Skip to Content

De kinderlongverpleegkundige

Algemeen

De kinderlongverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor kinderen met astma/ benauwdheidsklachten en hun ouders. De klachten die bij astma/benauwdheidsklachten optreden, kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven van een kind en zijn of haar omgeving. Deze folder geeft u informatie over wat de kinderlongverpleegkundige voor u en uw kind kan betekenen en de wijze waarop u met haar in contact kunt komen.

Wat zijn astma/benauwdheidsklachten?

Astma/benauwdheidsklachten is een aandoening die zich kenmerkt door een herhaald optreden van vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Kinderen met astma/benauwdheidsklachten kunnen de volgende klachten hebben:

  • een hoorbare ademhaling (piepen, zagen, brommen),
  • hoesten,
  • kortademigheid en benauwdheid.

Met name bij oudere kinderen (vanaf zes jaar) komen deze klachten periodiek voor. Bij jongere kinderen zijn de klachten vaak voortdurend aanwezig.

Wat doet de kinderlongverpleegkundige?

  • Geeft aanvullende informatie en uitleg

Naast de informatie die u krijgt van de kinderarts kan de kinderlongverpleegkundige aanvullende informatie geven over astma/benauwdheidsklachten.
Daarnaast geeft zij uitleg over het gebruik van medicijnen (de werking van medicijnen, inhalatietechnieken, de volgorde van inname).

Biedt begeleiding en steun

De kinderlongverpleegkundige kan u en uw kind helpen bij het leren herkennen van de klachten en het leren omgaan met astma/benauwdheidsklachten. Wanneer nodig zoekt zij samen met u naar oplossingen voor de problemen waar u en uw kind, als gevolg van de astma/benauwdheidsklachten, in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Allergie spreekuur

Binnen het allergie spreekuur geeft de kinderlongverpleegkundige voorlichting op het gebeid van eczeem, immunotherapie en andere allergie gerelateerde onderwerpen.

Het spreekuur van de kinderlongverpleegkundige

Waar vindt dit spreekuur plaats?

Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek kindergeneeskunde in Uden.
Één keer per maand is er op dinsdag een allergiespreekuur op de polikliniek in Oss.

Wanneer?

  • Elke dinsdag allgergiespreekuur
  • Elke woensdag spreekuur kinderlongverpleegkundige.

Hoe maak ik een afspraak?

Uw huisarts verwijst uw kind naar de kinderarts of het allergie spreekuur. Soms wordt er dan direct een combinatie afspraak met de kinderlongverpleegkundige gemaakt, anders verwijst de kinderarts u door naar het spreekuur van de kinderlongverpleegkundige.
Voor het zelf maken van een afspraak kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur contact opnemen via telefoonnummer: 0413 - 40 19 44

Tips ter voorbereiding op een afspraak

  • Neem medicijnen en inhalatiehulpmiddelen die uw kind gebruikt mee;
  • Noteer uw vragen of problemen die u de kinderlongverpleegkundige wilt voorleggen en neem deze mee naar het spreekuur.

Telefonisch spreekuur

Naast het bezoeken van de kinderlongverpleegkundige op het spreekuur, is het ook mogelijk om vragen die u wilt stellen of problemen die u wilt voorleggen, telefonisch te bespreken. Ook voor het telefonisch spreekuur maakt u een afspraak. U maakt dan een afspraak voor een tijdstip waarop u door de kinderlongverpleegkundige wordt terug gebeld. Ook voor het maken van een telefonische afspraak neemt u contact op via telefoonnummer: 0413 - 40 19 44.

Heeft u nog vragen?

Daarnaast kunt u uw (niet zo dringende) vragen ook via de e-mail voorleggen aan de kinderlongverpleegkundige. Mail uw vragen naar: klv@bernhoven.nl of bel eventueel met de kinderlongverpleegkundige op telefoonnummer:

  • Uden: 0413 - 40 34 88
  • Oss: 0413 - 40 34 87