Skip to Content

Wat is Clostridium?

Clostridium difficile is een bacterie die voorkomt in de darm. Bij aantasting van de darm, bijvoorbeeld door het gebruik van antibiotica kan deze bacterie zich snel vermeerderen en gifstoffen (toxines) maken. Door deze toxines word je ziek. Normaal gesproken is Clostridium difficile niet schadelijk.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van Clostridium?

De verschijnselen die kunnen optreden door de toxines zijn diarree, misselijkheid, buikpijn, krampen en soms koorts. Ook kunt u slijm en bloed bij de ontlasting hebben. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige complicaties optreden.

Hoe kunt u Clostridium difficile krijgen?

Clostridium difficile zit in de ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan de bacterie via de handen worden overgedragen. Daarom is handen wassen (zeker na toiletgebruik) erg belangrijk. U bent besmettelijk voor anderen vanaf het moment dat u klachten kreeg, tot twee dagen nadat uw klachten verdwenen zijn.

Isolatiemaatregelen

Patiënten met (mogelijk) klachten van Clostridium, worden geïsoleerd verpleegd om te voorkomen dat de bacteriën worden overgedragen aan anderen. Er zijn verschillende vormen van isolatie. Bij Clostridium wordt ‘contactisolatie’ toegepast. Dit betekent dat u op een eenpersoonskamer verblijft en tijdens de verzorging worden extra hygiënemaatregelen toegepast. Tijdens uw verzorging moet iedereen de handen wassen met water en zeep; handalcohol doodt de Clostridium difficile namelijk niet.

Bezoek

U mag gewoon bezoek ontvangen. Als uw bezoek nog patiënten op andere afdelingen in het ziekenhuis wil bezoeken, dan bezoeken zij u als laatste. Bij het verlaten van de kamer moeten de bezoekers de handen wassen met water en zeep.

Voor normaal sociaal contact (hand/kus geven) hoeft uw bezoek geen bijzondere maatregelen te treffen. Het risico dat bezoek ziek wordt van de Clostridium difficile bacterie is klein.

Wat kunt u thuis doen?

Wanneer u weer thuis bent, hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen. Wel is het belangrijk dat u grondig uw handen wast, nadat u naar het toilet bent geweest.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de dienst Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer 0413 - 40 89 99 of hygieneinfectiepreventie@bernhoven.nl