Skip to Content

Bloedvergiftiging (sepsis)

Deze folder is bedoeld voor familieleden van patiënten die een bloedvergiftiging hebben opgelopen. Deze folder informeert u over oorzaak en behandeling van bloedvergiftiging. In medische termen wordt bloedvergiftiging sepsis genoemd.

Wat is bloedvergiftiging

Bloedvergiftiging is een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door een infectie. De infectie op zijn beurt wordt veroorzaakt door bacteriën of hun afvalstoffen die giftig zijn (toxinen). De vrij gekomen ziektekiemen vermeerderen zich in de bloedbaan. Als bacteriën uit een ontstekingsgebied (bijvoorbeeld de blaas, de longen of een wond) in de bloedbaan terecht komen, treedt een heftige ontstekingsreactie op in het hele lichaam.

Gevolgen van bloedvergiftiging

Belangrijke gevolgen van die ontstekingsreactie zijn onder meer: daling van de bloeddruk, koorts, snelle hartslag, koude rillingen. Daarnaast treedt er ook een vermindering op van de doorbloeding van de organen. Dat betekent dat de toevoer en opname van zuurstof in de organen te laag wordt. Daardoor raken de organen beschadigd. Als het meerdere organen betreft, is er sprake van multi-orgaanfalen (MOF). Soms blijft er een ontstekingsreactie bestaan zonder dat er een aanwijsbare ontstekingsbron is.

De orgaanbeschadiging kan van tijdelijke aard zijn. Maar helaas kunnen organen ook definitief beschadigd raken, dat kan dan leiden tot de dood.

Wie kunnen bloedvergiftiging krijgen

Bloedvergiftiging kan optreden bij alle leeftijden, maar bij bloedvergiftiging geldt dat hele jonge kinderen, oudere mensen en patiënten met een verminderde weerstand een grotere kans hebben om bloedvergiftiging te krijgen.

Ziekteverschijnselen bloedvergiftiging

 • hoge koorts
 • snelle hartslag
 • snelle ademhaling
 • koude rillingen
 • lage bloeddruk
 • verwardheid
 • verminderde urineproductie
 • warme huid,soms samen met huiduitslag.

Behandeling

Iemand die bloedvergiftiging heeft, moet zo snel mogelijk worden behandeld. De behandeling vindt meestal plaats op de intensive care afdeling. De behandeling van bloedvergiftiging kent verschillende onderdelen:

 • Toedienen van antibiotica om de bacteriën te doden;
 • Toedienen van grote hoeveelheden vocht om de doorbloeding van de organen op peil te houden. (Een gevolg hiervan is dat de patient flink kan opzwellen);
 • Toedienen van sterk werkende medicijnen die de bloedcirculatie verbeteren;
 • Soms is een operatie nodig om de bron van de infectie uit het lichaam te verwijderen;
 • Het komt vaak voor dat de patiënt ook kunstmatig moet worden beademd, omdat de longen zijn aangedaan en/ of omdat de ademhalingskracht van de patiënt niet voldoende is.

Daarnaast hebben sommige patiënten baat bij aanvullende behandelingen:

 • Sondevoeding met behulp van een slangetje door de neus naar de maag;
 • Pijnstillers en/of rustgevende medicijnen;
 • Infuus via een grote lichaamsader (bijvoorbeeld in de hals of de lies), katheters in de bloedbaan, urinekatheter;

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel niet en neem contact op met de afdeling intensive care,

 • Telefoonnummer: 0413 - 40 11 00

Meer weten

 • Op de website www.sepsis-en-daarna.nl vindt u meer (achtergrond)informatie over bloedvergiftiging.
 • The Surviving Sepsis Campaign is een wereldwijde campagne met als doel om de kans op herstel van patiënten met bloedvergiftiging zo groot mogenlijk te maken. Ook Bernhoven neemt deel aan deze campagne Meer (engelstalige) informatie vind u op : www.sepsisforum.org en www.ardsnet.org