Skip to Content

Cardioversie op de spoedeisende hulp

U bent wegens hartproblemen op de spoedeisende hulp van Bernhoven terecht gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat bij u een cardioversie nodig is. Omdat deze ingreep snel nodig is, gebeurt dit op de spoedeisende hulp. U kunt in deze folder lezen welke ingreep u ondergaat.

Wat is cardioversie?

Een cardioversie is een behandeling onder narcose waarbij met een elektrische schok geprobeerd wordt het hartritme weer in een normaal, regelmatig ritme te krijgen. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van een cardioversie is vooraf vrij goed in te schatten. Vaak treedt er een verbetering op in het hartritme. Het onregelmatige hartritme wordt omgezet in een regelmatig hartritme. Als de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert dan zal, afhankelijk van de situatie, na ongeveer drie weken opnieuw een cardioversie gedaan worden.

Zijn er complicaties of risico's?

Na de behandeling is het mogelijk dat er irritatie of roodheid lichte brandwondjes op de borsthuid ontstaan, op de plek waar de stroomstoot is toegediend. Een cardioversie is niet gevaarlijk ook al lijkt de situatie beangstigend. De ernstigste complicatie die kan voorkomen is het loslaten van een bloedstolsel uit het hart. Uw cardioloog let echter op belangrijke signalen om deze kans zo klein mogelijk te maken. Vandaar ook dat voor de cardioversie de dikte van het bloed (INR) gecontroleerd wordt wanneer u acenocoumarol gebruikt. Mocht hieruit blijken dat het bloed te dik is, neemt de cardioloog geen risico en zal de cardioversie uitgesteld worden.

Hoe bereidt u zich voor?

U moet voor dit onderzoek nuchter blijven. Vanaf het moment dat bekend is dat u een cardioversie gaat krijgen, mag u dus niets meer eten of drinken.

Weer naar huis

Na de behandeling mag u de 24 uur, vanwege de narcose, niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. Het is daarom goed vooraf al vervoer voor de terugreis te regelen.

Als u diabetes heeft

Als u voor het onderzoek de verpleegkundige vertelt dat u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, kan zij hier rekening mee houden zodat uw dagritme zo min mogelijk verstoord wordt.

Hoe verloopt de behandeling?

U krijgt een operatiejasje aan. De verpleegkundige sluit u aan op de ECG-monitor. Dit is het apparaat dat uw hartritme registreert. Daarna krijgt u in uw arm een infuusnaaldje waardoor u slaapmedicatie krijgt toegediend. Op uw borst krijgt u twee beschermplaatjes (gelpads) geplakt om uw huid te beschermen tegen mogelijke verbranding. Deze plaatjes voelen wat koud aan. Vlak voor u de narcose krijgt, vragen wij u uw eventuele gebitprothese uit te doen.

De anesthesioloog brengt u onder kortdurende narcose. Tijdens de behandeling blijven de anesthesioloog en de cardioloog de hele tijd bij u. De verpleegkundige sluit op de beschermplaatjes twee elektroden aan. Dit zijn metalen plaatjes die elektrische stroompjes kunnen opvangen en doorgeven. Door de elektroden komt een hoeveelheid stroom te lopen, de exacte hoeveelheid bepaalt de cardioloog en hangt af van de situatie van de patiënt. Deze stroom wordt via de beschermplaatjes (gelpads) naar uw hart geleid. De normale prikkelgolf krijgt nu weer een kans waardoor het normale hartritme zich weer kan herstellen.

Als het normale hartritme zich niet herstelt dan wordt de cardioversie, in opdracht van de cardioloog, herhaald. Nadien wordt er opnieuw een hartfilmpje gemaakt. Het kan voorkomen dat uw hart binnen korte tijd weer in het oude onregelmatige ritme zit. In overleg kan dan besloten worden de cardioversie direct opnieuw te doen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer vijf minuten. Na de behandeling mag u naar huis nadat u minimaal 1 uur goed wakker bent, tenzij de cardioloog anders beslist.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u last hebben van spierpijn en/of een geïrriteerde huid. Een tablet paracetamol (500 mg) of vaseline op de huid verzacht deze ongemakken.

Uitslag

Direct na de behandeling hoort u van de verpleegkundige of de behandeling succesvol is geweest. De cardioloog bespreekt het resultaat van de behandeling met u tijdens de controle op de polikliniek.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze gerust aan de cardioloog of aan de verpleegkundige voorafgaand aan het onderzoek. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling:

  • Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0413 – 40 10 00