verpleegkundige, druk dan op de bel (rode knop). De verpleegkundige komt daarna zo snel mogelijk.
 • Laat alleen kinderen van het eigen gezin uw kind bezoeken. Help hen eventueel de handen te wassen en te desinfecteren en een kapje voor te doen. Ook kinderen mogen de kamer tijdens het bezoek niet verlaten. Houd de deur van de kamer gesloten.
 • Laat serviesgoed op de kamer staan. Dit wordt door de gastvrouw van de kamer gehaald.
 • Van de pedagogisch medewerkster of verpleegkundige krijgt uw kind speelgoed van de speelkamer, dat goed afwasbaar is. Ook is het mogelijk dat u speelgoed van uw kind mee naar het ziekenhuis neemt. Dit speelgoed moet vooraf goed schoongemaakt zijn of gelucht worden. Was knuffelbeesten op 60 graden, voordat u deze mee naar het ziekenhuis neemt.

Weer thuis

Wanneer uw kind na de ziekenhuisopname weer thuis is, hoeven u en uw kind geen aparte maatregelen meer te nemen.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan een verpleegkundige van de kinderafdeling.