Skip to Content

Blaasspoeling mitomycine of BCG

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een blaasspoeling. In deze folder leest u hoe deze behandeling van de blaas verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen van de behandeling. Als dat bij u het geval is, informeert de uroloog u hierover.

Waarom blaasspoeling?

In uw blaas zijn poliepen geconstateerd en inmiddels verwijderd. Deze poliepen kunnen kwaadaardig zijn maar blijven gelukkig meestal beperkt tot de binnenkant (het slijmvlies) van de blaas. Bij meer dan 50% van de patiënten komen de poliepen tezijnertijd terug. Terugkerende poliepen kunnen langzaam steeds kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het weghalen van poliepen alléén, soms niet voldoende. Het is zeker zo belangrijk ervoor te zorgen dat de poliepen niet meer terugkeren. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat poliepen terugkeren te verkleinen.

De blaasspoeling vindt in de regel plaats op de polikliniek. U hoeft hiervoor dus niet te worden opgenomen.

Behandeling

Een blaasspoeling houdt in dat een vloeibaar medicijn maximaal twee uur in uw blaas inwerkt. Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. De uroloog bepaalt welk middel noodzakelijk is en hoeveel spoelingen nodig zijn. Het aantal benodigde spoelingen kan variëren afhankelijk van de aard van de poliep en het aantal keren dat u al eerdere poliepen heeft gehad. Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Vóór elke nieuwe blaasspoeling kunt u eventuele bijwerkingen en klachten melden, voor zover er niet naar gevraagd wordt.

U krijgt:

Mitomycine blaasspoeling

Mitomycine wordt gegeven om de kans te verkleinen dat poliepen terugkomen en vertraagt de snelheid waarmee ze terug komen. Mitomycine is een zwak cytostacicum. (Dit is een geneesmiddel dat de celgroei en celdeling remt). Aangezien de medicijnen ook in contact komen met de gezonde cellen van het blaasslijmvlies, kunnen er bijwerkingen optreden. Deze beperken zich gewoonlijk tot klachten ter hoogte van de blaas zoals veelvuldig aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en urinebuis bij het plassen, moeite met het ophouden van de urine en bloed- of weefseldeeltjes in de urine. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen maximaal twee dagen na de spoeling verdwenen. U moet proberen het medicijn maximaal twee uur en minimaal één uur in de blaas te houden.
Heel zelden kan het voorkomen dat u een allergische reactie krijgt kort na de toediening. Dat uit zich in een uitslag op de huid. Indien dit het geval is neemt u dan conact op met de poli Urologie.

Polikliniek Urologie: 0413-40 19 68 (tijdens kantooruren)
Receptie Bernhoven: 0413-40 40 40 (buiten kantooruren)

De eerste keer dat u plast, heeft de urine door de mitomycine een grijszwarte kleur. In de urine zijn nog tot 48 uur resten mitomycine aanwezig.

BCG blaasspoeling

Door de blaas te spoelen met BCG wordt het afweersysteem gestimuleerd en wordt het lichaam aangezet tot afweer tegen kwaadaardige cellen. BCG is een vaccin dat bestaat uit een oplossing van verzwakte tuberculose bacteriën dat ook werkzaam blijkt tegen blaastumoren. U moet proberen het medicijn maximaal twee uur en minimaal één uur in de blaas te houden. Niet langer want dit bevordert irritaties.

Na de behandeling kunnen er bijwerkingen optreden. De klachten kunnen bestaan uit veelvuldige aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen in de blaas en urinebuis, moeite met het ophouden van urine, bloed- of weefseldeeltjes bij de urine. Ook kunt u wat griepachtige verschijnselen krijgen, als koorts, spierpijn en zich over het algemeen wat slap voelen. U mag voor de griepverschijnselen paracetamol 500 mg innemen en dit zonodig herhalen (max. vier per dag). Bij koorts hoger dan 38.5 C of hoger en/of koude rillingen neemt u direct contact op met de poli urologie. In een enkel zeldzaam geval kunnen de verzwakte tuberculose bacteriën toch een infectie veroorzaken. De verschijnselen treden meestal binnen vier uur na de behandeling op en houden ongeveer 24 tot 48 uur aan. Daarna verdwijnen ze.

Andere spoeling

In zeldzame gevallen krijgt u toch een ander medicijn. De uroloog zal u hierover inlichten. De adviezen rondom de spoeling blijven hetzelfde.

Resultaat behandeling

Vooraf kan uw uroloog geen garantie bieden of bij u de spoeling op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

Hoe bereidt u zich voor?

Bellen

De werkdag voor de met u afgesproken datum voor de spoeling wordt u gebeld door de verpleegkundige van de poli urologie. Zij neemt met u een vragenlijst door om na te gaan of er klachten zijn die van invloed kunnen zijn of de spoeling wel of niet kan doorgaan.

Drinken

Drink vier uur voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk. Dit is in verband met de urineproduktie. U mag gewoon eten. Als u plastabletten gebruikt, kunt u deze beter niet voor de spoeling innemen.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek urologie, route 150. Als de afspraak niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat u zierk bent, koorts of bloed bij de urine heeft, moet u de afspraak op tijd laten verzetten. De spoeling wordt namelijk speciaal voor u bereid.

Behandeling

Spoelen

Om een infectie te voorkomen wordt de omgeving rondom de penis / vagina schoongemaakt. Een verpleegkundige brengt de katheter in (dun steriel slangetje). Deze is voorzien van een glijmiddel wat het inbrengen vergemakkelijkt. De nog aanwezige urine loopt uit de blaas. Mocht u klachten hebben met het plassen, dan kan deze urine worden onderzocht. Vervolgens wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht. Hierna wordt de katheter verwijderd. U moet proberen de mitomycine of BCG-spoeling maximaal twee uur en minimaal één uur in de blaas te houden, zo heeft de behandeling het meeste effect. Na het inbrengen van het medicijn mag u weer naar huis. Thuis kunt u het beste inspanning vermijden.

Adviezen

De spoelvloeistof is een giftige stof waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Het is daarom belangrijk om huidcontact met de vloeistof te voorkomen en extra op de hygiëne te letten.

Enkele adviezen:

  • Plas bij voorkeur zittend, in verband met spatten.
  • Bij eventueel huidcontact kunt u het beste de huid direct wassen met water.
  • Bij eventueel morsen buiten het toilet moet u direct de omgeving reinigen.
  • Toilet na het uitplassen van de spoelvloeistof goed reinigen. Reinig bij mitomycine het sanitair minimaal één keer per dag met een pH-neutraal of alkalisch schoonmaakmiddel. Bij BCG het sanitair minimaal één keer per dag reinigen met chloor.
  • U kunt het beste na het plassen het toilet met gesloten deksel twee maal doorspoelen en goed reinigen. Bij morsen op kleding kan deze gewoon in de wasmachine.
  • Aangeraden wordt de eerste week na de behandeling geen geslachtsgemeenschap te hebben of hierbij een condoom gebruiken.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren, zal de uroloog na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie). Ook kan uw urine gecontroleerd worden op eventuele blaasonsteking en poliepcellen. Het aantal keren dat de uroloog in de komende jaren uw blaas zal controleren wordt met u afgesproken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werk dagen contact opnemen met de polikliniek urologie.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 68, route 150