Skip to Content

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een screeningscentrum in uw eigen regio. Bernhoven is zo’n screeningscentrum.

Waarom een bevolkingsonderzoek?

Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke honderd mensen hebben vier tot vijf mensen risico op darmkanker. Door het bevolkingsonderzoek kan darmkanker of een voorstadium daarvan vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker op tijd wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en is de behandeling minder zwaar.

Voor wie?

Het bevolkingsonderzoek is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Vanaf 2014 tot 2019 wordt het onderzoek stapsgewijs ingevoerd. Uw geboortejaar bepaalt wanneer u een uitnodiging krijgt. (Voor een uitnodigingsoverzicht kijkt u op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/darmkanker)

Hoe ontstaat darmkanker?

Het voorstadium van darmkanker duurt vaak lang. Het begint meestal met een poliep.Dat is een uitstulping aan de binnenkant van de dikke darm. Poliepen komen veel voor bij mensen ouder dan 55 jaar. De meeste poliepen zijn goedaardig. Sommige kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor.
Bij tijdige ontdekking van poliepen kunnen ze tijdens een inwendig onderzoek (colonscopie) worden verwijderd. Op deze manier kan in veel gevallen darmkanker worden voorkomen.

Wat wordt onderzocht met het bevolkingsonderzoek?

Bij het onderzoek wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting zit.Poliepen in de darm kunnen bloed veroorzaken. Dat is vaak niet met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt uw ontlasting in een laboratorium onderzocht.

Hoe gaat het bevolkingsonderzoek?

Als u aan de beurt bent voor het onderzoek krijgt u een uitnodiging. Hierin zit een buisje en een staafje, de zelfafnametest. Met dit staafje prikt u op vier plekken in de ontlasting. Daarna stopt u het staafje in het buisje. Let op: een klein beetje ontlasting is voor het onderzoek al genoeg. Daarna stopt u het buisje in de retourenveloppe en stuurt dit terug.

Meedoen is niet verplicht. Als u niet mee wilt doen, meldt u zich af bij de informatielijn Bevolkingsonderzoek Zuid: telefoon 088 - 00 01 333 of ga naar de website www.bevolkingsonderzoekzuid.nl en klik op de knop 'Mijn bevolkingsonderzoek'. Hier kunt u inloggen om zich af te melden, daar heeft u dan wel uw DigiD voor nodig

U hoeft ook niet mee te doen als u al onder behandeling bent voor darmkanker.

De uitslag

Na ongeveer twee weken krijgt u de uitslag.

Als er niets aan de hand is, hoeft u niets te doen. U krijgt dan automatisch over twee jaar een nieuwe uitnodiging voor een onderzoek.

Er is bloed gevonden in uw ontlasting

Als er bloed in de ontlasting is gevonden, kan dit wijzen op poliepen of darmkanker. Maar het kan ook andere oorzaken hebben. Om te weten wat er aan de hand is, krijgt u een uitnodiging voor een vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

Dit vervolgonderzoek vindt plaats in een screeningscentrum bij u in de buurt. In deze regio is dat in de meeste gevallen Bernhoven in Uden.

Let op: Bernhoven nodigt niet zelf mensen uit voor het onderzoek. Dit wordt centraal geregeld door de screeningsorganisaties. Voor de regio Brabant en Limburg is dit het Bevolkingsonderzoek Zuid.

Het vervolgonderzoek in Bernhoven

Als u een uitnodiging krijgt voor een onderzoek in Bernhoven, begint dit altijd eerst met een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt op de maandag- of donderdagochtend plaats op de polikliniek van Bernhoven in Oss en op alle werkdagen van de week op de polikliniek MDL van Bernhoven in Uden. De afspraak voor het vervolgonderzoek, de coloscopie, wordt tijdens het intakegesprek met u gemaakt. Dit onderzoek vindt altijd in het ziekenhuis in Uden plaats. U krijgt na ongeveer een week de uitslag van dit onderzoek. Is een behandeling nodig, dan kan die binnen twee weken na de uitslag worden gestart.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 – 00 01 333

Ook op internet kunt u terecht voor meer informatie:
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/darmkanker en www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker

Meer informatie over darmkanker: