Skip to Content

Cardioversie op de Eerste Hart Hulp

Je bent wegens hartproblemen op eerste harthulp van Bernhoven terecht gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat bij jou een cardioversie nodig is. Omdat deze ingreep snel nodig is, gebeurt dit op de Eerste Hart Hulp (EHH). Je kunt in deze folder lezen welke ingreep jij ondergaat.

Wat is cardioversie?

Een cardioversie is een behandeling onder narcose waarbij met een elektrische schok geprobeerd wordt het hartritme weer in een normaal, regelmatig ritme te krijgen. Het resultaat van een cardioversie is vooraf vrij goed in te schatten. Vaak treedt er een verbetering op in het hartritme. Het onregelmatige hartritme wordt omgezet in een regelmatig hartritme. Als de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert dan zal, afhankelijk van de situatie naar andere mogelijkheden gekeken worden.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer vijf minuten. 

De verpleegkundige sluit je aan op de ECG-monitor. Dit is het apparaat dat jouw hartritme registreert. Daarna krijg je in jouw arm een infuusnaaldje waardoor je slaapmedicatie krijgt toegediend. Op jouw borst krijg je twee beschermplaatjes (gelpads) geplakt om de huid te beschermen tegen mogelijke verbranding. Deze plaatjes voelen wat koud aan. Vlak voor je de narcose krijgt, vragen wij je jouw eventuele gebitprothese uit te doen wanneer deze niet goed vast zit.

Nadat de checklist samen met jou is doorgenomen brengt de anesthesioloog jou onder kortdurende narcose. Tijdens de behandeling blijven de anesthesioloog en de cardioloog de hele tijd in de buurt. De verpleegkundige sluit op de beschermplaatjes twee elektroden aan. Dit zijn metalen plaatjes die elektrische stroompjes kunnen opvangen en doorgeven. Door de elektroden komt een hoeveelheid stroom te lopen, de exacte hoeveelheid bepaalt de cardioloog en hangt af van de situatie van de patiënt. Deze stroom wordt via de beschermplaatjes (gelpads) naar uw hart geleid. De normale prikkelgolf krijgt nu weer een kans waardoor het normale hartritme zich weer kan herstellen.

Als het normale hartritme zich niet herstelt dan wordt de cardioversie, in opdracht van de cardioloog, herhaald. Nadien wordt er opnieuw een hartfilmpje gemaakt. Het kan voorkomen dat jouw hart binnen korte tijd weer in het oude onregelmatige ritme zit. In overleg kan dan besloten worden de cardioversie direct opnieuw te doen of anders andere mogelijkheden te bespreken wanneer je weer wakker bent.

Voorbereiding op de behandeling

Je moet voor dit onderzoek nuchter blijven. Vanaf het moment dat bekend is dat je een cardioversie gaat krijgen, mag je dus niets meer eten of drinken.

Weer naar huis

Na de behandeling mag je 24 uur, vanwege de narcose, niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. Het is daarom goed vooraf al vervoer voor de terugreis te regelen.

Als je diabetes hebt

Als je voor het onderzoek de verpleegkundige vertelt dat je diabetes mellitus (suikerziekte) hebt, kan zij hier rekening mee houden zodat jouw dagritme zo min mogelijk verstoord wordt.

Na de behandeling

Je mag naar huis nadat je minimaal 1 uur goed wakker bent, tenzij de cardioloog anders beslist.

Na de behandeling kun je last hebben van spierpijn en/of een geïrriteerde huid. Er kunnen lichte brandwondjes op de borsthuid ontstaan, op de plek waar de stroomstoot is toegediend. Een tablet paracetamol (500 mg) of vaseline op de huid verzacht deze ongemakken.

Een cardioversie is niet gevaarlijk ook al lijkt de situatie beangstigend. De ernstigste complicatie die kan voorkomen is het loslaten van een bloedstolsel uit het hart. De cardioloog let echter op belangrijke signalen om deze kans zo klein mogelijk te maken. Vandaar ook dat er voor gezorgd word dat jij voldoende ontstolt bent voorafgaand aan de cardioversie doormiddel van bloedverdunners. (NOAC of DOAC). De cardioloog neemt hierin geen risico en eventueel zal de cardioversie uitgesteld worden.

Uitslag

Direct na de behandeling hoor je van de verpleegkundige of de behandeling succesvol is geweest. De cardioloog bespreekt het resultaat van de behandeling met jou tijdens de controle op de polikliniek.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de cardioloog of aan de verpleegkundige voorafgaand aan het onderzoek. Ook kun je contact opnemen met de afdeling:

  • Eerste Hart Hulp, telefoonnummer 0413 – 40 10 10