Skip to Content

Bijstimulatie en IUI

Uw gynaecoloog heeft u geadviseerd zich te laten behandelen met bijstimulatie en IUI. IUI is de afkorting van Intra Uteriene Inseminatie.

Wat is bijstimulatie met IUI?

Bijstimulatie betekent dat uw cyclus hormonaal wordt beïnvloed. Op die manier hopen we uw kans op een zwangerschap te vergroten. Door uw cyclus te beïnvloeden met hormonen wordt de kwaliteit van de eiblaasjes vergroot en groeien hierdoor twee of drie eiblaasjes (follikels). Ook kan op die manier het tijdstip van de eisprong worden gepland. De eisprong is het goede moment voor bevruchting. Dat gebeurt met Intra Uteriene Inseminatie. Bij IUI wordt het bewerkte zaad hoog in de baarmoeder ingebracht.

Waarom bijstimulatie en IUI?

Er zijn verschillende redenen waarom gekozen wordt voor bijstimulatie en IUI.

  • De kwaliteit van het zaad is niet goed
  • Of er is sprake van onbegrepen onvruchtbaarheid. De oorzaak daarvoor is niet bekend, maar de kans op een spontane zwangerschap is dan klein.

Wat is het resultaat van deze behandeling?

Na ongeveer zes maanden behandeling neemt de kans op een zwangerschap met dertig procent toe. Als u door deze behandeling zwanger bent geworden, heeft u niet meer risico op een miskraam of een kindje met aangeboren afwijkingen. Wel is de kans iets groter dat u een meerling krijgt.

Waarom is een hormoonbehandeling nodig?

Een behandeling met hormonen zorgt ervoor dat de kwaliteit van de eiblaasjes goed is. Er zijn verschillende schema’s voor een hormoonbehandeling. Welk schema het beste bij u past bespreekt de gynaecoloog met u.

Welke hormoonschema’s zijn er?

  • Clomid schema: Vanaf cyclusdag 3 tot en met cyclusdag 7 gebruikt u dagelijks 2 tabletten(= 100 gram) Clomid.
  • Puregon schema: vanaf cyclusdag 3 spuit u dagelijks volgens afspraak met uw gynaecoloog Puregon. Als met de echo gezien wordt dat de grootte van de follikels (eiblaasjes) goed is, kan het tijdstip van de Pregnyl-injectie afgesproken worden. De Pregnyl-injectie zorgt ervoor dat de eisprong op gang komt. De inseminatie vindt vervolgens plaats ongeveer 36 tot 40 uur na de Pregnyl-injectie. Op de afgesproken dag en tijdstip spuit u zelf de Pregnyl in. Hiervoor krijgt u instructies van de Poliassistente. Wanneer u het inspuiten liever niet zelf doet, dan gebeurt dit in het ziekenhuis.

Wat is inseminatie en hoe werkt dat?

Bij inseminatie wordt op kunstmatige manier het zaad van uw partner in de baarmoeder ingebracht.

Voor het zaad ingebracht kan worden, moet het eerst bewerkt worden. U kunt het zaad thuis produceren maar er is ook een mogelijkheid dit in Bernhoven te doen. U kunt hiervoor een afspraak te maken bij de assistente. U kunt dan op de afgesproken tijd gebruik maken van ruimte D1.102 op route 152.

Waarom wordt het zaadmonster bewerkt?

Tijdens het bewerken van het zaadmonster worden de goede, vitale zaadcellen gescheiden van de slechte zaadcellen en de zaadvloeistof. Het bewerken van het zaadmonster duurt ongeveer 60 minuten. Het zaadmonster dat u inlevert, moet kort tevoren rechtstreeks in het meegegeven bekertje opgevangen zijn. Gebruik in géén geval een condoom om (tussentijds) het zaad op te vangen. Let erop dat het bekertje voorzien is van een sticker met uw naam erop. Ook is het belangrijk dat het zaad op temperatuur blijft. Als u het bekertje met zaad tegen uw lichaam (in uw zak/onder uw trui) vervoert dan blijft de temperatuur altijd goed! Voorkom dat de temperatuur van het zaad onder de 20 graden of boven de 40 graden Celcius komt.

Hoe lever ik het zaadmonster in en haal ik het weer op?

Het zaadmonster kunt u samen met het Logistiek Formulier op het afgesproken moment (zoals vermeld op het Logistiek Formulier) inleveren bij cabine 9 van de bloedafname op route 10. In deze cabine is het IUI-lab gehuisvest waar de opwerking plaatsvindt. De medewerker van het laboratorium controleert enkele gegevens met u en neemt het zaadmonster en Logistiek Formulier in ontvangst. U krijgt daarbij een kaartje met daarop het tijdstip waarop het bewerkte zaadmonster en het ingevulde Logistiek Formulier weer kan worden opgehaald. Dit zal ongeveer 60 minuten later zijn. Ook bij deze overdracht worden enkele gegevens gecontroleerd. Met het bewerkte zaadmonster en het Logistiek Formulier gaat u naar de polikliniek gynaecologie op de 1e verdieping, route 152. In het weekend kunt u de medewerker van het laboratorium vragen om de dienstdoende gynaecoloog te bellen zodat die weet dat u onderweg bent.

Let op: Als u zich vijftien minuten na de afgesproken tijd nog niet heeft gemeld, kan het opwerken van het zaadmonster die dag (mogelijk) niet meer doorgaan en ook de IUI kan die dag dan niet doorgaan. Dit komt omdat wij rekening moeten houden met de planning en vervolgafspraken van andere patiënten. Die mag niet in gevaar komen. Daarom is het belangrijk dat u en wij, ons aan de gemaakte afspraaktijden houden.

Inbrengen zaadmonster

Op de polikliniek gynaecologie zorgt de gynaecoloog voor het inbrengen van het zaad. Via de schede wordt een speculum (eendebek) ingebracht en vervolgens wordt een dun slangetje in de baarmoeder geschoven. Vervolgens wordt door dit slangetje de zaadoplossing hoog in de baarmoeder ingebracht. Dit is pijnloos. Wel kunt u in de uren volgend op de behandeling een vage, krampende pijn onder in de buik hebben. Na de inseminatie kunt u uw normale activiteiten gewoon weer hervatten.

Wanneer een zwangerschapstest?

Als de menstruatie na drie weken (dit is één week overtijd) nog uitblijft, kunt u een zwangerschapstest doen. Wanneer deze uitslag positief is, maakt u een afspraak op de polikliniek.

Behandeling binnen een relatie

Bernhoven heeft een vergunning voor IUI behandeling binnen een relatie tussen man en vrouw, waarbij wij alleen gebruik mogen maken van het zaad van de partner. Voor andere, uitgebreidere fertiliteitsbehandelingen verwijzen wij u naar gespecialiseerde centra.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder en na de uitleg en het advies van uw arts toch nog vragen? Dan kunt u daarvoor altijd een nieuwe afspraak maken op de polikliniek gynaecologie & verloskunde:

T: 0413 - 40 19 34