Skip to Content

Borsten kunnen worden vergroot door onder andere implantatie van siliconen borstprothesen. De maat van de prothese die bij u zal worden geïmplanteerd, wordt in overleg met u bepaald, maar hangt in grote mate af van uw bouw. Door uitvoerig onderzoek onder twee miljoen vrouwen is bewezen dat de siliconen borstprothesen niet kankerverwekkend zijn of andere klachten kunnen veroorzaken. De prothesen die worden gebruikt voldoen aan alle eisen (CE-merk). We gebruiken alleen prothesen van de hoogste kwaliteit. Hierdoor is de kans op scheuren of lekken erg klein..

De behandeling

Het plaatsen van de borstprothesen vindt plaats via een sneetje onder in de borstplooi. Borstprothesen kunnen onder de borstklier (dus OP de borstspier) of onder de borstspier geplaatst worden. Dit is afhankelijk van uw bouw.


Zonodig worden er aan het eind van de operatie twee drains ingebracht die overtollig wondvocht afzuigen. Deze worden wanneer het kan weer verwijderd. De borsten worden na de operatie verbonden met hechtpleisters, verband en een drukhes. U kunt ook zelf een sport-bh gebruiken. De sport BH of drukhes moet u zes weken dag en nacht dragen.

Na de behandeling

Na de operatie blijft u de hele dag (en soms een nacht) in het ziekenhuis. Wanneer u zich goed voelt en de plastisch chirurg geeft zijn toestemming mag u naar huis.
U mag niet zelf auto rijden. Iemand moet u komen ophalen.

Mogelijke complicaties

Na elke operatie bestaat er een risico op een nabloeding of infectie. Door nauwkeurig en steriel te werken is dit risico minimaal. Wanneer er na de operatie sprake is van toenemende pijnklachten, zwelling, roodheid van de wond of koorts moet u contact met ons opnemen. Een ontsteking kan vervelende gevolgen hebben. Bij een grote ontsteking moet heel soms een prothese verwijderd worden om de ontsteking te stoppen. Daarom is het belangrijk dat u bij twijfel een van onze artsen laat kijken. Na de ingreep kan er sprake zijn van enige ongelijkheid. Borsten zijn nooit precies gelijk en een borstvergroting zal dit verschil meestal niet veranderen.

Overmatige bindweefsel / kapselvorming

Het lichaam reageert op de prothese door dun vlies rondom de prothese te vormen. Dit gebeurt bij iedereen en is normaal en heet kapselvorming. Soms reageert het lichaam te sterk en wordt er een vrij stug en hard kapsel gevormd. Hierdoor komt er druk te staan op de prothese waardoor de borst hard aanvoelt. Deze kan hierdoor gevoelig en pijnlijk zijn. Het betekent niet dat de prothese wordt afgestoten of dat er een infectie is opgetreden. Voor deze complicatie is tot nu toe geen oorzaak bekend. Als u een borstvergroting laat doen, moet u er rekening mee houden dat er in de toekomst nog meer operaties moeten plaatsvinden. Dit kan zijn voor de verwijdering van een kapsel of het vervangen van een prothese. Houdt er rekening mee dat hier dan weer kosten aan verbonden zijn.

Belangrijke aandachtspunten

  • We adviseren u zoveel mogelijk op de rug te slapen, in ieder geval de eerste vier weken.
  • De dag na de operatie mag u weer douchen. De pleistertjes op de wond zullen nat worden, dit is niet erg, ze drogen weer.
  • Tot zes weken na de operatie moet u dag en nacht een sport-bh of drukhes dragen.
  • Gebruik vanaf een week vóór tot twee weken na de behandeling geen aspirine. Dit middel verhoogt de kans op een nabloeding. Paracetamol 500 mg is een goed alternatief.
  • Tot zes weken na de operatie mag u geen zwaar lichamelijk werk verrichten en moeten de bewegingen van de bovenarmen worden beperkt.
  • Sporten en werk hervatten alleen na overleg met uw behandeld arts (meestal mag u pas na zes weken weer sporten).
  • Het uiteindelijke resultaat van de operatie is na zes weken goed te beoordelen.
  • De eerste weken na de operatie kunnen de borsten en de wondjes blauw en gevoelig zijn. Dit kan per borst verschillen en is normaal. Bij twijfel kunt u ons bellen.
  • Borstonderzoek is later mogelijk. U moet echter wel aan de radioloog melden dat u borstprothesen heeft. Een mammografie is dan mogelijk.
  • Wij adviseren u zes weken voor de operatie te stoppen met roken en dit tot minstens vier weken na de operatie vol te houden. De kans op problemen is bij mensen die roken duidelijk hoger dan bij mensen die dit niet doen. Denk hierbij met name aan onstekingen en genezingsproblemen

Wat te doen bij problemen thuis?

Tijdens kantooruren: 0413-40 14 28

Na kantooruren: Spoedeisende hulp 0413 - 40 10 00

Heeft u nog vragen?

Heeft u na deze informatie gelezen te hebben of na de operatie nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen .

ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41.
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 14 28

Heeft u nog vragen?

Heeft u na deze informatie gelezen te hebben of na de operatie nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen .

ZBC Plastische Chirurgie Uden, route 41.
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
0413 - 40 1428