Skip to Content

Certolizumab pegol (Cimzia®)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Certolizumab. In deze folder vindt u informatie over de werking van Certolizumab, de toediening en de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe werkt Certolizumab?

Certolizumab behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische – antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen. Certolizumab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten. Certolizumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Certolizumab treedt over het algemeen op binnen enkele weken, maar kan in een enkel geval enkele maanden duren.

Hoe wordt Certolizumab gebruikt?

Certolizumab wordt via een onderhuidse (subcutane) injectie toegediend. Als u Certolizumab gebruikt: dient u de eerste drie keer een oplaaddosis van 400 mg toe (twee injecties van 200 mg per twee weken). Daarna volstaat de toediening van één injectie (200 mg) per twee weken. Spuitinstructies krijgt u in het ziekenhuis. Tijdens deze instructies wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. U moet Certolizumab altijd koel bewaren. (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Certolizumab?

De meest voorkomende bijwerkingen: (>10 procent)

  • Huiduitslag of jeuk op de plaats van injecties. Dit is vrijwel altijd mild en op den duur verdwijnen deze klachten bij de meeste patiënten.
  • Milde infecties zoals verkoudheid en griep.
  • Andere klachten zoals hoofdpijn, huiduitslag en buikklachten.

Zelden voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

  • Tijdens gebruik van TNF-blokkerende middelen is bij patiënten die een slechte pompfunctie van het hart hebben(decompensatio cordis) verslechtering van de hartfunctie beschreven. Hoewel dit niet het geval lijkt te zijn bij Certolizumab is voorzichtigheid geboden bij patiënten met ernstig hartfalen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: (<0,01-0,1 procent)

  • Het ontstaan van andere auto-immuunziekten zoals multipele sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Als u klachten bemerkt van tintelingen, krachtsverlies of slechter zien, meld het dan aan uw arts.

Wat u verder nog moet weten

In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Certolizumab gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest . Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen. Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Zwangerschap en borstvoeding

Certolizumab kan veilig gebruikt worden tijdens de gehele zwangerschap en Certolizumab kan veilig gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Vaccinaties

Als u Certolizumab gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulen via de polikliniek reumatologie (route 120):

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65
  • De Regioapotheek in Bernhoven 7 dagen per week van 8.00 – 24.00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost