Skip to Content

CT-onderzoek urinewegen blanco

Algemeen

Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek aangevraagd.
Met behulp van röntgenstralen worden hierbij afbeeldingen van het te onderzoeken orgaan gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar.
De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is een CT–onderzoek?

CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto’s gemaakt. Deze foto’s geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied.
Het onderzoek is volkomen pijnloos. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan voor nader overleg telefonisch contact op met de afdeling radiologie.

Risico’s en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig.

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt steeds wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een rontgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u ontspannen en stil liggen. De foto’s kunnen mislukken als u zich beweegt.

Duur

Hoelang het onderzoek duurt hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel en het aantal opnamen dat gemaakt wordt. Meestal duurt het onderzoek tussen de 5 en 30 minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62