Skip to Content

De longverpleegkundige

Algemeen

De longverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor patiënten met astma en/of COPD. De klachten die bij astma en COPD optreden, kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven van een longpatiënt en zijn of haar omgeving. Deze folder geeft u informatie over wat de longverpleegkundige voor u kan betekenen en de wijze waarop u met haar in contact kunt komen.

Astma en COPD

Astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zijn aandoeningen aan de luchtwegen. Vroeger gebruikte men hiervoor de verzamelnaam CARA. Deze verzamelnaam is verwarrend. Omdat de oorzaken en de behandelingen verschillend zijn, wordt astma tegenwoordig niet meer in dezelfde groep als COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) ingedeeld.

Astma

Bij astma ontstaan aanvallen van benauwdheid en kortademigheid die meer of minder ernstig kunnen zijn. Deze aanvallen ontstaan als gevolg van overgevoelige luchtwegen. In de periode tussen de aanvallen hoeft een astmapatiënt geen klachten te hebben. De klachten kunnen optreden vanaf de kinderleeftijd.

COPD

Bij chronische bronchitis is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken en zijn de luchtwegen voortdurend vernauwd. Hierdoor wordt het ademhalen moeilijker en ontstaan er klachten zoals: kortademigheid, hoesten, ophoesten van slijm en een piepende ademhaling.

Bij longemfyseem zijn de longen blijvend beschadigd, slap en uitgerekt. Een patiënt met ernstig COPD kan bij zeer geringe inspanning voortdurend kortademig zijn. Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van COPD. Vaak treden de klachten pas vanaf het 50ste levensjaar op.

De longverpleegkundige

Wat kan de longverpleegkundige voor u betekenen?

 • Het geven van aanvullende informatie
  Naast de informatie die u van de behandelend arts krijgt, kan de longverpleegkundige u allerlei informatie geven over de aandoening astma en COPD, longrevalidatie, werking medicijnen, het belang van voldoende bewegen, goede voeding, lotgenotencontact en rookverslaving. Daarnaast geeft zij instructie ten aanzien van het gebruik van voorgeschreven medicijnen (inhalatietechniek) en het gebruik van de piekstroommeter.
 • Het bieden van begeleiding en steun bij astma en COPD
  De longverpleegkundige kan u helpen bij het leren herkennen van de klachten en het leren omgaan met de aandoening. Wanneer nodig zoekt zij samen met u naar oplossingen voor problemen waar u, als gevolg van de aandoening, in uw dagelijks leven tegenaan loopt.
 • Het bieden van begeleiding en steun bij stoppen met roken
  Stoppen met roken is een belangrijke maatregel bij allerlei aandoeningen en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Inmiddels is echter ook bekend dat roken een hardnekkige verslaving is en dus om een ingrijpende gedragsverandering vraagt. Het nut van begeleiding hierbij heeft zich volop bewezen. De longverpleegkundige heeft zich hierin gespecialiseerd. Zij kan een grote steun voor u zijn met adviezen en zonodig hulpmiddelen.
 • Het geven van advies bij saneren
  De longverpleegkundige kan deskundig advies geven ten aanzien van het saneren (aanpassen) van uw woning. Zij geeft hierbij aan welke maatregelen in uw situatie het meeste effect zullen hebben. Het saneren kan de klachten doen verminderen.

Hoe komt u in contact met de longverpleegkundige?

Uw longarts kan u doorverwijzen naar de longverpleegkundige van Bernhoven. Zolang u wordt behandeld door een longarts kunt u ook zelf een afspraak maken met de longverpleegkundige. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Het maken of wijzigen van een afspraak

Voor het maken of wijzigen van een afspraak met de longverpleegkundige kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek longgeneeskunde:

 • 0413 - 40 19 50. Route 120.

Telefoonnummers longverpleegkundigen

 • Ingrid de Jonge
  Bereikbaar via telefoonnummer: 0413 - 40 25 15
 • Janneke Verstegen
  Bereikbaar via telefoonnummer: 0413 - 40 25 17
 • Mieke van der Linden
  Bereikbaar via telefoonnummer: 0413 - 40 25 16
 • Pleuntje van Wetten
  Bereikbaar via telefoonnummer: 0413 - 40 25 18