Skip to Content

Carpaal Tunnel Syndroom-spreekuur

Je bent doorverwezen naar het CTS-spreekuur van Bernhoven. Dit is een speciaal spreekuur voor klachten aan de hand en pols, die misschien veroorzaakt worden door een carpaal tunnel syndroom (CTS). In deze folder lees je hoe het eraan toe gaat op dit spreekuur.

Keuzehulp Carpaal Tunnel Syndroom

De polikliniek neurologie gebruikt de keuzehulp carpaal tunnel syndroom. Een keuzehulp is een (digitaal) hulpmiddel dat alle informatie over een aandoening en de mogelijke behandeling op een rijtje zet. In de keuzehulp kun je aangeven wat voor jou belangrijk is. Je doorloopt de digitale keuzehulp thuis en bespreekt de samenvatting daarna met de dokter. Zo komen jij en de dokter samen tot een beslissing die past bij jouw wensen en omstandigheden.

Wat is het carpaal tunnel syndroom?

CTS is de afkorting van het carpaal tunnelsyndroom. Dit is een storing in de functie van de medianus-zenuw (nervus medianus) in de pols. CTS komt vaak voor.

Waar heb je last van?

De klachten bestaan uit tintelingen, pijn en gevoelloosheid in de hand en de vingers (duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger). Veelal treden de klachten op tijdens de slaap of 's ochtends vroeg. Regelmatig zijn er klachten in beide handen. Bovendien kan krachtsverlies optreden.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is een beknelling van deze zenuw ter hoogte van de pols in de carpaal tunnel. De storing van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Meestal is er geen specifiek onderliggende oorzaak. Vrouwen hebben vaker CTS dan mannen. Verder worden zich herhalende handbewegingen (bijvoorbeeld bij computer werk of huishoudelijk werk) in verband gebracht met CTS.

Hoe wordt vastgesteld of je CTS hebt?

Of je CTS hebt wordt vastgesteld op het typische verhaal van de patiënt en een onderzoek naar handfuncties. De diagnose wordt bevestigd door middel van een zenuw geleidingsonderzoek (EMG) en/of zenuwecho.

Hoe verloopt het EMG onderzoek?

Op verschillende plaatsen op de huid, boven een spier, worden elektroden geplaatst. Je krijgt via een apparaatje (stimulator) kleine stroompulsjes toegediend. Deze stroompulsjes kunnen soms wat onaangenaam aanvoelen, maar zijn ongevaarlijk. De elektroden vangen het signaal op en geven het door aan de computer. De signalen komen als een grafiek op het beeldscherm.

Hoe verloopt het zenuwecho onderzoek?

Er wordt een beetje (koude) gel op het te onderzoeken lichaamsdeel aangebracht. De gel is om de geluidsgolven over te brengen die voor een mens niet te horen zijn. Dan brengt de neuroloog en/of laborant met de transducer het te onderzoeken gebied in beeld. De zenuwen worden zichtbaar op een monitor en van deze beelden worden afbeeldingen gemaakt. In de afbeeldingen kunnen daarna metingen worden gedaan om bijvoorbeeld de dikte van de zenuw te bepalen.

Waarom een speciaal CTS spreekuur?

Bij een bezoek aan het CTS spreekuur krijgt je een EMG en/of zenuwecho-onderzoek. Hierdoor is in één bezoek bekend of u CTS heeft. Als blijkt dat een operatie nodig is, kun je voor een gesprek mogelijk aansluitend terecht bij de chirurg. Hierna kan een afspraak voor de operatie gemaakt worden.

Hoe bereidt je je voor?

 1. EMG/zenuwecho
 • Veel metingen zijn afhankelijk van de lichaamstemperatuur. Het is belangrijk dat je handen niet koud zijn. Houdt hier alstublieft rekening mee.
 • Het is prettig als je armen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
 • Zo mogelijk voor het onderzoek aan de handen, je sieraden en horloge afdoen.
 1. Meenemen voor het bezoek aan de neuroloog:
 • Verwijsbrief van de huisarts
 • Actueel Medicijn Overzicht (AMO)
 • Verzekeringspapieren
 • Geldig legitimatiebewijs

Als je niet kunt komen:

Kun je onverhoopt je afspraak niet nakomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met polikliniek neurologie, telefoon: 0413 - 40 19 53.

Melden:

 1. EMG/zenuwecho

Het EMG/zenuwecho onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit onderzoek meldt u zich digitaal aan met uw QR-code op route 120.

Graag 10 minuten voordat het onderzoek begint aanwezig zijn.

 1. Bezoek neuroloog:

Meldt je digitaal met uw QR-code aan bij balie op polikliniek neurologie, route 20, begane grond.

 1. Vervolgafspraak:

Zo nodig heb je aansluitend een vervolgafspraak op één van onderstaande poliklinieken (dit staat op uw afspraakkaartje). Dit is een afspraak voor een gesprek.

 • Orthopedisch chirurg, route 52
 • Neurochirurg, route 020

Als na het gesprek met je dokter wordt besloten voor een operatie, dan kan hiervoor meteen een afspraak ingepland worden.

Ook wordt een afspraak voor twee weken later ingepland om de hechtingen te verwijderen.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen nog vragen? Stel deze gerust aan de polikliniekassistent van polikliniek neurologie, telefoon: 0413 - 40 19 53.