Skip to Content

Bloedvergiftiging (sepsis)

Deze folder is bedoeld voor familieleden van patiënten die een bloedvergiftiging hebben opgelopen en daarmee worden opgenomen op de Intensive Care. In deze folder lees je over de oorzaak en de behandeling van een bloedvergiftiging. In medische termen wordt bloedvergiftiging sepsis genoemd.

Wat is bloedvergiftiging?

Bloedvergiftiging is een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door een infectie. De infectie op zijn beurt wordt veroorzaakt door bacteriën of hun afvalstoffen die giftig zijn (toxinen). De vrijgekomen ziektekiemen vermeerderen zich in de bloedbaan. Als bacteriën uit een ontstekingsgebied (bijvoorbeeld de blaas, de longen of een wond) in de bloedbaan terechtkomen, treedt een heftige ontstekingsreactie op in het hele lichaam.

Gevolgen van bloedvergiftiging

Belangrijke gevolgen van die ontstekingsreactie zijn onder meer: daling van de bloeddruk, koorts, snelle hartslag en koude rillingen. Daarnaast treedt er ook een vermindering op van de doorbloeding van de organen. Dat betekent dat de toevoer en opname van zuurstof in de organen te laag wordt. Daardoor raken de organen beschadigd. Als het meerdere organen betreft, is er sprake van multi-orgaanfalen (MOF). Soms blijft er een ontstekingsreactie bestaan zonder dat er een aanwijsbare ontstekingsbron is.

De orgaanbeschadiging kan van tijdelijke aard zijn. Maar helaas kunnen organen ook definitief beschadigd raken, dit kan dan leiden tot de dood.

Wie kunnen bloedvergiftiging krijgen?

Bloedvergiftiging kan optreden bij alle leeftijden, maar bij bloedvergiftiging geldt dat hele jonge kinderen, oudere mensen en patiënten met een verminderde weerstand een grotere kans hebben om bloedvergiftiging te krijgen.

Ziekteverschijnselen bloedvergiftiging

 • hoge koorts
 • snelle hartslag
 • snelle ademhaling
 • koude rillingen
 • lage bloeddruk
 • verwardheid
 • verminderde urineproductie
 • warme huid, soms samen met huiduitslag.

Behandeling

Iemand die bloedvergiftiging heeft, moet zo snel mogelijk worden behandeld. De behandeling vindt meestal plaats op de intensive care afdeling. De behandeling van bloedvergiftiging kent verschillende onderdelen:

 • Toedienen van antibiotica om de bacteriën te doden.
 • Toedienen van grote hoeveelheden vocht om de doorbloeding van de organen op peil te houden. Een gevolg hiervan is dat de patiënt flink kan opzwellen.
 • Toedienen van sterk werkende medicijnen die de bloedcirculatie verbeteren.
 • Soms is een operatie nodig om de bron van de infectie uit het lichaam te verwijderen.
 • Het komt vaak voor dat de patiënt ook kunstmatig moet worden beademd, omdat de longen zijn aangedaan en/ of omdat de ademhalingskracht van de patiënt niet voldoende is.

Daarnaast hebben sommige patiënten baat bij aanvullende behandelingen:

 • Sondevoeding met behulp van een slangetje door de neus naar de maag.
 • Pijnstillers en/of rustgevende medicijnen.
 • Infuus via een grote lichaamsader (bijvoorbeeld in de hals of de lies), katheters in de bloedbaan, urinekatheter.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel niet en neem contact op met de afdeling intensive care op telefoonnummer 0413 - 40 11 00.

Meer weten

 • Op de website Sepsis-en-daarna.nl vind je meer (achtergrond)informatie over bloedvergiftiging.
 • The Surviving Sepsis Campaign is een wereldwijde campagne met als doel om de kans op herstel van patiënten met bloedvergiftiging zo groot mogenlijk te maken. Ook Bernhoven neemt deel aan deze campagne. Meer (engelstalige) informatie vind je op Sepsisforum.org en Ardsnet.org.