Skip to Content

Blindedarm operatie

In overleg met jouw behandelend chirurg heb je besloten om een operatie aan de blindedarm te ondergaan. In deze folder lees je hoe deze operatie in Bernhoven verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in het verloop. Dit wordt altijd met je besproken.

De blindedarm

De medische naam voor blindedarm is appendix. Dit betekent letterlijk ’aanhangsel’. De blindedarm bevindt zich op de plaats waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Dit is rechtsonder in de buik. De blindedarm is echter lang en beweegelijk en daardoor kan een afwijkende ligging ontstaan. De pijnklachten zullen dan meer in het midden en soms zelfs rechtsboven in de buik voorkomen. De pijnklachten beginnen meestal rond of boven de navel en uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik.

blindedarm

Waarom een operatie?

Jouw blindedarm is ontstoken of ontstoken geweest. Dit veroorzaakt pijnklachten. De blindedarm wordt uit het lichaam verwijderd om uitbreiding van de ontsteking te voorkomen.

Duur opname

Afhankelijk van jouw gezondheidstoestand en de herstelperiode word je voor deze operatie een tot twee dagen opgenomen.

Voorbereidingen

Opname

Geplande opname

Je krijgt telefonisch bericht van de afdeling Opname Planning wanneer je geopereerd kunt worden.
Tevens maakt de afdeling Opname Planning voor je een afspraak op het spreekuur van de Operatievoorbereiding.

Acute opname

Als een acute opname nodig is, zal een spoedoperatie plaatsvinden. In dat geval hoef je van te voren niet naar het spreekuur Operatievoorbereiding. De voorbereidingen vinden dan op de afdeling of op de voorbereidingskamer van de operatiekamers plaats.

Spreekuur PPO

De verdoving voor jouw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreek je achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog. Deze gesprekken kunnen ook telefonisch worden ingepland.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die je op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als jouw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in jouw AMO welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Jouw apotheker print voor je een AMO uit. Vertel jouw apotheker ook als je medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens jouw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan jouw huisarts kan jouw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in jouw overzicht worden opgenomen door jouw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat je het overzicht altijd bij je hebt als je naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die je al hebt. Neem het ook mee als je naar de tandarts gaat.

Hoelang is jouw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Jouw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

De operatie

Melden

Je meldt je op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de afdeling waar je opgenomen wordt.

Voorbereiding

Op de afdeling vinden de voorbereidingen voor de operatie plaats. Dit houdt onder andere in:

  • Je krijgt een rustgevend medicijn; meestal een tabletje, waardoor je slaperig kunt worden.
  • Verdere voorbereidingen voor de operatie zoals, indien nodig, jouw sieraden, kunstgebit en/of lenzen verwijderen.


De verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Op de operatiekamer wordt een infuusnaald ingebracht. Via deze infuusnaald dient de anesthesist een narcosemiddel toe waardoor je in slaap valt. Door middel van apparatuur nemen de anesthesist en zijn team tijdelijk de zorg voor jouw lichaam over; bloedsomloop en ademhaling worden gecontroleerd.

Operatie

Tijdens de operatie zal de chirurg in de regel een kleine snede maken rechts onder in de buik. Vervolgens wordt de blindedarm uit het lichaam verwijderd. De wond wordt gehecht.

Na de operatie

Na de operatie kom je eerst op de uitslaapkamer. Zodra je goed wakker bent, word je opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling. Je kunt na de operatie enige wondpijn verwachten. Indien je pijn hebt, kun je dit aangeven bij de verpleegkundige en krijg je de voorgeschreven medicatie. Meestal mag je een paar uur na de operatie beginnen met drinken en eten. Dit is afhankelijk van jouw herstel. Het infuus dat je tijdens de operatie hebt gekregen zal verwijderd worden zodra je voldoende kunt eten en drinken. Als je je goed voelt mag je uit bed in overleg met de verpleegkundige.

Complicaties

De kans op het ontstaan van complicaties hangt vaak af van de ernst van de ontsteking. Algemene complicaties van een operatie, zoals wondinfectie is altijd mogelijk. In een enkel geval kan na de operatie een wondabces of een abces in de buik ontstaan.

Het is belangrijk dat je thuis de eerste week na de operatie jouw temperatuur in de gaten houdt. Deze mag niet boven de 38,5 C stijgen.

Naar huis

Wanneer

In het algemeen mag je na de operatie naar huis. Je krijgt een controle- of bel-afpraak mee voor ongeveer 10 dagen na de operatie op de polikliniek. Dan worden ook eventueel de hechtingen verwijderd.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van jouw aandoening en/of de behandeling voor jouw werk zijn, kun je met jouw bedrijfsarts overleggen. De specialist kan jouw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om jouw privacy te beschermen is jouw toestemming nodig voor overleg tussen jouw specialist en jouw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die je begeleidt bij de terugkeer naar jouw werk. Daarom is het belangrijk dat jouw bedrijfsarts op de hoogte is van jouw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met jouw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Je hebt enige tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen deze genezing:

  • Afhankelijk van jouw pijnklachten mag je jouw activiteiten uitbreiden, met uitzondering van sporten of tillen. Sporten mag weer na 4 tot 6 weken.
  • De dag na de operatie mag je weer douchen. Zwemmen of in bad gaan mag echter niet totdat je op controle bent geweest.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heb je na jouw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en je vertrouwt het niet? Of hebt je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie - 0413 - 40 19 59, route 050 (tijdens kantooruren).

Heb je buiten kantoortijden vragen of problemen, neem dan contact op met
het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van jouw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat je naar de Spoedeisende hulp van Bernhoven komt. Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.