Skip to Content

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor patiënten met astma en/of COPD. De klachten die bij astma en COPD optreden kunnen van grote invloed zijn op je dagelijkse leven of jouw omgeving. Deze folder geeft je informatie over wat een longverpleegkundige voor je kan betekenen en de wijze waarop je met haar in contact kunt komen.

Astma en COPD

Astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zijn aandoeningen aan de luchtwegen. Voorheen werd hier de verzamelnaam CARA voor gebruikt. Deze verzamelnaam is verwarrend. Omdat de oorzaken en de behandelingen verschillend zijn, wordt astma tegenwoordig niet meer in dezelfde groep als COPD ingedeeld.

Astma

Bij astma ontstaan aanvallen van benauwdheid en kortademigheid die ernstig kunnen zijn. Deze aanvallen ontstaan als gevolg van overgevoelige luchtwegen. In de periode tussen de aanvallen hoef je geen klachten te hebben. De klachten kunnen optreden vanaf de kinderleeftijd.

COPD

Bij chronische bronchitis is het slijmvlies in je luchtwegen ontstoken en zijn de luchtwegen voortdurend vernauwd. Hierdoor wordt het ademhalen moeilijker en ontstaan er klachten zoals: kortademigheid, hoesten, ophoesten van slijm en een piepende ademhaling.

Bij longemfyseem zijn de longen blijvend beschadigd, slap en uitgerekt. Bij ernstige COPD kan je bij minimale inspanning voortdurend kortademig zijn. Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van COPD. De klachten treden meestal vanaf het 50ste levensjaar op.

De longverpleegkundige

Wat kan de longverpleegkundige voor je betekenen?

 • Het geven van aanvullende informatie
  Naast de informatie die je van de behandelend arts krijgt, kan de longverpleegkundige je informatie geven over de aandoeningen astma en COPD, longrevalidatie, de werking van medicijnen, het belang van voldoende bewegen, goede voeding, lotgenotencontact en rookverslaving. Daarnaast geeft zij instructie voor het gebruik van de voorgeschreven medicijnen (inhalatietechniek) en het gebruik van de piekstroommeter.
 • Het bieden van begeleiding en steun bij astma en COPD
  De longverpleegkundige kan je helpen bij het leren herkennen van de klachten en het leren omgaan met de aandoening. Wanneer nodig zoekt zij samen met je naar oplossingen voor problemen waar je, als gevolg van de aandoening, in je dagelijks leven tegenaan loopt.
 • Het bieden van begeleiding en steun bij stoppen met roken
  Stoppen met roken is belangrijk bij allerlei aandoeningen en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Roken is een hardnekkige verslaving en vraagt dus om een ingrijpende gedragsverandering. Begeleiding is hierbij erg belangrijk. De longverpleegkundige heeft zich hierin gespecialiseerd. Zij kan een grote steun voor je zijn met adviezen en zo nodig hulpmiddelen.
 • Het geven van advies bij saneren
  De longverpleegkundige kan deskundig advies geven bij het aanpassen (saneren) van je woning. Zij geeft hierbij aan welke maatregelen in je situatie het meeste effect kunnen hebben. De aanpassingen kunnen de klachten laten verminderen.

Hoe kom je in contact met de longverpleegkundige?

De longarts kan je doorverwijzen naar de longverpleegkundige. Als je onder behandeling bent van een longarts kun je ook zelf een afspraak maken met de longverpleegkundige. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het maken of wijzigen van een afspraak

Voor het maken of wijzigen van een afspraak met de longverpleegkundige kun je op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de polikliniek longgeneeskunde.

 • Polikliniek longgeneeskunde, telefoon 0413 - 40 19 50, route 120

Heb je nog vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze folder nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met polikliniek longgeneeskunde of de longverpleegkundige.

Longverpleegkundigen:

 • Janneke Verstegen-Sistermanns, telefoon 0413 - 40 25 17
 • Karin van Grinsven - Horsman, telefoon 0413 - 40 25 16
 • Pleuntje van Wetten, telefoon 0413 - 40 25 18